Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL HU PL

IP/06/340

Bruxelles, den 21. marts 2006

[Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

“Bredbånd til alle”: Kommissionen mobiliserer alle sine politiske midler for at bygge bro over bredbåndskløften

Kommissionen mener, at det er en afgørende forudsætning for vækst og beskæftigelse i Europa, at bredbånd vinder almen udbredelse.## Derfor må EU’s lovgivning om elektronisk kommunikation samt strukturfondene og midlerne til udviklng af landdistrikterne mobiliseres – under fuld overholdelse af statsstøttereglerne - i en fælles indsats for at skaffe alle europæere bredbåndsadgang til internettet, særlig i EU’s mindre udviklede regioner. Dette er konklusionen af “Bredbånd til hele EU”, en meddelelse fra Europa-Kommissionen, der i dag præsenteres i fællesskab af kommissæerne for informationssamfundet og medier, konkurrence, regionalpolitik og landbrug og udvikling af landdistrikterne.

“Bredbåndsforbindelser er en forudsætning for for e-business, vækst og arbejdspladser i hele EU. Konkurrence og åbne markeder er afgjort den bedste drivkraft for bredbånd i EU”, sagde Viviane Reding, kommissær for informationssamfundet og medier. “Men bredbånd må ikke være begrænset til storbyerne. Hvis EU og dets 25 medlemsstater udnytter alle politikse midler klogt, er det bestemt ikke umuligt, at alle europæere vil kunne have bredbåndsadgang inden 2010. Men der skal handles nu."

Kommissær for konkurrence, Neelie Kroes, understregede betydnignen af EU’s statsstøtteregler i denne forbindelse. “Det sker, at udbredelsen af bredbånd hæmmes af markedssvigt i landdistrikter og yderregioner. I sådanne tifælde kan det være rimeligt at yde en målrettet statsstøtte, f.eks. i form af offentlig-private partnerskaber, for at støtte anlæg af åbne net. Men vi må sikre, at statsstøtten ikke fortrænger private initiativer eller forvrider konkurrencen i en grad, der strider mod den almene interesse."

“Hvor der er tale om et reelt markedssvigt, kan EU’s strukturfonde spiller en afgørende rolle ved at stimulere investeringer i bredbåndsinfrastruktur og –tjeneste, styrke konkurenceevnen og innovation og gøre det muligt for alle regioner i EUropa at deltage fuldt ud i videnøkonomien", tilføjede Danuta Hübner, kommissær med ansvar for regionlapolitikken.

Mariann Fischer Boel, kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, understregede: “Takket være vores nye politik for udvikling af landdistrikterne målrettes de økonomiske midler nu i stigende grad mod at skabe nye erhvervsmuligheder ude på landet. Der bliver især langt vægt på bredbånd og informations- og kommunikationsteknologi, hvor vi allerede finansierer projekter under vores Leader-initiativ - fra det nordlige Skotland til det sydlige Spanien. Det er tanken at disse teknologier skal blive et fast element i vores programmer for udvikling af landdistrikterne. Landbrugsfonden for Udvikling af Landdistrikterne råder over 70 mio. EUR i perioden 2007-2013, og dertil kommer så de nationale midler. Jeg opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne til at udnytte bredbåndspotentialet i deres nationale strategier for udvikling af landdistrikterne.

Den hurtige udvikling i indførelsen af bredbånd i hele Europa i løbet at de sidste tre år skyldes hovedsagelig en kombination af konkurrerende infrastruktur og en effektiv regulering af telemarkedet. Dækningsgraden for bredbånd ved udgangen af 2005 skønnes til 13 % set i forhold til befolkningstallet og 25 % set i forholdet til antallet af husstande. I absolutte tal svarer dette næsten 60 mio. brebåndforbindelser i EU. Trods den hurtige vækst er bredbåndsdækningen dog endnu ikke nået ud til alle de mindre udviklede regioner af EU. Årsagen er, er afkastet af investeringerne er for lavt og for usikkert. I 2005 havde ca. 60 % af virksomhederne og de private husstande i yderregionerne og landdistrikterne i EU15 mulighed for bredbåndsadgang, mens tallet for byområderne var 90 %. I de nye medlemsstater er kløften endnu større. Bredbåndhastigheden er også oftere lavere på landet, og det gør det vanskeligt at overføre de store mængder data, der er nødvendige for e-business, e-forvaltning, e-sundhed og multimedieanvendelser. Bredbåndshastigheden i landdistrikterne ligger i gennemsnit på under 512 kbps, mens den i byområderne er stigende og nu ofte er oppe over 1 Mbps og dermed giver mulighed for avnancerede## tjenester.

EU’s regler på teleområdet er med til at åbne de regionala og lokale markeder for de mest omkostningseffektive udbydere af bredbånd. Men uden for EU’s storbyområder betyder en lav efterspørgsel, der skyldes den lave befolkningstæthed, og de store afstande, at afkastet af investeringerne bliver lavere, og dette virker som en bremse for private investeringer. Derfor er der brug for offentlig-private partnerskaber for at få udbredt den kombination af bredbåndsteknologier, der bedst opfylder de lokale behov og gør det muligt at udnytte fordelene ved bredbånd til en overkommelig pris. EU’s strukturfonde og Fonden for Udvikling af Landdistrikterne kan bistå lokale myndigheder med at opbygge lokale tjenster omkring bredbåndsforbindelser, samtidig med at statsstøttereglerne sikrer, at den offentlige støtte fra nationale midler ikke forvrider konkurrencen. Kommissionen har allerede godkendt en række bredbåndsprojekter i løbet af det sidste års tid, hvor den har konkluderet, at støtten var forenelig med statsstøttereglerne (UK, Spanien, Østrig, Irland), eller at der ikke var tale om stattsstøtte (to afgørelser om projekter i Frankrig).

To accelerate the roll-out of advanced broadband communications in Europe, the Commission today proposes two main strands of action:

  • strengthening national broadband strategies, which should set clear targets and reflect regional needs, including a strategic approach to making use of EU and national funding in less-developed or rural areas;
  • stepping up the exchange of best practices, in particular by the setting up of a website that will act as a single meeting point for local authorities and industry players to exchange information and gather experience. The Commission will also hold a large “Broadband for all” conference at the start of 2007 to showcase the benefits of broadband services to the rural communities.

See also MEMO/06/132

http://ec.europa.eu/information_society/industry/comms/broadband/index_en.htm


Side Bar