Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Bruksela, dnia 27 marca 2006 r.

Państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie europejskiego prawa jazdy

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów osiągnęła polityczną zgodę w sprawie wniosku Komisji Europejskiej z 2003 r. dotyczącego europejskiego prawa jazdy (COM(2003)621 – IP/03/1435). Wspólne europejskie przepisy ułatwią swobodny przepływ kierowców w UE, zapobiegną nadużyciom w sytuacjach, kiedy dokument prawa jazdy używany jest to potwierdzenia tożsamości, a także poprawią bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza jeśli chodzi o motocykle. 110 modeli prawa jazdy, które w chwili obecnej znajdują się w obiegu, zostaną zastąpione jednym modelem wielkości karty kredytowej.

Wiceprzewodniczący Barrot z zadowoleniem przyjął osiągnięte porozumienie, mówiąc: „Europejskie prawo jazdy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach oraz w zwalczaniu nadużyć. Dzięki niemu podróżowanie po Europie będzie prostsze i nie będą z nim związane biurokratyczne trudności. Wszyscy kierowcy będą posiadać przejrzyste, nowoczesne prawa jazdy, które będą uznawane we wszystkich państwach członkowskich. Jestem zadowolony, że Radzie udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie.”

Nowe prawo jazdy poprawi bezpieczeństwo na drogach poprzez lepsze zdefiniowanie zakresu stosowania różnych kategorii prawa jazdy. Nowe prawo jazdy określi dokładnie, kto może prowadzić jaki rodzaj pojazdu. Przewiduje ono wprowadzenie uprawnień do prowadzenia motorowerów i ustanawia zasadę stopniowego uzyskiwania uprawnień do prowadzenia większych i potężniejszych motocykli. Bezpośrednie uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów tej ostatniej kategorii będzie możliwe jedynie po ukończeniu 24 lat i zdaniu testu praktycznego i teoretycznego. Ci, którzy będą chcieli prowadzić najpotężniejsze motocykle przed ukończeniem tego wieku, będą musieli najpierw zdobyć dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu lżejszych modeli. Nowe zasady określają również minimalne kwalifikacje, jakie posiadać muszą egzaminatorzy na prawo jazdy.

Nowe przepisy prawne stanowią ważny krok w kierunku zwalczenia nadużyć związanych z fałszywymi prawami jazdy i fenomenem „turystyki prawojazdowej”[1]. Państwa członkowskie zamierzają wzmocnić swoją współpracę w celu zapobieżenia uzyskiwaniu przez kierowców, którym tymczasowo odebrano prawo jazdy, nowego prawa jazdy w innym państwie członkowskim. Do tego celu konieczne jest stworzenie europejskiej sieci wymiany danych dotyczących praw jazdy. Zostanie wprowadzony jeden nowy model prawa jazdy – wielkości karty kredytowej i ze zwiększonymi zabezpieczeniami – a 110 modeli, które wciąż jeszcze znajduje się w obiegu, zostanie stopniowo wycofanych.

Po wejściu w życie dyrektywy państwa członkowskie będą miały 26 lat na wymianę istniejących praw jazdy. Uzgodniono specjalne przepisy zapewniające, że każdy istniejący dokument uprawniający do prowadzenia określonego pojazdu będzie w dalszym ciągu uznawany na zasadzie wzajemności.

Nowa dyrektywa pozostawia w gestii każdego państwa członkowskiego decyzję o umieszczeniu mikro-chipu w nowym modelu prawa jazdy. Niezależnie od dokonanego wyboru państwa członkowskie będą musiały przestrzegać unijnych przepisów dotyczących ochrony danych.

W przyszłości zostanie ograniczona ważność prawa jazdy. Nowe przepisy przewidują 10-letni okres ważności prawa jazdy, który jednak może zostać przedłużony przez państwa członkowskie do 15 lat. Państwa członkowskie będą mogły przeprowadzać badania medyczne w momencie administracyjnego przedłużania okresu ważności.

Po osiągnięciu politycznego porozumienia w dniu dzisiejszym, formalne przyjęcie dyrektywy przez Parlament Europejski nastąpi w późniejszym okresie bieżącego roku, w drugim czytaniu. W związku z tym dyrektywa wejdzie w życie do końca 2006 r., a będzie miała zastosowanie najpóźniej pod koniec 2012 r.

MEMO/06/143


[1] Pojęcie to opisuje następujące zjawisko: obywatele, którym w wyniku popełnienia poważnego wykroczenia cofnięto prawo jazdy w ich państwie pochodzenia, uzyskują nowe prawo jazdy w innym państwie członkowskim, które następnie musi zostać uznane również w państwie, z którego pochodzą.


Side Bar