Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Bruselj, 27. marca 2006

Države članice se strinjajo o evropskem vozniškem dovoljenju

Svet ministrov je danes dosegel politični sporazum o predlogu Evropske komisije iz leta 2003 o evropskem vozniškem dovoljenju (COM(2003) 621 – IP/03/1435). Skupna evropska pravila bodo olajšala prost pretok voznikov EU, preprečila goljufije pri uporabi vozniških dovoljenj kot identifikacijskega dokumenta, ter izboljšala prometno varnost, zlasti kar zadeva motorna kolesa. Enotni model v obliki kreditne kartice bo nadomestil več kot 110 trenutno veljavnih različnih modelov.

Podpredsednik Evropske komisije Barrot je sporazum pozdravil z besedami: „Evropsko vozniško dovoljenje je ključnega pomena za prometno varnost in boj proti goljufijam. Potovanje po Evropi bo preprostejše in brez birokratskih težav. Vsi vozniki bodo imeli razvidna in moderna vozniška dovoljenja, ki veljajo v vseh državah članicah. Vesel sem, da je Svetu uspelo doseči ta sporazum.“

Novo vozniško dovoljenje bo z boljšo opredelitvijo področja uporabe različnih kategorij vozniškega dovoljenja zagotovilo večjo prometno varnost. Jasno bo navajalo, kateri voznik lahko vozi katero vozilo. Z njim se uvaja dovoljenje za kolesa z motorjem, in sicer po načelu postopnega dostopa do večjih in močnejših motornih koles. Neposredni dostop do slednje kategorije bo mogoč s 24. leti po opravljenem teoretičnem in praktičnem preskusu. Kdor bo želel najmočnejša motorna kolesa voziti pred to starostjo, bo moral prej pridobiti dvoletne izkušnje na lažjih motornih kolesih. Nova pravila določajo tudi minimalne standarde za člane izpitne komisije.

Nova zakonodaja je pomemben korak v boju proti goljufijam z vozniškimi dovoljenji in pojavu „turizma vozniških dovoljenj[1]“. Sodelovanje med državami članicami se bo okrepilo, zato da se voznikom, ki imajo začasno prepoved vožnje, prepreči pridobitev novega vozniškega dovoljenja v drugi državi članici. V ta namen je treba vzpostaviti vseevropsko mrežo za izmenjavo podatkov o vozniških dovoljenjih.

Uveden bo nov enotni model vozniškega dovoljenja v obliki kreditne kartice z okrepljenimi varnostnimi zaščitami, medtem ko bo 110 veljavnih različnih modelov postopoma opuščenih. Po začetku veljavnosti direktive bodo imele države članice na voljo 26 let za nadomestitev obstoječih vozniških dovoljenj. Sprejete so bile posebne določbe, da se še naprej vzajemno priznavajo obstoječa dovoljenja za vožnjo posameznega vozila.

Nova direktiva dopušča državam članicam možnost, da se same odločijo o vključitvi ali nevključitvi mikročipa v nov model. Države članice morajo ne glede na izbrano možnost spoštovati pravila EU o varstvu podatkov.

V prihodnje bo veljavnost vozniških dovoljenj omejena. Nova pravila določajo 10-letno veljavnost dovoljenj, ki jo lahko države članice podaljšajo na 15 let. Države članice lahko pri podaljšanju vozniškega dovoljenja zahtevajo zdravniški pregled.

Po današnji politični odločitvi bo Evropski parlament direktivo uradno sprejel pozneje v tem letu v drugem branju. Direktiva bo tako začela veljati ob koncu leta 2006 in se bo začela uporabljati najpozneje ob koncu leta 2012.

MEMO/06/143


[1] Izraz opisuje naslednji pojav: vozniki, ki so morali vozniško dovoljenje zaradi hujše kršitve izročiti organom v svoji državi, v drugi državi članici pridobijo novo vozniško dovoljenje, ki ga mora nato priznati tudi njihova država.


Side Bar