Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT SV FI

IP/06/436

Brüsszel, 2006. április 4.

A szolgáltatások szabad mozgása: a Bizottság megvizsgálja a sportfogadásra Dániában, Finnországban, Hollandiában, Magyarországon, Németországban, Olaszországban és Svédországban kivetett korlátozásokat

Az Európai Bizottság hét tagállamnak – Dániának, Finnországnak, Hollandiának, Magyarországnak, Németországnak, Olaszországnak és Svédországnak – hivatalos tájékoztatásra vonatkozó kérelem küldéséről határozott a sportfogadási szolgáltatások nyújtását korlátozó nemzeti jogszabályokkal kapcsolatban. A Bizottság azt szeretné, ha a szóban forgó intézkedések összeegyeztethetők lennének az EK-Szerződés 49. cikkével, amely biztosítja a szolgáltatások szabad mozgását. E határozat csak a szóban forgó nemzeti intézkedések európai uniós joggal való összeegyeztethetőségét érinti, kizárólag a sportfogadás terén. Nem érinti a monopóliumok meglétét, illetve a nemzeti sorsolásos játékokat sem. Emellett nincs hatással a szerencsejáték-szolgáltatások általános piacának liberalizációjára, sem pedig a tagállamoknak a közérdek védelmére vonatkozó jogosultságára – egészen addig, amíg erre az uniós joggal összhangban kerül sor, azaz a hozott intézkedések mindegyike szükséges, arányos és megkülönböztetés-mentes. A hivatalos felszólítást tartalmazó levelek az EK-Szerződés 226. cikkében meghatározott jogsértési eljárás első lépését alkotják. A szóban forgó tagállamoknak két hónapon belül kell választ adniuk. A Bizottság reméli, hogy a beérkezett válaszok nyomán idő előtti és kielégítő megoldás születik a kérdésben.

Charlie McCreevy, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az alapszerződések értelmében a Bizottság köteles biztosítani, hogy a tagállami jogszabályok maradéktalanul összhangban legyenek az uniós joggal. E fontos feladatot a Bizottság komolyan veszi. A Bizottsághoz számos panasz érkezett a sportfogadás területén tevékenykedő piaci szereplőktől, amelyekre a Bizottság kötelességének érzi, hogy válaszoljon. Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy a kérdésben az érintett tagállamoktól tájékoztatást kér. Nem hagyom figyelmen kívül, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos kérdésekre több tagállam rendkívül érzékenyen reagál. E levelek elküldésével semmiképpen sem a piac liberalizációja a célunk. Inkább csupán meg szeretnénk bizonyosodni afelől, hogy a tagállamokban elfogadott intézkedések maradéktalanul megfelelnek a hatályos uniós jognak, illetve hogy azokat teljes mértékben összhangba hozták azzal. Remélem, hogy ebben a tekintetben a beérkező válaszok bizonysággal szolgálnak. Ebben az esetben az ügy itt véget is ér. Természetesen minden tőlem telhetőt megteszek a helyzet mihamarabbi megoldása érdekében, és minden érintett felet arra bíztatok, hogy ők is így tegyenek.”

A szóban forgó intézkedések összeegyeztethetőségének vizsgálatát célzó bizottsági határozat alapjául a Bizottság szolgálatai által a szolgáltatásnyújtóktól összegyűjtött panaszok illetve információk szolgálnak. A panaszok a sportfogadási szolgáltatások nyújtásának korlátozására vonatkoznak, – köztük az állami koncesszióra illetve engedélyre vonatkozó követelményekkel – még akkor is, ha a szolgáltatás nyújtója egy másik tagállamban érvényes engedéllyel rendelkezik. Egyes esetekben a szolgáltatások népszerűsítése vagy reklámozása mellett a korlátozások a szóban forgó tagállam állampolgárainak a játékokban való részvételére is kiterjednek.

Az Európai Bíróság korábbi megállapítása szerint a fogyasztóvédelemhez hasonló közérdekű célkitűzések megóvását célzó bármely korlátozásnak „következetesen és szisztematikusan” kell a fogadási tevékenységek korlátozására törekednie. Egy adott tagállam nem indítványozhatja, hogy polgárai a fogadási tevékenységekhez korlátozottan férjenek hozzá, ha ugyanakkor olyan állami sorsolásos játékokban, szerencsejátékokban és fogadásokban való részvételre buzdítja és bátorítja őket, amely az állami költségvetést gyarapítja.
A tagállamokkal kapcsolatos jogsértési eljárásokra vonatkozó legfrissebb információk az alábbi honlapon olvashatók:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar