Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/381

V Bruselu dne 27. března 2006

Členské státy se dohodly na evropském řidičském průkazu

Rada ministrů dnes dosáhla politické dohody ohledně návrhu Evropské komise z roku 2003 týkajícího se evropského řidičského průkazu (COM(2003)621 – IP/03/1435). Společná evropská pravidla usnadní volný pohyb řidičů EU, zabrání podvodům v případech, kdy jsou řidičské průkazy používány jako doklady totožnosti, a zvýší bezpečnost silničního provozu, zejména pokud jde o motocykly. Jednotný vzor ve formátu kreditní karty nahradí více než 110 různých vzorů, které jsou v současné době v oběhu.

Místopředseda Barrot tuto dohodu uvítal slovy: „Evropský řidičský průkaz má obrovský význam pro bezpečnost silničního provozu a pro boj proti podvodům. Zjednoduší cestování po Evropě a odstraní byrokratické překážky. Všichni řidiči budou držiteli přehledných moderních řidičských průkazů, které budou přijímány ve všech členských státech. Jsem rád, že Rada k této dohodě úspěšně dospěla."

Nový řidičský průkaz zajistí vyšší bezpečnost silničního provozu prostřednictvím lepší definice rozsahu použití různých kategorií řidičských průkazů. Bude z něj jasné, jaké vozidlo je kdo přesně oprávněn řídit. Umožní zavedení řidičského průkazu pro mopedy a zavedení zásady postupného přístupu k větším a výkonnějším motocyklům. Přímý přístup k posledně jmenované kategorii bude možný až ve věku 24 let po teoretických a praktických testech. Osoby, kterou budou chtít řídit vysoce výkonné motocykly před dosažením tohoto věku, budou muset získat dvouleté zkušenosti na lehčích typech. Nová pravidla rovněž stanoví minimální normy pro zkoušející.

Nové právní předpisy představují důležitý krok směrem k boji proti podvodům s řidičskými průkazy a proti jevu zvanému „cestování za řidičskými průkazy“[1]. Členské státy posílí vzájemnou spolupráci při zabraňování tomu, aby řidiči, jimž bylo dočasně omezeno řidičské oprávnění, získali nový řidičský průkaz v jiném členském státě. Za tímto účelem je rovněž třeba zřídit síť výměny údajů o řidičských průkazech, která bude fungovat v celé Evropě. Bude zaveden nový, jednotný vzor řidičského průkazu ve formátu kreditní karty se zesílenými bezpečnostními prvky a 110 různých vzorů, které jsou dosud v oběhu, bude postupně zrušeno. Po vstupu směrnice v platnost budou mít členské státy 26 let na to, aby nahradily stávající řidičské průkazy. Byla dohodnuta konkrétní opatření zajišťující, aby byla i nadále vzájemně uznávána všechna stávající řidičská oprávnění k řízení konkrétního vozidla.

Nová směrnice ponechá na volbě členských států, zda u nového vzoru použijí mikročip. Bez ohledu na to, co si zvolí, musí členské státy dodržovat pravidla EU o ochraně údajů.

V budoucnosti bude platnost řidičských průkazů omezena. Nová pravidla počítají u řidičských průkazů s dobou platnosti deset let a tuto dobu mohou členské státy zvýšit na patnáct let. Členské státy mohou při administativním prodlužování platnosti zavést lékařské prohlídky.

Na základě dnešní politické dohody přijme Evropský parlament dohodu formálně ve druhém čtení v průběhu tohoto roku. Směrnice tak vstoupí v platnost do konce roku 2006 a bude proto použitelná nejpozději na konci roku 2012.

MEMO/06/143


[1] Daný termín popisuje tento jev: 0bčané, kteří museli svůj řidičský průkaz odevzdat orgánům svého domovského státu z důvodu závažného dopravního přestupku, získají nový řidičský průkaz v jiném členském státě, a ten pak musí být uznán rovněž v jejich domovském státě.


Side Bar