Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/06/289

Bruksela, 9 marca 2006 r.

Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne na temat nośników RFID

Układy identyfikacji radiowej (RFID), które wkrótce zastąpią kody kreskowe w centrach handlowych, oferują zarówno przedsiębiorstwom, jak i społeczeństwu wiele możliwości. Jednak przekazywanie za ich pośrednictwem informacji o (lokalizacji, tożsamości i historii) pociąga za sobą kwestie dotyczące ochrony prywatności, bezpieczeństwa oraz technicznej interoperacyjności i międzynarodowej kompatybilności. W celu rozwiązania tych kwestii – niektóre z nich mogą wymagać działań ustawodawczych – Komisja Europejska rozpoczęła dzisiaj szeroko zakrojone konsultacje społeczne na konferencji wysokiego szczebla na temat RFID odbywającej się w ramach targów handlowych CeBit 2006 w Hanowerze w Niemczech.

„Nośniki RFID są dużo lepsze od tradycyjnych kodów kreskowych. Są zapowiedzią świata, w którym miliardy podłączonych do sieci przedmiotów i czujników będzie informowało o swojej lokalizacji, tożsamości i historii" powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

„Te sieci i urządzenia połączą przedmioty codziennego użytku w ‘internecie rzeczy’, który poprawi jakość życia i zwiększy dobrobyt społeczeństwa.

Każdy przełom niesie jednak ze sobą możliwe negatywne skutki – w tym przypadku jest to wpływ RFID na zachowanie prywatności. Z tego powodu musimy osiągnąć szeroko zakrojone porozumienie społeczne na temat przyszłości RFID i potrzeby wiarygodnych zabezpieczeń. Musimy wykorzystać technologię i stworzyć właściwe możliwości jej zastosowania dla większego dobra społecznego.”

W ubiegłym roku Komisja Europejska powołała międzydepartamentalną grupę ds. RFID odpowiedzialną za koordynacje prac związanych ze zbieraniem, analizą i wewnętrznym rozpowszechnianiem informacji dotyczących technologii RFID i jej zastosowań. Na tej podstawie, Komisja rozpoczęła dzisiaj zakrojoną na szeroką skalę debatę publiczna na temat możliwości i wyzwań związanych z RFID. W celu wykorzystania potencjału ekonomicznego RFID należy za zgodą zainteresowanych stron konstruktywnie zająć się kwestią prywatności i ochrony praw konsumenta związanymi ze stosowaniem znaczników RFID. Ponadto, dla zwiększenia wzrostu gospodarczego i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy związanych z RFID, Europa musi uzgodnić wspólne techniczne normy, aby zapewnić transgraniczną interoperacyjność RFID oraz wspólne pasmo częstotliwości widma radiowego dla RFID.

Debata publiczna zainicjowana dziś przez Komisje będzie opierać się na serii warsztatów mających na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie kluczowych kwestii związanych ze stosowaniem RFID. Warsztaty te będą obejmowały zastosowania RFID, zagadnienia związane z użytkownikami końcowymi, introperacyjność i normy oraz wymagania związane z częstotliwością widma. Warsztaty odbędą się w Brukseli miedzy marcem a czerwcem 2006 roku, a wnioski z nich zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską przy redagowaniu dokumentu roboczego na temat RFID. Dokument ten zostanie opublikowany we wrześniu w celu przeprowadzenia konsultacji drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje zwrotne otrzymane w ten sposób zostaną następnie przeanalizowane i włączone do komunikatu Komisji na temat RFID, który ma zostać przyjęty przed końcem roku. Wspomniane informacje zwrotne mogą przyczynić się do zmian w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej, która ma zostać poddana przeglądowi w tym roku. Komunikat również omówi potrzebę innych środków prawnych związanych z RFID, takich jak decyzja o przyznawaniu widma.

Jednocześnie Komisja stopniowo zwiększa wymianę w dziedzinie technologii RFID z USA i Azją w celu określenia globalnie akceptowanych norm interoperacyjności oraz praktyk stosowanych w odniesieniu do poufności danych i zasad etycznych przy stosowaniu tej technologii.

Komisja planuje również w ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju technologicznego wsparcie technologii i innowacyjnych zastosowań, które przybliżają nas do „społeczeństwa opartego na inteligentnym otoczeniu technologicznym” (Ambient Intelligent Society).

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

- DG INFSO „Towards a RFID Policy for Europe”

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

- Targi handlowe CEBIT w Hanowerze, „The Revolution of RFID – Changes and Options for Action”

http://www.cebit.de/34733?usertyp=1&highlight=Reding&x=1

MEMO/06/112


Side Bar