Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/06/26

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2006

Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Τορίνου εντάσσονται σε ορθό οικολογικό πλαίσιο: μια επιτυχία της ΕΕ

Οι επικείμενοι 20οί χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες, που πραγματοποιούνται στο Τορίνο αντιστοίχως το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, θα αποτελέσουν τις πρώτες γνήσια “πράσινες” αθλητικές διοργανώσεις μείζονος σημασίας στην Ευρώπη. Και οι δύο θα επιτύχουν το στόχο αυτό χρησιμοποιώντας ορθά τα αυτοδεσμευτικά περιβαλλοντικά μέσα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μάλιστα το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστό ως EMAS) και το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα. Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας συνεχάρη τους εκπροσώπους της οργανωτικής επιτροπής των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τορίνου (TOROC) επειδή εφάρμοσαν αυστηρά τα εν λόγω ευρωπαϊκά πρότυπα και μέσα, από τη στιγμή του σχεδιασμού μέχρι και την εκτέλεση εργασιών στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Στη συνέντευξη αυτή τύπου, εκτός από τον Επίτροπο κ. Δήμα συμμετείχαν ο καθηγητής κ. Valentino Castellani, πρόεδρος της TOROC, καθώς και η καθηγήτρια κα Mercedes Bresso, πρόεδρος της Περιφέρειας του Πεδεμοντίου. Στη συνέντευξη τύπου παρέστη επίσης η πρωταθλήτρια του σκι κα Manuela Di Centa, η οποία κέρδισε δύο χρυσά, δύο αργυρά και τρία χάλκινα μετάλλια στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, του 1994 και του 1998, εκπροσωπεί δε τους αθλητές στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Ο Επίτροπος περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: “Οι αθλητικές διοργανώσεις προσελκύουν έντονα την προσοχή του κοινού. Έχουν επίσης μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο τρόπος με τον οποίο προπαρασκευάστηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τορίνου αποδεικνύει ότι οι αρμόδιοι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά μέσα και την αντίστοιχη καθοδήγηση της ΕΕ για να περιορίζουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθιστώντας τοιουτοτρόπως τις μείζονες αθλητικές διοργανώσεις ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ό,τι αφορά την αειφόρο ανάπτυξη. Ελπίζω ότι και άλλοι διοργανωτές μελλοντικών αθλητικών συμβάντων θα μιμηθούν το παράδειγμα αυτό.

Ο καθηγητής κύριος Valentino Castellani, πρόεδρος της TOROC, δήλωσε τα εξής: “Η TOROC συνεργάστηκε εξαρχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρήσαμε ότι τα περιβαλλοντικά μέσα, το EMAS και το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα ήταν κατεξοχήν κατάλληλα για το χειρισμό των πολύπλοκων περιβαλλοντικών πτυχών των Ολυμπιακών Αγώνων. Αποφασίσαμε να τα υιοθετήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας σχετικά με την αειφορία. Η Επιτροπή μας βοήθησε καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διοργάνωσης των Αγώνων”.

Η κυρία Mercedes BRESSO, πρόεδρος της περιφέρειας του Piemonte δήλωσε: “Η επιτυχία μιας διεθνούς αθλητικής εκδήλωσης υπολογίζεται με βάση τη δυνατότητα δημιουργίας θετικών επιπτώσεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην περιοχή όπου πραγματοποιείται. Για το Τορίνο 2006 προσβλέπουμε εν πρώτοις σε μια μακροπρόθεσμη παρακαταθήκη ανάπτυξης και αειφορίας. Οι ευχαριστίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζουν τη δυνατότητα των περιφερειακών πολιτικών να δημιουργήσουν διεθνή παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών”.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες βασίστηκε στον κύκλο ζωής

Μολονότι διαρκούν μόλις λίγες εβδομάδες, μεμονωμένα αθλητικά γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες απαιτούν πολλά χρόνια μεγάλης κλίμακας προπαρασκευής ως προς τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τα καταλύματα. Απορροφούν έντονα φυσικούς πόρους όπως νερό, αέρα και έδαφος, και μπορεί να αφήσουν πίσω τους ανάμεικτη περιβαλλοντική κληρονομιά για την εκάστοτε διοργανώτρια περιφέρεια.

Ως εκ τούτου, η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών του Τορίνου αποφάσισε να υιοθετήσει προσέγγιση που να βασίζεται συνολικά στον κύκλο ζωής για τους συγκεκριμένους αγώνες λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα στην ΕΕ περιβαλλοντικά μέσα της εθελοντικής συμμόρφωσης, καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα ευθύς εξαρχής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, του προσωπικού και των κατοίκων της περιοχής

Η διαχείριση των αποβλήτων (που παράγονται κατά τις ανασκαφές και τα εργοτάξια, ενώ παράλληλα δημιουργούνται στη διάρκεια των Αγώνων)

Η ορθολογική χρήση της ενέργειας

Η αειφόρος κινητικότητα

Η διαχείριση του νερού

Η πρόληψη των φυσικών κινδύνων

Η διαφύλαξη του τοπίου

Η αειφόρος αρχιτεκτονική

Τα μέτρα για την αντιστάθμιση και το μετριασμό αναπόφευκτων περιβαλλοντικών ζημιών

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Η βιώσιμη χρήση των εγκαταστάσεων μετά από τους Αγώνες

Η εφαρμογή των εκούσιων περιβαλλοντικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό ως EMAS, επιτρέπει σε εταιρείες και οργανισμούς να αξιολογούν, να υποβάλλουν εκθέσεις και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Σύμφωνα με αυτό, η διοργανωτική επιτροπή TOROC καταρχήν επέτυχε να καταχωρισθούν στο EMAS, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής, οι 29 τόποι που φιλοξενούν τους Αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των χώρων προπόνησης και του Ολυμπιακού Χωριού. Σε δεύτερο στάδιο, οκτώ κοινότητες που φιλοξενούν τους Αγώνες καταχωρίστηκαν επίσης στο EMAS.

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η TOROC συνέταξε έγγραφο για τη χάραξη κατευθύνσεων σε ό,τι αφορά το EMAS σε αθλητικές διοργανώσεις[1], ώστε να καταστεί δυνατό στο μέλλον και για άλλα αθλητικά συμβάντα να εκμεταλλευθούν την εμπειρία της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε στην TOROC 25 000 € ως χρηματοδότηση για την εκπόνηση του εν λόγω εγγράφου.

Το κύριο Ολυμπιακό Χωριό αποτελεί πρότυπο αειφόρου αρχιτεκτονικής, με 39 κτίρια που φιλοξενούν 2 500 αθλητές. Εγκαταστάθηκαν ηλιακοί συλλέκτες για τη θέρμανση του νερού, γυάλινες επιφάνειες προσανατολισμένες προς το νότο βελτιστοποιούν την έκθεση στον ήλιο κατά τη χειμερινή περίοδο, χρησιμοποιούνται λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ τα όμβρια ύδατα αξιοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασίνου.

Η TOROC προώθησε το ευρωπαϊκό σύστημα οικολογικού σήματος, που αποτελεί εθελοντικό σύστημα με στόχο να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να διοχετεύουν στην αγορά προϊόντα φιλικότερα για το περιβάλλον και να διευκολύνονται οι καταναλωτές ώστε να εντοπίζουν τα προϊόντα αυτά χάρη στο λογότυπο του “Λουλουδιού”. Το σήμα του «λουλουδιού» απονεμήθηκε σε δώδεκα ξενοδοχεία της περιφέρειας.

Έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία για την απονομή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος στο κύριο χωριό των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το οποίο μετά από τους Αγώνες θα χρησιμεύσει για τη στέγαση φοιτητών, ώστε να αποτελέσει παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί το θέμα της αειφόρου χρήσης των εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε αθλητικής διοργάνωσης. Η συγκεκριμένη μονάδα ανταποκρίνεται στα κριτήρια του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος για μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και κατανάλωση ύδατος, μειωμένη παραγωγή αποβλήτων, χαρακτηριστικά βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, καθώς και χρήση των ανανεώσιμων ενεργειακών μορφών και ουσιών που είναι λιγότερο επικίνδυνες για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 50 000 € στην TOROC ως χρηματοδότηση για την προαγωγή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος στην περιοχή.

Η TOROC εφάρμοσε επίσης διαδικασίες πράσινης ανάθεσης συμβάσεων – το 38% του συνόλου των προϊόντων που αγοράστηκαν από την TOROC ανταποκρίνονται σε οικολογικά κριτήρια, όπως τα ευρωπαϊκά κριτήρια για το οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι χορηγοί κλήθηκαν να τηρούν τις οικολογικές αρχές και τις εμπνεόμενες απ’αυτές πολιτικές.

Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνου, τα εθελοντικά περιβαλλοντικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχθηκαν για πρώτη φορά επιχειρησιακώς αξιόπιστα για διοργανώσεις μεγάλης κλίμακας και θα πρέπει να καταστούν πρότυπο για ανάλογες εκδηλώσεις στο μέλλον.


[1] Το έγγραφο για τη χάραξη κατευθύνσεων δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2005 και διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/guidance/guidance09_en.pdf


Side Bar