Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/06/360

Bruksela, dnia 22 marca 2006 r.

Komisja wypłaci niemal 82 mln EUR na pomoc Szwecji w usuwaniu skutków huraganu z 2005 r.

Europejska komisarz ds. polityki regionalnej i Funduszu Solidarności, Danuta Hübner podpisała dziś umowę w sprawie wypłaty Szwecji kwoty 81 724 975 EUR w celu zrekompensowania kosztów działań antykryzysowych podjętych po gwałtownej wichurze, która dotknęła ten kraj w styczniu 2005 r. Dotacja ta zostanie udostępniona za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Umożliwi ona rekompensatę wydatków publicznych poniesionych na doraźne działania antykryzysowe, zwłaszcza na akcję ratowniczą, porządkowanie terenów dotkniętych klęską żywiołową oraz ponowne uruchomienie podstawowej infrastruktury.

Komisarz Hübner, która odpowiada za Fundusz Solidarności, powiedziała: „Na początku zeszłego roku Szwecja została w sposób szczególny poszkodowana przez klęskę huraganu. Dzisiejsza umowa umożliwia nam udzielenie wsparcia finansowego, które zrekompensuje część ogromnych kosztów poniesionych przez Szwecję i przyczyni się do poprawy warunków bytowych mieszkańców poważnie dotkniętych tą klęską żywiołową”.

W dniach 8 i 9 stycznia 2005 r. nad północną Europą przeszła gwałtowna wichura, która spowodowała znaczne szkody. W odpowiedzi na wnioski władz Szwecji, Estonii, Łotwy i Litwy Komisja Europejska zaproponowała cztery dotacje z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na łączną kwotę blisko 93 mln EUR, przeznaczone na pomoc w usuwaniu skutków huraganu.

Władze Szwecji oceniły, że wichura ta spowodowała największe szkody spośród wszystkich klęsk żywiołowych we współczesnej historii tego kraju. Szkody te były szczególnie wysokie na południu kraju, gdzie oszacowano je na niemal 2 mld 300 mln EUR. Wskutek wichury śmierć poniosło dziewięć osób. Wichura wyrwała lub przewróciła drzewa o łącznej objętości 75 mln m3, co spowodowało uszkodzenia sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.

Kontekst

Z Funduszu Solidarności UE, utworzonego w 2002 r., udziela się dotacji państwom członkowskim i krajom przystępującym do UE dotkniętym poważną klęską żywiołową. Rocznie fundusz ten zasila kwota 1 mld EUR. Aby zakwalifikować się do pomocy z Funduszu Solidarności, zainteresowane kraje muszą przedstawić udokumentowaną szacunkową wycenę szkód, która następnie jest analizowana przez Komisję z zastosowaniem określonych kryteriów; chodzi o zagwarantowanie, że fundusze UE zostaną spożytkowane na najpilniejsze potrzeby.

Warunki wykorzystania pomocy przez jej beneficjenta muszą zostać określone w umowie zawartej między Komisją a krajem będącym beneficjentem pomocy.

Dnia 6 kwietnia 2005 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie nowego, udoskonalonego Funduszu Solidarności UE (na lata 2007-2013), który obejmie także klęski inne niż żywiołowe i będzie się opierać na ulepszonych kryteriach kwalifikowania do pomocy i mechanizmach wykorzystania pomocy (por. MEMO/05/111)
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm


Side Bar