Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

Brysselissä 27. maaliskuuta 2006

Jäsenvaltiot pääsivät sopuun eurooppalaisesta ajokortista

Ministerineuvosto pääsi tänään poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan komission vuonna 2003 tekemästä eurooppalaista ajokorttia koskevasta ehdotuksesta (KOM(2003) 621 – IP/03/1435). Yhteiset eurooppalaiset säännöt helpottavat EU:n kuljettajien vapaata liikkuvuutta, estävät henkilöllisyystodistuksena käytettävien ajokorttien väärentämistä ja parantavat liikenneturvallisuutta, erityisesti moottoripyörien osalta. Yksi ainoa luottokortin kokoinen ajokorttimalli korvaa yli 110 nykyisin käytössä olevaa erilaista mallia.

Komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot toi julki tyytyväisyytensä seuraavasti: ”Eurooppalainen ajokortti on ensiarvoisen tärkeä asia liikenneturvallisuuden ja petosten torjunnan kannalta. Sen ansiosta matkustaminen ympäri Eurooppaa helpottuu ja byrokratia vähenee. Kaikilla kuljettajilla on selkeät nykyaikaiset ajokortit, jotka hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa. Olen iloinen, että neuvosto pääsi asiassa yksimielisyyteen.”

Uusi ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta, kun eri ajokorttiluokkien sisältö määritellään paremmin. Se osoittaa selkeästi, kenellä on oikeus ajaa mitäkin ajoneuvoa. Uudessa järjestelmässä otetaan käyttöön ajokortti mopoille ja vahvistetaan periaate, jonka mukaan isompiin ja tehokkaampiin moottoripyöriin siirrytään asteittain. Isojen moottoripyörien ajokortin voi saada suoraan vasta 24 vuoden iässä teoriakokeen ja ajokokeen jälkeen. Jos haluaa ajaa isompia moottoripyöriä ennen 24 vuoden ikää, on hankittava ensin kahden vuoden ajokokemus kevyemmillä pyörillä. Uusissa säännöissä vahvistetaan myös ajo-opettajia koskevat vähimmäisvaatimukset.

Uusi lainsäädäntö on merkittävä askel kohti ajokorttien avulla tehtyjen petosten ja ”ajokorttiturismina” tunnetun ilmiön torjuntaa[1]. Jäsenvaltiot tiivistävät yhteistyötään estääkseen tilapäiseen ajokieltoon tuomittuja kuljettajia saamasta uutta ajokorttia jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Sitä varten on myös perustettava ajokortteja koskeva EU:n laajuinen tiedonvaihtoverkosto. Käyttöön otetaan yksi yhtenäinen luottokortin kokoinen uusi ajokorttimalli, jonka turvaominaisuuksia on parannettu, ja nykyisin käytössä olevat 110 erilaista mallia poistuvat vähitellen. Jäsenvaltioilla on direktiivin voimaantulosta 26 vuotta aikaa korvata nykyiset ajokortit. On sovittu erityissäännöksistä, joilla turvataan, että kaikki nykyiset jonkin tietyn ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavat ajokortit tunnustetaan edelleen vastavuoroisesti.

Uuden direktiivin mukaan jäsenvaltiot saavat itse päättää, liitetäänkö uudenmalliseen ajokorttiin mikrosiru. Kumman tahansa vaihtoehdon jäsenvaltiot valitsevatkin, niiden on noudatettava EU:n tietosuojasääntöjä.

Tulevaisuudessa ajokorttien voimassaoloaika on rajoitettu. Uusissa säännöissä ajokortin voimassaoloajaksi säädetään 10 vuotta; jäsenvaltiot voivat nostaa sen 15 vuoteen. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, edellyttävätkö ne ajokortin uusimisen yhteydessä lääkärintodistusta.

Euroopan parlamentti hyväksyy direktiivin tänään saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen jälkeen toisessa käsittelyssä myöhemmin tänä vuonna. Direktiivi tulee näin voimaan vuoden 2006 loppuun mennessä, ja sitä on sovellettava viimeistään vuoden 2012 lopusta.

MEMO/06/143


[1] Termillä tarkoitetaan sitä, että kuljettaja, jonka ajokortti on takavarikoitu vakavan liikennerikkomuksen seurauksena, hankkii jostakin toisesta jäsenvaltiosta uuden ajokortin, jonka myös hänen oman jäsenvaltionsa viranomaiset joutuvat tunnustamaan.


Side Bar