Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/06/253

Bruksela, dnia 2 marca 2006 r.

[ ]

Komisja Europejska intensyfikuje działania na rzecz udostępnienia w internecie europejskiego dziedzictwa kulturowego w formie „Europejskiej Biblioteki Cyfrowej”

Plan Komisji Europejskiej dotyczący wspierania cyfrowego dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego nabiera rozmachu. W najbliższych pięciu latach co najmniej sześć milionów książek, dokumentów i innych dzieł kultury europejskiej zostanie udostępnionych wszystkim użytkownikom internetu poprzez Europejską Bibliotekę Cyfrową. W celu przyspieszenia działań w zakresie digitalizacji w Europie, Komisja będzie współfinansować tworzenie europejskiej sieci centrów digitalizacji. Przygotowując szereg dokumentów strategicznych Komisja zajmie się także kwestią odpowiednich przepisów w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w kontekście bibliotek cyfrowych.

Dzięki technologiom informatycznym można jednym kliknięciem myszki uzyskać dostęp do wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy” – stwierdza Pani Viviane Reding, Komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Komisja Europejska pomoże zrealizować ten projekt poprzez współfinansowanie centrów digitalizacji i przygotowanie odpowiednich przepisów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej w bibliotekach cyfrowych. Również państwa członkowskie będą musiały się włączyć przygotowując podstawowe środki dla procesu digitalizacji”. „Jest to bardzo interesująca perspektywa dla europejskich bibliotek i z pełnym zaangażowaniem włączymy się w ten projekt” – dodaje dr Elisabeth Niggemann, dyrektor generalny „Die Deutsche Bibliothek” (niemieckiej biblioteki narodowej) oraz prezes CENL, Konferencji dyrektorów europejskich bibliotek narodowych.

W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała ogólne wyniki uruchomionych w internecie w dniu 30 września 2005 r. konsultacji na temat bibliotek cyfrowych (patrz IP/05/1202). 225 odpowiedzi nadeszło od bibliotek, archiwów i muzeów (45 %), wydawców i właścicieli praw autorskich (19 %) oraz uniwersytetów/ pracowników naukowych (14 %). Odpowiedzi ogólnie wskazują na pozytywne przyjęcie z jakim spotkała się inicjatywa i widzą w niej możliwość szerszego udostępnienia i wykorzystania w internecie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Pokazują one także, że opinie są podzielone jeśli chodzi o kwestie praw autorskich, w szczególności rozbieżności występują pomiędzy instytucjami kultury a właścicielami praw.

Wyniki konsultacji pomogły Komisji opracować praktyczne zasady działania Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, która stanowić będzie łatwodostępny, wielojęzyczny zbiór zasobów cyfrowych europejskich instytucji kultury. Biblioteka powstanie na bazie infrastruktury TEL, dającej obecnie dostęp do katalogów wielu bibliotek narodowych, a także do licznych zasobów cyfrowych uczestniczących w projekcie bibliotek. TEL – Biblioteka Europejska – powołana została na Konferencji dyrektorów europejskich bibliotek narodowych i na pierwszym etapie działalności otrzymała wsparcie finansowe Wspólnoty Europejskiej.

Do końca 2006 r. Europejska Biblioteka Cyfrowa powinna obejmować w pełni współpracujące biblioteki narodowe w UE. W kolejnych latach współpraca ta zostanie rozszerzona na archiwa i muzea. Do 2008 r. w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej dostępnych będzie dwa miliony książek, filmów, fotografii, manuskryptów i innych dzieł. Liczba ta wzrośnie do co najmniej sześciu milionów w roku 2010, ale niewykluczone, że będzie o wiele wyższa, ponieważ wszystkie biblioteki, archiwa i muzea w Europie będą mogły włączyć swoje cyfrowe zasoby do Europejskiej Biblioteki Cyfrowej.

Europejska Biblioteka Cyfrowa jest sztandarowym projektem Komisji w ramach ogólnej strategii rozwoju gospodarki cyfrowej – strategii i2010 (patrz IP/05/643). Zasadnicze elementy tego sztandarowego projektu, który ma na celu wspieranie digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego i jego dostępności w internecie, zostały określone we wrześniu 2005 r. w dokumencie „i2010: Komunikat w sprawie bibliotek cyfrowych” (patrz IP/05/1202). W listopadzie 2005 r. Rada Ministrów Kultury zatwierdziła stanowisko Komisji w sprawie bibliotek cyfrowych.

Do połowy 2006 r. Komisja zamierza przedstawić projekt zalecenia mającego na celu usunięcie przy współpracy państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego barier ograniczających digitalizację i dostępność w internecie. W drugiej połowie roku Komisja przedstawi także swoją strategię w zakresie bibliotek cyfrowych opierającą się na danych naukowych. Przed końcem roku komunikat Komisji w sprawie treści internetowych obejmie szersze zagadnienia, takie jak zarządzanie prawami własności intelektualnej w erze cyfrowej.

Grupa wysokiej rangi ekspertów ds. Europejskiej Biblioteki Cyfrowej spotka się po raz pierwszy dnia 27 marca 2006 r. Spotkaniu przewodniczyć będzie Pani Komisarz Reding. W spotkaniu wezmą udział główni przedstawiciele sektora i instytucji kultury. Grupa zajmie się takimi kwestiami jak współpraca sektora publicznego i prywatnego w zakresie digitalizacji i praw autorskich.

Przydatne strony internetowe:

  • Ogólne wyniki konsultacji internetowych na temat bibliotek cyfrowych:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/results_of_online_consultation_en.pdf

  • Opinie nadesłane w ramach konsultacji internetowych na temat bibliotek cyfrowych:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/consultation/replies/index_en.htm

  • Portal of The European Library:

http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm

Zobacz również dokument MEMO/06/102


Side Bar