Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Brüsszel, 2006. február 22.

Biztonság a közutakon: több erőfeszítésre van szükség

Az Európai Bizottság ma megvonta a mérlegét a közutak biztonsága érdekében 2001 óta folytatott küzdelemnek. Jelentős előrelépés történt, különösen egyes tagállamokban. 2005-ben több mint 8000 személlyel kevesebb lelte halálát az európai utakon, mint 2001-ben. De a haladás még nem elégséges, és növelni kell mind a hazai, mind az európai erőfeszítéseket annak a célnak az elérése érdekében, hogy 2010-ig felére csökkenjen a közúti balesetek áldozatainak száma.

„Az elért haladás minden szereplőt még nagyobb erőfeszítésre kell, hogy ösztönözzön" – jelentette ki Jacques Barrot, a Bizottság közlekedésért felelős alelnöke.

2001 óta, különösen a 2003-ban elfogadott európai közúti közlekedésbiztonsági cselekvési tervvel az Európai Unió hozzájárult ahhoz, hogy a közutak biztonsága a tagállamok politikai prioritásai közé kerüljön. Azok közül, akik korábban még nem tették meg, többen nemzeti tervet fogadtak el a közutak biztonsága érdekében, és gyakran magukévá tették a közös célkitűzést, hogy felére csökkenjen a közúti balesetek áldozatainak száma.

A mérleg legfontosabb félidős adatai a következők:

A ma az Európai Uniót alkotó országokban 2001-ben 50 000-en vesztették életüket közúti balesetben. A 2001-ben javasolt közös cél, amelyet 2004-ben a bővítéssel aktualizáltak az, hogy 2010-ben ez a szám ne haladja meg a 25 000-ret. Mintegy 41 600 halálos áldozatot regisztráltak 2005-ben a közutakon, ami ugyan csökkenést jelent, ám e csökkenés mértéke – négy év alatt mindössze 17,5 % – nem elegendő. Ebben az ütemben az Uniónak 32 500 áldozattal kell számolnia 2010-ben és nem a legfeljebb 25 000-rel.

A tagállamok között jelentős aránytalanságok mutatkoznak: a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb halálozási arányt tekintve 1 és 3 között (az áldozatok száma egymillió lakosonként), valamint 1 és 5 között (az áldozatok száma egymillió gépjárművenként) helyezkedik el.

  • Az áldozatok egymillió lakosra, illetve egymillió gépjárműre jutó éves számát az európai átlaghoz viszonyítva Málta, az Egyesült Királyság, Hollandia, Svédország, Németország és Finnország áll a legjobb helyen. A két statisztikai mutató Lengyelországban, Portugáliában, Görögországban, Észtországban, Lettországban, Litvániaban, Magyarországon, Cipruson és a Cseh Köztársaságban tükrözi a legtöbb problémát.

Az áldozatok számának alakulását tekintve a 2001 és 2004 közötti időszakban 9 tagállamban (Németország, Észtország. Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália, Svédország) következett be a huszonöt ország 14 %-os átlagánál gyorsabb csökkenés; nyolc másik (Belgium, Dánia, Görögország, Spanyolország, Írország, Ausztria, Finnország, Egyesült Királyság) pedig korlátozott haladást ért el (legalább 5 %-os csökkenés, ami az átlag csökkenésnél kevesebb vagy azzal egyenlő); nyolc további tagállam (Cseh Köztársaság, Lettország, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Ciprus és Litvánia) gyenge haladást, ha nem éppen visszalépést mutatott. Ezeket az adatokat mindenesetre óvatosan kell kezelni, nevezetesen a nagyon kis tagállamokban, ahol a súlyos balesetek korlátozott száma jelentős súllyal esik latba a nemzeti eredményeket illető statisztikában.

Az európai cselekvési programok mérlege jelentős és a közúti biztonság különböző szempontjaira terjed ki, mint a hivatásos gépkocsivezetők vezetéssel, illetve pihenéssel töltendő idejéről szóló törvény közelmúltban történt elfogadása (IP/06/110), a gépjárművek biztonságára vonatkozó rendelkezések, valamint a felvilágosító és figyelemfelkeltő kampányok. A jövőben sürgősen előre kell lépni a jogosítványokra vontakozó törvényjavaslattal, a vezetői engedélyekkel való visszaélések elkerülése érdekében, és növelni kell a motorkerékpárosok vezetési ismereteit és ezzel együtt biztonságát is. Valójában a motorkerékpáros halálos áldozatok száma 2000 és 2003 között abszolút értékben emelkedett, miközben a közúti balesetek halálos áldozatainak száma összességében csökkent. A jogosítványról szóló javaslat (IP/03/1435) fokozatos hozzáférést ír elő a legnagyobb teljesítményű motorokra érvényes vezetői engedélyekhez, és általánossá teszi a vezetői engedélyt a segédmotoros kerékpárokra. Jacques Barrot alelnök ezt nyilatkozta a témáról: „Remélem, hogy a Tanács képes lesz gyorsan feldolgoznii a jogosítvánnyal kapcsolatos ügyiratot! Növelni kell erőfeszítéseinket a motorkerékpárosok védelme érdekében.”

A jövőben a Bizottság új kezdeményezések elindítását tervezi, amennyiben a közlekedésről szóló átdogozott fehér könyv 2006 április végére tervezett elfogadása megtörténik. A közlekedési miniszterek informális tanácskozása március 2-án és 3-án az ausztriai Bregenzben vitatja meg a közúti biztonság problémáit.
A Bizottság mai közleményéhez számos melléklet kapcsolódik, amelyek többek között statisztikai adatokat és országonkénti tájékoztató lapokat tartalmaznak:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
EU cselekvési program a közúti biztonságról:
http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm

Annex:

Key data on road safety

[Graphic in PDF & Word format]

Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States

Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.

Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website