Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Brüsszel, 2006. február 22.

Biztonság a közutakon: több erőfeszítésre van szükség

Az Európai Bizottság ma megvonta a mérlegét a közutak biztonsága érdekében 2001 óta folytatott küzdelemnek. Jelentős előrelépés történt, különösen egyes tagállamokban. 2005-ben több mint 8000 személlyel kevesebb lelte halálát az európai utakon, mint 2001-ben. De a haladás még nem elégséges, és növelni kell mind a hazai, mind az európai erőfeszítéseket annak a célnak az elérése érdekében, hogy 2010-ig felére csökkenjen a közúti balesetek áldozatainak száma.

„Az elért haladás minden szereplőt még nagyobb erőfeszítésre kell, hogy ösztönözzön" – jelentette ki Jacques Barrot, a Bizottság közlekedésért felelős alelnöke.

2001 óta, különösen a 2003-ban elfogadott európai közúti közlekedésbiztonsági cselekvési tervvel az Európai Unió hozzájárult ahhoz, hogy a közutak biztonsága a tagállamok politikai prioritásai közé kerüljön. Azok közül, akik korábban még nem tették meg, többen nemzeti tervet fogadtak el a közutak biztonsága érdekében, és gyakran magukévá tették a közös célkitűzést, hogy felére csökkenjen a közúti balesetek áldozatainak száma.

A mérleg legfontosabb félidős adatai a következők:

A ma az Európai Uniót alkotó országokban 2001-ben 50 000-en vesztették életüket közúti balesetben. A 2001-ben javasolt közös cél, amelyet 2004-ben a bővítéssel aktualizáltak az, hogy 2010-ben ez a szám ne haladja meg a 25 000-ret. Mintegy 41 600 halálos áldozatot regisztráltak 2005-ben a közutakon, ami ugyan csökkenést jelent, ám e csökkenés mértéke – négy év alatt mindössze 17,5 % – nem elegendő. Ebben az ütemben az Uniónak 32 500 áldozattal kell számolnia 2010-ben és nem a legfeljebb 25 000-rel.

A tagállamok között jelentős aránytalanságok mutatkoznak: a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb halálozási arányt tekintve 1 és 3 között (az áldozatok száma egymillió lakosonként), valamint 1 és 5 között (az áldozatok száma egymillió gépjárművenként) helyezkedik el.

  • Az áldozatok egymillió lakosra, illetve egymillió gépjárműre jutó éves számát az európai átlaghoz viszonyítva Málta, az Egyesült Királyság, Hollandia, Svédország, Németország és Finnország áll a legjobb helyen. A két statisztikai mutató Lengyelországban, Portugáliában, Görögországban, Észtországban, Lettországban, Litvániaban, Magyarországon, Cipruson és a Cseh Köztársaságban tükrözi a legtöbb problémát.

Az áldozatok számának alakulását tekintve a 2001 és 2004 közötti időszakban 9 tagállamban (Németország, Észtország. Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália, Svédország) következett be a huszonöt ország 14 %-os átlagánál gyorsabb csökkenés; nyolc másik (Belgium, Dánia, Görögország, Spanyolország, Írország, Ausztria, Finnország, Egyesült Királyság) pedig korlátozott haladást ért el (legalább 5 %-os csökkenés, ami az átlag csökkenésnél kevesebb vagy azzal egyenlő); nyolc további tagállam (Cseh Köztársaság, Lettország, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Ciprus és Litvánia) gyenge haladást, ha nem éppen visszalépést mutatott. Ezeket az adatokat mindenesetre óvatosan kell kezelni, nevezetesen a nagyon kis tagállamokban, ahol a súlyos balesetek korlátozott száma jelentős súllyal esik latba a nemzeti eredményeket illető statisztikában.

Az európai cselekvési programok mérlege jelentős és a közúti biztonság különböző szempontjaira terjed ki, mint a hivatásos gépkocsivezetők vezetéssel, illetve pihenéssel töltendő idejéről szóló törvény közelmúltban történt elfogadása (IP/06/110), a gépjárművek biztonságára vonatkozó rendelkezések, valamint a felvilágosító és figyelemfelkeltő kampányok. A jövőben sürgősen előre kell lépni a jogosítványokra vontakozó törvényjavaslattal, a vezetői engedélyekkel való visszaélések elkerülése érdekében, és növelni kell a motorkerékpárosok vezetési ismereteit és ezzel együtt biztonságát is. Valójában a motorkerékpáros halálos áldozatok száma 2000 és 2003 között abszolút értékben emelkedett, miközben a közúti balesetek halálos áldozatainak száma összességében csökkent. A jogosítványról szóló javaslat (IP/03/1435) fokozatos hozzáférést ír elő a legnagyobb teljesítményű motorokra érvényes vezetői engedélyekhez, és általánossá teszi a vezetői engedélyt a segédmotoros kerékpárokra. Jacques Barrot alelnök ezt nyilatkozta a témáról: „Remélem, hogy a Tanács képes lesz gyorsan feldolgoznii a jogosítvánnyal kapcsolatos ügyiratot! Növelni kell erőfeszítéseinket a motorkerékpárosok védelme érdekében.”

A jövőben a Bizottság új kezdeményezések elindítását tervezi, amennyiben a közlekedésről szóló átdogozott fehér könyv 2006 április végére tervezett elfogadása megtörténik. A közlekedési miniszterek informális tanácskozása március 2-án és 3-án az ausztriai Bregenzben vitatja meg a közúti biztonság problémáit.
A Bizottság mai közleményéhez számos melléklet kapcsolódik, amelyek többek között statisztikai adatokat és országonkénti tájékoztató lapokat tartalmaznak:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
EU cselekvési program a közúti biztonságról:
http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm

Annex:

Key data on road safety

[Graphic in PDF & Word format]

Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States

Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.

Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar