Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/288

Βρυξέλλες 9 Μαρτίου 2006

Η Επιτροπή ζητά να διενεργηθούν περισσότερες έρευνες σχετικά με τρία ασυνήθη κρούσματα ΜΣΕ σε πρόβατα

Ομάδα εμπειρογνωμόνων του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς του Weybridge ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν στον εγκέφαλο δύο προβάτων από τη Γαλλία και ενός από την Κύπρο εμφάνισαν ασύνηθες μοριακό προφίλ που δικαιολογεί τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών και ότι ενώ, σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, δεν φαίνεται να πρόκειται για ΣΕΒ στα πρόβατα, «δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να επιτρέπουν να αποκλειστεί με βεβαιότητα η παρουσία της νόσου». Εφαρμόζοντας τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες. ΜΣΕ είναι οι μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, μια οικογένεια νόσων που χαρακτηρίζονται από τον εκφυλισμό του εγκεφαλικού ιστού, όπως η νόσος του Creutzfeldt Jackob στον άνθρωπο, η τρομώδης νόσος στα πρόβατα και η ΣΕΒ στα βοοειδή. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, σκέφτεται να προβεί σε επανεξέταση των ισχυόντων προγραμμάτων επιτήρησης των ΜΣΕ στα πρόβατα ώστε να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα σχετικά με τη σημασία των τριών αυτών κρουσμάτων. Αφότου ανιχνεύτηκαν τα ασυνήθη αυτά κρούσματα στα πρόβατα από τη Γαλλία και την Κύπρο, η Επιτροπή ζήτησε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς να προβεί σε περαιτέρω έρευνες. Το επόμενο επίπεδο δοκιμών, που πρότεινε η ομάδα εμπειρογνωμόνων του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς και που ζήτησε η Επιτροπή, περιλαμβάνει τη διενέργεια βιολογικής δοκιμής σε ποντίκια και θα ολοκληρωθεί σε 12 με 18 μήνες. Η ΣΕΒ δεν έχει ανιχνευτεί ποτέ σε πρόβατα υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά πέρυσι επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ΣΕΒ σε αίγες (IP/05/132). Τα πρόβατα που υποβάλλονται τώρα σε εξετάσεις εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του ενισχυμένου προγράμματος επιτήρησης σε όλη την ΕΕ για τον εντοπισμό στελεχών ΜΣΕ σε μικρά μηρυκαστικά. Όποια και αν είναι τα τελικά πορίσματα των δοκιμών, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς τα πρόβατα δεν εισήλθαν στην ανθρώπινη και ζωική τροφική αλυσίδα και εφαρμόζονται αυστηρά υγειονομικά μέτρα σε όλα τα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά.

Τα δύο πρόβατα από τη Γαλλία που υποβλήθηκαν σε δοκιμή γεννήθηκαν μεταξύ του 2000 και του 2002 και πέθαναν στη μονάδα εκτροφής. Το πρόβατο από την Κύπρο που εμφάνισε κλινικά συμπτώματα νόσου που σχετίζεται με ΜΣΕ ήταν δύο ετών. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την επιτήρηση των ΜΣΕ στα μικρά μηρυκαστικά, και τα τρία ζώα υποβλήθηκαν σε δοκιμή μετά το θάνατο. Τα πρώτα πορίσματα των δοκιμών αυτών ήταν θετικά για ΜΣΕ και, συνεπώς, τα δείγματα υποβλήθηκαν σε περαιτέρω δοκιμές για να αποκλειστεί η πιθανότητα της ΣΕΒ (δοκιμή μοριακής διαφοροποίησης).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δευτέρου επιπέδου εμφάνισαν ασύνηθες προφίλ που δικαιολογεί τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών και ενώ, σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, φαίνεται ότι δεν πρόκειται για ΣΕΒ στα πρόβατα, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να επιτρέπουν να αποκλειστεί με βεβαιότητα η παρουσία της νόσου. Για το λόγο αυτό, το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς πρόκειται τώρα να διεξάγει το τρίτο και τελευταίο επίπεδο δοκιμών (βιολογική δοκιμή σε ποντίκια), όπως ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ.

Έως σήμερα, η ΣΕΒ στα πρόβατα θεωρείτο πιθανή, αλλά δεν είχε ποτέ ανιχνευτεί. Ωστόσο, τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ΣΕΒ έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά (βοοειδή, αίγες και πρόβατα) για να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν την απαγόρευση της χρήσης ζωικών πρωτεϊνών (κρεατοστεάλευρα) στις ζωοτροφές, την αφαίρεση των ειδικών υλικών κινδύνου (π.χ. εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, μέρος των εντοσθίων) από την ανθρώπινη και ζωική τροφική αλυσίδα, τη σφαγή των αιγοπροβάτων που προσβάλλονται από την τρομώδη νόσο καθώς και την εφαρμογή ενός προγράμματος επιτήρησης των ΜΣΕ. Η επιτήρηση αυτή ενισχύθηκε πέρυσι σε όλα τα κράτη μέλη, μετά την ανίχνευση θετικού κρούσματος ΣΕΒ σε αίγα. Περισσότερα από 1.400.000 πρόβατα και 380.000 αίγες έχουν υποβληθεί σε δοκιμές στην ΕΕ από τον Απρίλιο του 2002.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για ενδεχόμενη επανεξέταση των ισχυόντων προγράμματος επιτήρησης των ΜΣΕ στα πρόβατα ώστε να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα της σημασίας των τριών αυτών κρουσμάτων. Επιπλέον, ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να επιταχύνει τις υπό εξέλιξη αξιολογήσεις σχετικά με τον κίνδυνο που ενδέχεται να εγκυμονούν οι διάφοροι ιστοί των προβάτων στην περίπτωση που διαγνωστεί η ΣΕΒ στα πρόβατα και σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα αναπαραγωγής που επιδιώκει την ανάπτυξη προβάτων ανθεκτικών στις ΜΣΕ.

(See Memo/06/113)


Side Bar