Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT SV HU

IP/06/436

Bryssel, 4. huhtikuuta 2006

Palvelujen vapaa liikkuvuus: Komissio tutkii urheiluvedonlyöntipalvelujen rajoittamista Alankomaissa, Italiassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Unkarissa

Euroopan komissio on päättänyt lähettää virallisia tietopyyntöjä kansallisista laeista, joiden nojalla rajoitetaan urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjoamista seitsemässä jäsenvaltiossa (Alankomaissa, Italiassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Unkarissa). Komissio haluaa tarkistaa, ovatko kyseiset rajoitukset EY:n perustamissopimuksen 49 artiklaan sisältyvien, palvelujen vapaan liikkuvuuden takaavien säännösten mukaisia. Tutkintapäätös koskee ainoastaan urheiluvedonlyönnin alaa ja vain sitä, ovatko kyseiset kansalliset toimenpiteet yhteisön nykyisen lainsäädännön mukaisia. Tutkinnassa ei puututa monopolien olemassaoloon sinänsä tai kansallisiin raha-arpajaisiin. Sillä ei myöskään vaikuteta uhkapelipalvelujen markkinoiden yleiseen vapauttamiseen eikä jäsenvaltioiden oikeuteen pyrkiä suojelemaan yleistä etua, kunhan se tapahtuu EU:n lakien mukaisesti eli niin, että toteutettavat toimet ovat välttämättömiä, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.Virallinen ilmoitus on ensimmäinen vaihe EY:n perustamissopimuksen 226 artiklaan perustuvassa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä. Kyseisillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa toimittaa vastauksensa ilmoitukseen. Komissio toivoo saamiensa vastausten johtavan nopeaan ja tyydyttävään ratkaisuun asiassa.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy: ”Komissiolla on perustamissopimusten mukaan velvollisuus varmistaa, että jäsenvaltioiden lainsäädäntö on täysin yhdenmukainen EU:n lainsäädännön kanssa. Kyseessä on tärkeä velvoite, johon komissio suhtautuu vakavasti. Komissiolle on tullut useita valituksia urheiluvedonlyöntialan toimijoilta, joten sen on vastattava. Siksi komissio on päättänyt pyytää kyseessä olevilta jäsenvaltioilta asiaa koskevia tietoja. Olen täysin tietoinen siitä, kuinka arkaluontoinen asia uhkapelit ovat monessa jäsenvaltiossa. Virallisten ilmoitusten lähettäminen ei tarkoita sitä, että komissio pyrkisi vapauttamaan markkinoita millään tavalla. Tarkoituksena on pikemminkin varmistaa, että jäsenvaltioiden toteuttamat erilaiset toimenpiteet ovat voimassa olevan EU:n lainsäädännön mukaisia tai ne on saatettu yhteisön lainsäädäntöä vastaaviksi. Toivon, että saamamme vastaukset antavat asiasta riittävän varmuuden. Siinä tapauksessa asia on loppuun käsitelty. Teen kaikkeni, jotta ratkaisuun päästäisiin nopeasti, ja kehotan myös muita asianosaisia tekemään parhaansa.”

Komission päätös tarkistaa kyseessä olevien toimenpiteiden oikeellisuus perustuu lukuisien palveluntarjoajien tekemiin valituksiin ja komission yksiköiden keräämiin tietoihin. Valitusten kohteena ovat urheiluvedonlyöntipalveluille asetetut rajoitukset kuten valtion myöntämän perustamisluvan tai toimiluvan edellyttäminen (myös siinä tapauksessa, että palveluntarjoajalla on jonkin toisen jäsenvaltion myöntämä toimilupa). Joissakin tapauksissa rajoitukset ulottuvat myös palvelujen edistämiseen tai mainontaan sekä kyseisen jäsenvaltion kansalaisten oikeuteen osallistua vedonlyöntipeleihin.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on aiemmin todennut, että vedonlyöntitoimintaan kohdistuvien rajoitusten, joiden tarkoituksena on yleisen edun mukaisten tavoitteiden kuten kuluttajansuojan turvaaminen, on oltava johdonmukaisia ja järjestelmällisiä. Jäsenvaltio ei voi vedota tarpeeseen rajoittaa kansalaistensa vedonlyöntimahdollisuuksia, jos se samanaikaisesti houkuttelee ja rohkaisee näitä osallistumaan valtion kassaan tuloja kerääviin valtion arpajaisiin, onnenpeleihin tai vedonlyöntipeleihin.
Tuoreimmat tiedot rikkomismenettelyistä kaikkien jäsenvaltioiden osalta löytyvät verkko-osoitteesta

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar