Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Brüsszel, 2006. március 2.

A Bizottság konkrét intézkedéseket javasol a hatékonyabb és gyorsabb EU-segélyek érdekében

Három, ma elfogadott közleményében a Bizottság konkrét intézkedéseket javasol, hogy javítson az EU fejlesztési segélyeinek és külső segítségnyújtásának hatékonyságán. E javaslatok az EU 2005-ben tett kötelezettségvállalásain alapulnak, amelyek célja, hogy jelentős mértékben növeljék a segély nagyságát, javítsanak hatékonyságán és felgyorsítsák végrehajtását annak érdekében, hogy 2015-re válaszoljanak a millenniumi fejlesztési célok kihívásaira. A Bizottság olyan cselekvési tervet javasol, amelynek része a tagállamokkal közös segítségnyújtási programozási terv, és úgy látja: az Unió jó úton halad ahhoz, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásait teljesítse.

„E javaslatokkal teljesíteni tudjuk ígéreteinket: többet tudunk tenni a fejlődő országokért, ráadásul hatékonyabban és gyorsabban. Habár a fejlesztés a Közösség és a tagállamok közös hatáskörébe tartozik, és ez így is marad, ez nem akadályoz meg minket abban, hogy egyesítsük erőinket, összehangoljuk módszereinket és megosszuk a teendőket. Az EU első helyen áll a segélyek adományozásában, de minden egyes euró, amelyet erre a célra fordítunk, jobban szolgálja a szegénység elleni küzdelmet, ha ezt a hatalmas feladatot átgondolt és összehangolt módon osztjuk meg, ahogy ezt tavaly számos nemzetközi fórumon megígértük” – nyilatkozta Michel biztos.

Benita Ferrero-Waldner, a külkapcsolatokért és a szomszédságpolitikáért felelős biztos kijelentette: „A külső segítségnyújtás hatékonysága kifejezett elsőbbséget élvez a Bizottság napirendi pontjai között. A Bizottság jelenleg az európai segélynyújtás jobb koordinációjának, koherenciájának és hatékonyságának az útját egyengeti az egész világban. A gyors, korszerű támogatásnak kell uralkodóvá válnia. Ez lesz a célom a következő években!”

A ma elfogadott három közlemény célja az EU fejlesztési segélyei hatékonyságának, koherenciájának és hatékonyságának növelése. A Bizottság a tagállamokkal közösen végrehajtandó cselekvési tervet javasol, amely kilenc, határidőhöz kötött lépésből áll. Egyes lépésekre – mint például az EU által nyújtott segítség pontos feltérképezése regionális adományozási atlaszok segítségével, a helyi koordinációs folyamatok támogatása vagy a segítségnyújtás programozására szolgáló közös keret létrehozása – azonnal sor kerülhet. Mások, például az EU-alapok javasolt társfinanszírozási mechanizmusa, a következő négy év során kerülhetnek bevezetésre.

  • A „Segélynyújtás: többet, gyorsabban, eredményesebben" címet viselő közlemény konkrét cselekvési tervet vázol fel. A 2006–2007-es időszakra minden egyes tevékenység esetében működési munkaprogramot határoz meg.
  • A „Közös többéves programozás” címet viselő közlemény a cselekvési terv egyik elsőként megvalósítandó, konkrét célját mutatja be. A közlemény a hatékonyság növelése érdekében közös uniós keretet javasol a fejlesztési segély programozásához.
  • „A fejlesztés finanszírozása és a segélyek hatékonysága” című közlemény figyelemmel kíséri, hogyan teljesíti kötelezettségvállalásait az EU a segély mennyisége és a végrehajtás hatékonysága tekintetében. A 2003–2004-es periódussal kapcsolatban a közlemény leszögezi, hogy az EU mint közösség jó úton halad pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítése felé. Egyes tagállamok egyéni teljesítménye azonban még mindig hagy kívánnivalót maga után. Az új tagállamok teljesítőképességét kötelezettségvállalásaik tekintetében igen kedvezőnek ítélték.

A három közleményt kiegészítve a Bizottság felülvizsgálta és korszerűsítette az „EU 2006-os adományozási atlaszát”, amely globálisan feltérképezi az EU által nyújtott támogatást. A további kötetek, amelyek egy adott régióra összpontosítanak, elősegítik az EU segélynyújtási együttműködésének specifikusabb, regionális kontextusban történő vizsgálatát, és megkönnyítik az EU-n belüli munkamegosztást (azaz: ki milyen munkát végez, hol és kivel). Az első kötet, amelynek középpontjában Nyugat-Afrika áll, már hozzáférhető.

Háttérinformációk

Tekintettel a millenniumi fejlesztési célok terén elért csekély mértékű sikerre – különösen a Szaharától délre fekvő afrikai országok esetében –, az EU 2005 júniusában politikai kezdeményező szerepet vállalt a fejlesztési politikában. Az unió ambiciózus kezdeményezésben állapodott meg a következő célok érdekében: több segély a fejlődő országoknak (2010-re a GNI 0,56 %-a vagy további mintegy 20 milliárd EUR/év 2010-re); a nyújtott segély hatékonyságának növelése a tagállamok közötti összehangolt együttműködés révén; összpontosítás Afrikára, megállapítva, hogy a kontinensnek juttatott segélyek mennyiségét legalább 50 %-kal növelni kell.

2005 decemberében az Európai Unió megállapodott egy felülvizsgált fejlesztéspolitikai nyilatkozatban is, amely az „Európai konszenzus” címet viseli. A nyilatkozat az EU történetében először jelöl ki közös stratégiai célkitűzéseket a fejlesztési politika számára, amely az egész EU feladata.

A ma elfogadott közlemények célja, hogy eleget tegyenek az EU és az OECD 2005-ös kötelezettségvállalásainak, és értelemszerűen kövessék az „Európai konszenzusban” megfogalmazottakat.
További információ a következő honlapon olvasható:

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar