Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Briselē, 2006. gada 27. martā

Dalībvalstis vienojas par Eiropas autovadītāja apliecību

Šodien Ministru Padome panāca politisku vienošanos par Eiropas Komisijas 2003. gada priekšlikumu par Eiropas autovadītāja apliecību (COM(2003)621 – IP/03/1435). Kopēji Eiropas noteikumi sekmētu ES autovadītāju brīvu pārvietošanos, novērstu krāpšanu, ja autovadītāja apliecību izmanto par identifikācijas dokumentu, un uzlabotu autoceļu satiksmes drošību, jo īpaši attiecībā uz motocikliem. Viens kredītkartes formāta apliecības paraugs aizstās pašreizējās vairāk nekā 110 dažāda parauga apliecības.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Baro apsveica panākto vienošanos un teica: ”Eiropas autovadītāja apliecībai ir būtiska nozīme saistībā ar autoceļu satiksmes drošību un cīņu pret krāpšanu. Tā atvieglos ceļošanu Eiropā un novērsīs birokrātiskus šķēršļus. Visiem autovadītājiem būs saprotamas, modernas apliecības, kuras atzīs visās dalībvalstīs — esmu gandarīts, ka Padomei izdevās panākt šo vienošanos!”

Ar jauno autovadītāja apliecību, labāk definējot dažādo autovadītāja apliecības kategoriju piemērošanas jomu, tiks nodrošināta lielāka autoceļu satiksmes drošība. Tajā būs pilnīgi skaidri norādīts, kam ir tiesības vadīt un ko. Apliecība ir paredzēta tam, lai to ieviestu arī mopēdiem, un tā ir izstrādāta, paredzot pakāpeniskas piekļuves principu lielākiem un jaudīgākiem motocikliem. Tieša piekļuve pēdējai kategorijai būs iespējama tikai 24 gadu vecumā pēc teorētiskas un praktiskas pārbaudes. Tiem, kas vēlēsies braukt ar visjaudīgākajiem motocikliem pirms minētā vecuma, būs vajadzīgs divu gadu stāžs ar mazāk jaudīga tipa motocikliem. Jaunie noteikumi nosaka arī obligātus standartus, kas jāievēro autovadītāju eksaminētājiem.

Jaunie tiesību akti ir svarīgi, lai apkarotu krāpšanu, kas notiek, izmantojot autovadītāja apliecības, un „transportlīdzekļu vadīšanas tiesību tūrismu”[1]. Dalībvalstis ciešāk sadarbosies, lai novērstu to, ka autovadītāji, kam uz laiku atņemtas tiesības, saņem jaunu autovadītāja apliecību citā dalībvalstī. Lai to panāktu, jāizveido arī ES tīkls datu apmaiņai par autovadītāja apliecībām. Tiks ieviesta jauna, vienota parauga kredītkartes formāta apliecība ar paaugstinātas drošības iespējām, kamēr 110 dažāda parauga apliecības, kas joprojām ir apgrozībā, pakāpeniski izņems no aprites. Pēc direktīvas stāšanās spēkā Dalībvalstīm 26 gadu laikā jāaizstāj pašreizējās vadītāja apliecības. Ir panākta vienošanās par īpašiem noteikumiem, kas nodrošinātu, ka visas pašreizējās tiesības vadīt konkrētu transportlīdzekli joprojām tiks savstarpēji atzītas.

Jaunā direktīva ļaus dalībvalstīm brīvi izvēlēties, vai iestrādāt jaunā parauga apliecībā mikroshēmu, vai nē. Jebkurā izvēlētajā gadījumā dalībvalstīm jāņem vērā ES datu aizsardzības noteikumi.

Turpmāk vadītāja apliecību derīguma termiņš būs ierobežots. Jaunie noteikumi apliecībām paredz 10 gadu derīguma termiņu, ko dalībvalstis var pagarināt līdz 15 gadiem. Apliecību administratīvās atjaunošanas laikā dalībvalstis var organizēt medicīniskās pārbaudes.

Saskaņā ar pašreizējo politisko vienošanos Eiropas Parlaments oficiāli pieņems direktīvu vēlāk otrajā lasījumā, kas notiks šogad. Tādejādi direktīva stāsies spēkā līdz 2006. gada beigām un to piemēros vēlākais 2012. gada beigās.

MEMO/06/143


[1] Šis termins raksturo šādu parādību: iedzīvotāji, kam ir nācies atdot savu autovadītāja apliecību iestādēm savā mītnes zemē par nopietnu pārkāpumu, citā dalībvalstī saņem jaunu autovadītāja apliecību, kura jāatzīst par derīgu arī mītnes zemē.


Side Bar