Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Bruselj, 22. februarja 2006

Prometna varnost: treba je narediti več

Evropska komisija je danes objavila številke, ki kažejo prizadevanja Evropske unije na področju prometne varnosti od leta 2001. Dosežen je bil znaten napredek, zlasti v nekaterih državah članicah. Leta 2005 je bilo na evropskih cestah 8000 manj smrtnih žrtev kot leta 2001. Toda napredek ni zadosten in da bi do leta 2010 dosegli cilj zmanjšanja števila smrtnih žrtev na cestah za polovico, bo treba povečati prizadevanja na nacionalni in evropski ravni.

„Opaženi napredek mora spodbuditi vse akterje, da bodo naredili še več,“ je izjavil Jacques Barrot, podpredsednik Komisije, zadolžen za promet.

Evropski uniji je od leta 2001 z evropskim akcijskim programom za prometno varnost, sprejetim leta 2003, uspelo prometno varnost postaviti v ospredje političnih nalog držav članic. Več držav, ki tega še niso storile, je tako sestavilo nacionalne načrte za prometno varnost ter pogosto povzelo skupni cilj zmanjšanja števila prometnih žrtev za polovico.

Bistveni podatki vmesnega pregleda so naslednji:

  • Države, ki danes tvorijo Evropsko unijo, so leta 2001 imele 50 000 smrtnih žrtev na cestah in skupni cilj, predlagan leta 2001 in posodobljen po razširitvi leta 2004, je, da se ne preseže število 25 000 žrtev v letu 2010. V letu 2005 številke kažejo 41 600 smrtnih žrtev, to je 17,5 % zmanjšanje v 4 letih, ki ni zadostno. Če se bo sedanji ritem nadaljeval, bo v Uniji leta 2010 verjetno 32 500 smrtnih žrtev in ne predvidenih največ 25 000.
  • Med državami obstajajo znatne razlike: razkorak med najbolj uspešnimi in najmanj uspešnimi je v razponu od 1 do 3 (v številu smrtnih žrtev na milijon prebivalcev) in od 1 do 5 (v številu smrtnih žrtev na milijon osebnih vozil).
  • Glede letnega števila žrtev na milijon prebivalcev in na milijon osebnih vozil so se glede na evropsko povprečje najbolje uvrstile Malta, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Švedska, Nemčija in Finska. Med najbolj „problematičnimi“ državami glede na dva kazalnika so Poljska, Portugalska, Grčija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Ciper in Češka.
  • Število smrtnih žrtev se je med letoma 2001 in 2004 v devetih državah članicah (Nemčija, Estonija, Francija, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Švedska) zmanjšalo za več kot 14 %, kar je povprečje petindvajseterice; osem drugih (Belgija, Danska, Grčija, Španija, Irska, Avstrija, Finska, Združeno kraljestvo) je zabeležilo omejen napredek (najmanj 5 % zmanjšanje, vendar še vedno manj od povprečnega zmanjšanja ali enako le-temu); osem držav (Češka, Latvija, Madžarska, Poljska, Slovenija, Slovaška, Ciper in Litva) je rahlo napredovalo oziroma nazadovalo. Pri pojasnjevanju teh razmerij je kljub temu potrebna previdnost, zlasti v zelo majhnih državah članicah, v katerih ima omejeno število hudih prometnih nesreč velik pomen v nacionalnem rezultatu.

Veliko dela je bilo narejenega na evropski ravni na različnih vidikih prometne varnosti, kot je nedavno sprejetje zakonodaje o času vožnje in počitka poklicnih voznikov (IP/06/110), ukrepov glede varnosti vozil, kampanj izobraževanja in ozaveščanja. V prihodnje je zelo pomembno pospešiti predlog za vozniška dovoljenja v boju proti ponarejenim vozniškim dovoljenjem ter izboljšati vozniške spretnosti in torej varnost motoristov. V absolutnih vrednostih se je število žrtev med motoristi med letoma 2000 in 2003 povečalo, medtem ko se je skupno število smrtnih žrtev na cestah zmanjšalo. Predlog o vozniških dovoljenjih (IP/03/1435) predvideva postopen dostop do vozniških dovoljenj za najmočnejše motorje in posplošuje vozniška dovoljenja za kolesa z motorjem. Podpredsednik Jacques Barrot je o tem izjavil: „Upam, da bo Svet lahko kmalu obravnaval vprašanje vozniških dovoljenj. Treba je povečati prizadevanja za boljšo zaščito motoristov.“

Komisija namerava v prihodnje dati nove pobude, ko bo sprejeta revizija Bele knjige o prometu, predvidena za konec aprila 2006. 2. in 3. marca bo v Bregenzu v Avstriji neformalni svet ministrov za promet razpravljal o prometni varnosti.
K današnjemu sporočilu Komisije je priloženih več prilog, ki med drugim vsebujejo statistične podatke in izpise po državah:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Akcijski program EU glede prometne varnosti:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar