Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/06/317

Bruxelles, den 15. marts 2006

Bekræftet tilfælde af aviær influenza hos en vildtlevende fugl i Danmark: De danske myndigheder træffer forholdsregler

De danske myndigheder har i morges meddelt Europa-Kommissionen, at der på Sydsjælland er fundet et bekræftet tilfælde af højpatogen aviær influenza af virustype H5 hos en musvåge. Der sendes prøver til EU's referencelaboratorium for aviær influenza i Weybridge til yderligere analyser for at afgøre, om det drejer sig om H5N1-virus. De danske myndigheder har meddelt Kommissionen, at de har truffet de forholdsregler, der er foreskrevet i Kommissionens beslutning om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle i Fællesskabet. I beslutningen er det fastsat, hvilke foranstaltninger der skal træffes i et EU-land, hvor der konstateres et tilfælde af aviær influenza af type H5 hos vilde fugle, og der er mistanke om eller det er bekræftet, at det drejer sig om det højpatogene aviær influenza-virus H5N1.

Foranstaltningerne omfatter oprettelse af et højrisikoområde (en beskyttelseszone med en radius på 3 km) omkring udbrudsstedet og en omkringliggende overvågningszone med en radius på 10 km (som omfatter beskyttelseszonen). I beskyttelseszonen skal fjerkræ holdes inden døre, det er forbudt at flytte fjerkræ (undtagen direkte til slagteriet), og det er forbudt at sende kød ud af zonen, medmindre produkterne er blevet kontrolleret som foreskrevet i EU's bestemmelser om fødevarekontrol (dvs. kød, der kommer fra sunde dyr på registrerede bedrifter, og som er undersøgt før og efter slagtning af dyrlæger på slagteriet). I såvel beskyttelseszonen som overvågningszonen skal biosikkerhedsforanstaltningerne på bedrifterne skærpes, jagt på vilde fugle er forbudt, og kendskabet til sygdommen blandt fjerkræejere og deres familier skal øges.

Danmark er det ellevte EU-land, der har indberettet et mistænkt eller bekræftet tilfælde af aviær influenza af type H5N1 hos vilde fugle i EU.


Side Bar