Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Brusel 27.3.2006

Členské štáty sa dohodli na európskom vodičskom preukaze

Rada ministrov dnes dosiahla politickú dohodu o návrhu Európskej komisie z roku 2003 o európskom vodičskom preukaze (KOM(2003)621 – IP/03/1435). Spoločné európske pravidlá umožnia vodičom v EÚ voľný pohyb, pomôžu zabraňovať podvodom v prípadoch, keď sa vodičské preukazy používajú ako preukaz totožnosti, a zvýšia bezpečnosť na cestách, najmä v prípade motocyklov. Vyše 110 rozličných modelov, ktoré sú v súčasnosti platné, nahradí jeden model vo formáte kreditnej karty.

Podpredseda Komisie Jacques Barrot privítal dohodu slovami: „Európsky vodičský preukaz je pre bezpečnosť na cestách a boj proti podvodom mimoriadne dôležitý. Odstráni byrokratické prekážky, čím uľahčí cestovanie v Európe. Všetci vodiči budú mať zrozumiteľné, moderné preukazy uznávané vo všetkých členských štátoch – som veľmi spokojný, že Rada dospela k tejto dohode.“

Vďaka novému vodičskému preukazu a presnejšiemu stanoveniu rozsahu uplatňovania rozličných skupín vodičských preukazov sa zvýši bezpečnosť na cestách. Na jeho základe bude jasné, kto presne má oprávnenie viesť aké vozidlo. Zavádza sa ním preukaz pre vodičov mopedov a ustanovuje zásada postupného prístupu k väčším a výkonnejším motocyklom. Priamu možnosť získať túto skupinu budú mať iba vodiči, ktorí dovŕšili vek 24 rokov a uspejú v teoretickej a praktickej časti skúšky. Vodiči, ktorí ešte nemajú dostatočný vek a budú chcieť jazdiť na najvýkonnejších motocykloch, budú musieť dva roky získavať skúsenosti na ľahších typoch. V nových pravidlách sa takisto stanovujú minimálne normy pre skúšajúcich.

Nové právne predpisy predstavujú dôležitý krok v boji proti podvodom týkajúcim sa vodičských preukazov a javu „turistiky za vodičskými preukazmi“[1]. Členské štáty posilnia svoju spoluprácu s cieľom zabrániť osobám, ktorým bolo vodičské oprávnenie dočasne odňaté, získať vodičský preukaz v inom členskom štáte. Z tohto dôvodu je takisto nutné zaviesť v rámci celej EÚ sieť výmeny údajov vodičských preukazov. Zavedie sa nový model vodičského preukazu vo formáte kreditnej karty s vylepšenými bezpečnostnými prvkami, pričom 110 modelov, ktoré sú v súčasnosti platné, sa postupne vyradí z obehu. Po nadobudnutí účinnosti smernice budú mať členské štáty na výmenu existujúcich vodičských preukazov 26 rokov. Takisto sa dosiahla dohoda o osobitných ustanoveniach, ktoré zaručujú, že všetky existujúce oprávnenia viesť špecifické vozidlo sa budú aj naďalej vzájomne uznávať.

Nová smernica prenecháva členským štátom možnosť rozhodnúť, či na novom modeli zavedú mikročip alebo nie. Nezávisle od toho, ako sa rozhodnú, členské štáty musia dodržať pravidlá EÚ o ochrane údajov.

V budúcnosti bude doba platnosti vodičských preukazov obmedzená. V nových pravidlách sa pre vodičské preukazy uvádza doba platnosti 10 rokov, ktorú členské štáty môžu predĺžiť na 15 rokov. Členské štáty môžu pri administratívnom obnovení vodičského preukazu organizovať lekárske prehliadky.

Európsky parlament na základe dnešnej politickej dohody smernicu formálne prijme v druhom čítaní v priebehu roka. Z tohto dôvodu smernica nadobudne účinnosť do konca roka 2006 a bude sa uplatňovať najneskôr od konca roku 2012.

MEMO/06/143


[1] Týmto pojmom sa opisuje jav, keď občania, ktorí z dôvodu vážneho priestupku museli príslušným orgánom vo svojom domovskom štáte odovzdať svoje vodičské preukazy, získajú nový vodičský preukaz v inom členskom štáte, ktorý potom ich domovský štát musí uznať.


Side Bar