Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Bruselj, 22. marca 2006

Evropsko nebo, varno pred ne varnimi letalskimi prevozniki

Evropska komisija je danes sprejela prvi seznam EU o letalskih prevoznikih s prepovedjo opravljanja letov v Evropski uniji[1]. Ta črni seznam ne varnih letalskih prevoznikov bo zdaj objavljen na spletni strani Komisije. Črni seznam je sestavljen na podlagi nacionalnih prispevkov in poglobljene analize strokovnjakov držav članic. Na seznamu je 92 prevoznikov, za katere velja popolna prepoved opravljanja letov, in 3 prevozniki, za katere velja omejitev opravljanja dejavnosti. Od zdaj naprej bodo imeli prevozniki s prepovedjo opravljanja letov v eni državi članici prepoved po vsej EU.

Evropska unija ima zdaj skladen pristop k prepovedi opravljanja letov letalskih prevoznikov,“ je izjavil Jacques Barrot, podpredsednik Komisije, odgovoren za promet. „Zaradi črnega seznama bodo sumljivi letalski prevozniki ostali zunaj Evrope. Seznam bo tudi zagotovil, da bodo vsi letalski prevozniki, ki opravljajo dejavnosti na evropskem nebu, izpolnjevali najvišje varnostne standarde.“

Komisija je sprejela seznam, potem ko je Odbor za varnost v zračnem prometu, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz držav članic, 15. marca 2006 sprejel soglasno mnenje. Prvi črni seznam EU o ne varnih letalskih prevoznikih temelji na Uredbi (ES) št. 2111/2005[2], ki je začela veljati 16. januarja. Države članice so od takrat obveščale Komisijo o vseh prepovedih opravljanja letov ali omejitvah opravljanja dejavnosti na njihovem ozemlju in o razlogih za take prepovedi. Komisija je povabila vse zadevne letalske prevoznike, da izrazijo svoja stališča, in vzpostavila stik z upravami za civilno letalstvo, odgovornimi za njihov regulativni nadzor. Nekateri letalski prevozniki so pisno predložili svoje pripombe, drugi pa so jih predstavili ustno Komisiji in Odboru za varnost v zračnem prometu.

Prepovedi opravljanja letov in omejitve opravljanja dejavnosti so naložene samo na podlagi dokazil o kršitvah objektivnih in preglednih meril, ki so objavljena v zgoraj navedeni uredbi. Ta merila upoštevajo predvsem izide preverjanj, izvedenih na evropskih letališčih; uporabo slabo vzdrževanih, zastarelih ali dotrajanih zrakoplovov; nesposobnost zadevnih letalskih prevoznikov, da odpravijo pomanjkljivosti, ugotovljene med preverjanji; in nesposobnost organov, odgovornih za nadzor nad prevozniki, da pravilno izvajajo svojo nalogo.

Države članice so sporočile, da ima pet držav neprimeren sistem za regulativni nadzor. Pomembna posledica črnega seznama bo izkoreninjenje prakse zastav držav ugodnosti, v skladu s katero nekatere države dvomljivim letalskim prevoznikom izdajajo spričevala letalskega prevoznika.

Komisija tudi namerava nadaljevati s programi tehnične pomoči za uprave za civilno letalstvo tretjih držav. Črni seznam bo pomagal usmeriti programe sodelovanja na države, ki so pripravljene izpolnjevati mednarodne varnostne standarde, vendar nimajo na voljo potrebnih sredstev. V zadnjih petih letih je Komisija tem programom namenila skoraj 80 milijonov EUR.

Prepovedi, ki so zdaj uvedene po vsej EU, zadevajo potniške in tovorne lete. Današnja odločba Komisije nalaga omejitev opravljanja dejavnosti trem prevoznikom, ki ne morejo več leteti v EU z določenimi vrstami zrakoplovov.

Evropski črni seznam bo imel dejanski vpliv na varnost v zračnem prometu v Evropski uniji. Črni seznam bo poleg svojega kazenskega učinka tudi spodbudil vse letalske prevoznike, ki opravljajo svojo dejavnost v Evropi, da v celoti izpolnjujejo varnostne standarde, brezvestne letalske prevoznike pa bo odvrnil od tega, da začnejo izvajati svoje storitve v Evropi. Zaradi seznama tudi ne bo razlik med nacionalnimi prepovedmi opravljanja letov in omejitvami. Ker bo seznam široko dostopen, bo imel vpliv po vsem svetu. Komisija odsvetuje ljudem, da potujejo s temi letalskimi prevozniki v drugih delih sveta.

Današnji črni seznam je prvi korak. Seznam bo posodobljen tako pogosto, kot bo potrebno, in vsaj vsake tri mesece. Komisija je danes sprejela tudi pravila za posodobitev seznama. Če letalski prevoznik meni, da bi ga bilo treba umakniti s seznama, ker znova izpolnjuje varnostne standarde, se mora obrniti na Komisijo ali državo članico. Odbor strokovnjakov za varnost v zračnem prometu bo nato ocenil dokazila, ki jih zagotovi letalski prevoznik ali njegov nadzorni organ. Končno odločitev bo sprejela Komisija na podlagi mnenja Odbora.

Isti postopek se uporabi, če je treba letalskega prevoznika dodati na seznam. V tem primeru lahko Komisija ukrepa na zahtevo države članice ali na lastno pobudo; te pravice ni imela pri pripravi prvega seznama, ki temelji izključno na nacionalnih prispevkih. Komisija bo ukrepala na podlagi informacij, ki jih zberejo njene službe, Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA), države članice ali Mednarodna organizacija za civilno letalstvo.

Opomba

Poleg črnega seznama je Komisija nedavno tudi predlagala, da se razširi vloga EASA (IP/05/1422). Ta predlog vsebuje določbo o ex ante potrjevanju skladnosti letalskih prevoznikov iz tretjih držav s temeljnimi zahtevami za upravljanje zrakoplovov v EU. Nobena od držav članic EU zdaj ne izdaja spričeval za letalske prevoznike iz tretjih držav. Komisija poziva Svet in Evropski parlament, da odobrita ta predlog.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1]. http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] UL L 344, 27.12.2005, str.15

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_344/l_34420051227en00150022.pdf)


Side Bar