Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Briuselis, 2006 m. vasario 22 d.

Vairuokime saugiai: būtina stengtis labiau

Šiandien Komisija paskelbė duomenis, rodančius, kaip ES nuo 2001 m. buvo gerinama kelių sauga. Padaryta didelė pažanga, ypač kai kuriose valstybėse narėse. Palyginti su 2001 m., 2005 m. žuvusiųjų Europos keliuose sumažėjo vidutiniškai 8000. Tačiau šios pažangos nepakanka – reikia daugiau valstybių ir visos Europos pastangų, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas – iki 2010 m. perpus sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių.

Už transportą atsakingo Komisijos pirmininko pavaduotojo Jacqueso Barroto teigimu, akivaizdi pažanga turi skatinti visus susijusius asmenis dar labiau pasistengti.

Nuo 2001 m. Europos Sąjunga, naudodamasi 2003 m. priimta Europos kelių saugos veiksmų programa, siekia, kad kelių sauga taptų valstybių narių politinės veiklos prioritetu. Daugelyje tokių šalių buvo priimti nacionaliniai kelių saugos planai, kuriuose paprastai keliamas bendras tikslas – perpus sumažinti aukų keliuose skaičių.

Laikotarpio vidurio duomenys yra tokie:

  • ES šalių keliuose 2001 m. žuvo 50 000 žmonių, o 2001 m. pasiūlytas ir po 2004 m. plėtros patvirtintas bendras tikslas – iki 2010 m. pasiekti, kad aukų skaičius neviršytų 25 000. 2005 m. aukų buvo 41 600, t. y. sumažėjo 17,5 % per 4 metus, o to nepakanka. Jei tempai nekis, prognozuojama, kad 2010 m. keliuose žus 32 500, o siekiama, kad aukų nebūtų daugiau kaip 25 000.
  • Valstybių narių duomenys yra labai įvairūs: šalių geriausių ir blogiausių rodiklių riba – nuo 1 iki 3 žuvusiųjų keliuose (iš vieno milijono gyventojų) ir nuo 1 iki 5 žuvusiųjų automobilių avarijose (iš vieno milijono privačių automobilių).
  • Pagal su ES metinį žuvusiųjų keliuose vidurkį (iš milijono gyventojų ir milijono privačių automobilių) geriausi yra Maltos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Švedijos, Vokietijos ir Suomijos rezultatai. Pagal minėtus rodiklius daugiausia problemų yra šiose šalyse: Lenkijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Kipre ir Čekijoje.
  • Žuvusiųjų keliuose skaičiaus 2001–2004 m. duomenys rodo, kad devyniose valstybėse narėse (Vokietijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Švedijoje) aukų skaičiaus mažėjimas buvo spartesnis už ES 25 vidurkį (14 %); aštuoniose šalyse (Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Airijoje, Austrijoje, Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje) pažanga buvo nedidelė (aukų sumažėjo mažiau kaip 5 %, tačiau šis rodiklis buvo mažesnis arba lygus aukų sumažėjimo vidurkiui) ; kitose aštuoniose šalyse (Čekijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Kipre ir Lietuvoje) pažanga buvo nežymi arba rodikliai netgi pablogėjo. Bet kokiu atveju šiuos skaičius reikia vertinti atsargiai, ypač labai mažų šalių narių, nes ir mažas jų rimtų avarijų skaičius daro didelį poveikį nacionaliniams rodikliams.

ES nemažai nuveikė, spręsdama įvairius kelių saugos klausimus – pavyzdžiui, neseniai buvo priimtas teisės aktas dėl profesionalių vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko kontrolės (IP/06/110), priimtos transporto priemonių saugos priemonės, vykdytos šviečiamosios ir informacinės kampanijos. Todėl dabar reikės imtis skubių veiksmų įgyvendinant pasiūlymus dėl vairuotojų pažymėjimų – taip bus siekiama užkirsti kelią jų klastojimui ir pagerinti transporto priemonių vairuotojų įgūdžius bei padidinti saugumą. Apskritai 2000–2003 m. vairuotojų mirčių skaičius padidėjo, tačiau žuvusiųjų keliuose skaičius sumažėjo. Pasiūlyme dėl vairuotojo pažymėjimo (IP/03/1435) numatomas laipsniškas galingų transporto priemonių vairuotojo pažymėjimo suteikimo procesas, ketinama įvesti mopedo vairuotojo pažymėjimą. Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacquesas Barrotas teigia: „Tikiuosi, Taryba sugebės greitai apsvarstyti vairuotojo pažymėjimo klausimą. Reikia stengtis geriau apsaugoti vairuotojus.“

Kai bus patvirtinta baltoji transporto knyga (numatyta 2006 m. balandžio pabaigoje), Komisija ketina imtis naujų iniciatyvų. 2006 m. kovo 2–3 d. Bregence (Austrija) Transporto ministrų taryba neoficialiame posėdyje aptars kelių saugos klausimus.
Prie šio Komisijos šiandien pateikto komunikato pridedami priedai, kuriuose pateikiama įvairios informacijos, tarp jų statistiniai duomenys ir bendra informacija apie kiekvieną šalį:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Europos Sąjungos kelių saugos veiksmų programa:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar