Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/359

Brüsszel, 2006. március 22.

Az európai égbolt védett a nem biztonságos légitársaságoktól

Az Európai Bizottság a mai nappal elfogadta az Európai Unióban tilalom alá tartozó légitársaságok első európai uniós listáját[1]. A nem biztonságos légitársaságok feketelistáját közzéteszik a Bizottság honlapján. A feketelistát a nemzeti hozzájárulások alapján és egy, tagállami szakértők által végzett mélyreható elemzést követően állították össze. A listán 92 teljes tilalommal és három működési korlátozással sújtott társaság szerepel. A mostantól érvényes alapelv szerint ha egy társaság tilalom alatt áll az egyik tagállamban, a tilalom az EU egész területére kiterjed.

„Az Európai Unió mostantól egységes megközelítést alkalmaz a légitársaságok tilalom alá helyezésével kapcsolatban”, nyilatkozott Jacques Barrot, a Bizottság közlekedésért felelős alelnöke. „A feketelista Európán kívül tartja a gyanús légitársaságokat. Ez biztosítani fogja azt is, hogy az európai légtérben működő légitársaságok megfeleljenek a legmagasabb biztonsági követelményeknek.”

A Bizottság döntése a tagállami szakértőkből álló repülésbiztonsági bizottság 2006. március 15-i egyhangú véleményéből következik. A nem biztonságos légitársaságok első uniós feketelistájának alapját a január 16-án hatályba lépett 2111/2005/EK rendelet[2] alkotja. Azóta a tagállamok értesítették a Bizottságot a területükön érvényes összes repülési tilalomról és korlátozásról, valamint azok okairól. A Bizottság felkérte az összes érintett légitársaságot nézőpontja kifejtésére, és kapcsolatba lépett a szabályozási felügyeletükért felelős légiközlekedési hatóságokkal. Egyes légitársaságok írásban nyújtották be észrevételeiket, míg mások szóban adták elő azokat a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság előtt.

A tilalmak és a működési korlátozások kizárólag a fent említett rendeletben közzétett objektív és átlátható követelmények megszegésére vonatkozó bizonyítékok alapján kerülnek bevezetésre A követelmények értelmében a legfontosabb szempontok az európai repülőtereken végzett ellenőrzések eredményei, a hiányosan karbantartott, elöregedett vagy elavult légijárművek használata, a légitársaságoknak a vizsgálatok során azonosított elégtelenségek orvoslására való képtelensége, valamint a légitársaság felügyeletéért felelős hatóságnak a feladat megfelelő elvégzésére való alkalmatlansága

A tagállami jelentések szerint öt országban nem megfelelő a szabályozási felügyeleti rendszer. A feketelista egyik fontos következménye a tetszés szerinti lobogó használatának megszüntetése, emiatt ugyanis bizonyos országok gyanús légitársaságoknak bocsátanak ki működési engedélyeket.

Ezenkívül a Bizottság szándékában áll a harmadik országok légiközlekedési hatóságai számára kialakított műszaki segítségnyújtási program folytatása. A feketelista elősegíti, hogy az együttműködési programok olyan országokra összpontosítsanak amelyek meg kívánnak felelni a nemzetközi biztonsági követelményeknek, ám a szükséges források nem állnak rendelkezésükre. Az elmúlt öt évben a Bizottság közel 80 millió eurót költött e programokra.

A mostantól az EU egészére kiterjedő tilalmak mind az utasszállító járatokat, mind a teherszállító társaságokat érintik. A mai bizottsági határozat működési korlátozást is előír három olyan társaság esetében, amelyek bizonyos típusú légijárművei nem folytathatják működésüket az EU légterében.

Az európai feketelista komoly hatással lesz az Európai Unió légiközlekedési biztonságára. Büntető jellege mellett arra készteti majd az Európában működő összes légitársaságot, hogy teljes mértékben megfeleljen a biztonsági követelményeknek, a hanyag légitársaságokat pedig eltántorítja szolgáltatásuk európai megkezdésétől. A feketelistának köszönhetően elkerülhetők a tagállamok repülési tilalmi és korlátozási módjai közötti eltérések is. Széleskörű közzétételén keresztül világszerte nagy hatást gyakorol majd. A Bizottság azt tanácsolja, mindenki kerülje e légitársaságok szolgáltatásait a világ különböző részein.

A mai nappal közzétett feketelista az első lépés. A listát szükség szerint, de legalább háromhavonta frissíteni fogják. A Bizottság már a frissítésének szabályait is elfogadta. Amennyiben egy légitársaság úgy ítéli meg, hogy eltávolítható a listáról, mert ismét megfelel a biztonsági követelményeknek, kapcsolatba léphet a Bizottsággal vagy bármely tagállammal. A repülésbiztonsági bizottság szakértői értékelik a légitársaság vagy annak felügyeleti hatósága által benyújtott bizonyítékokat. A Bizottság a repülésbiztonsági bizottság véleménye alapján hozza meg a végső döntést.

Ugyanez az eljárás alkalmazandó, ha egy légitársaságot fel kell venni a listára. Ilyenkor a Bizottság az egyik tagállam kérésére vagy saját kezdeményezéséből is cselekedhet. Ez utóbbi nem állt jogában az első, kizárólag a tagállamok hozzájárulásából készült lista felállításakor. A Bizottság a saját szolgálatai, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA), a tagállamok és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által összegyűjtött információk alapján fog fellépni.

Jegyzet

A feketelistán kívül a Bizottság nemrégiben javasolta az EASA szerepének növelését (IP/05/1422). A javaslat a harmadik országok alapvető, uniós légijármű-üzemeltetési követelményeknek való megfelelése előzetes bizonyítványát foglalja magában. Jelenleg egyetlen EU-tagállam sem bocsát ki bizonyítványt harmadik országbeli üzemeltetők részére. A Bizottság felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet a javaslat jóváhagyására.

MEMO/06/127: Questions and answers on aviation blacklist http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf


[1] http://ec.europa.eu/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf, http://ec.europa.eu/transport/air/safety/flywell_en.htm

[2] HL L 344., 2005.12.27., 15. o.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_344/l_34420051227en00150022.pdf)


Side Bar