Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Bryssel, 22. helmikuuta 2006

Tieliikenneturvallisuus: ponnisteluja on lisättävä

Euroopan komissio on esittänyt tänään tilannearvion toimenpiteistä, joita Euroopan unioni on toteuttanut tieliikenteen turvattomuuden vähentämiseksi vuodesta 2001. Etenkin tietyissä jäsenvaltioissa on saavutettu huomattavaa edistystä. Vuonna 2005 Euroopan maanteillä kuoli 8 000 henkeä vähemmän kuin vuonna 2001. Edistyminen ei ole kuitenkaan riittävää, joten kansallisia ja Euroopan unionin ponnisteluja on lisättävä, jotta saavutettaisiin tavoite vähentää puoleen tieliikenteessä kuolleiden määrä vuoteen 2010 mennessä.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot on esittänyt vetoomuksen, että merkille pantu edistyminen kannustaisi kaikkia toimijoita ponnistelemaan entistä enemmän.

Euroopan unioni on vuodesta 2001 ja vuonna 2003 hyväksytyllä tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisella toimintaohjelmalla osaltaan vaikuttanut siihen, että tieliikenneturvallisuus on asetettu ensimmäiselle sijalle jäsenvaltioiden politiikan kohteena. Useat jäsenvaltiot, jotka eivät vielä olleet näin toimineet, ovat sittemmin varautuneet tähän kansallisissa tieliikenneturvallisuutta koskevissa suunnitelmissaan, joissa on usein omaksuttu yhteinen tavoite vähentää tieliikenteen uhrien määrä puoleen.

Väliarvioinnin olennainen sisältö on seuraava:

  • Euroopan unionin nykyisten maiden tieliikenteessä kuoli 50 000 henkeä vuonna 2001. Vuonna 2001 esitettynä ja vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vahvistettuna yhteisenä tavoitteena on päästä vuonna 2010 alle 25 000 kuolonuhrin. Vuonna 2005 kuolleiden määräksi laskettiin 41 600, mikä merkitsee 17,5 prosentin – riittämätöntä – vähennystä neljässä vuodessa. Tällä vauhdilla kuolonuhrien määräksi laskettaisiin unionissa 32 500 vuonna 2010, mikä ylittää tavoitellun enimmäismäärän 25 000.
  • Jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä poikkeamia: parhaiten ja huonoiten selviytyneiden välinen ero on asteikolla 1–3 (kuolleiden määrä miljoonaa asukasta kohti) ja 1–5 (kuolleiden määrä miljoonaa henkilöautoa kohti).
  • Tarkasteltaessa vuosittain kuolleiden määrää miljoonaa asukasta ja miljoonaa henkilöautoa kohti voidaan todeta, että eurooppalaisen keskiarvon suhteen parhaan liikennekäyttäytymisen maat ovat Malta, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Ruotsi, Saksa ja Suomi. Edellä mainitut kaksi indikaattoria osoittavat, että eniten ongelmia on Puolalla, Portugalilla, Kreikalla, Virolla, Latvialla, Liettualla, Unkarilla, Kyproksella ja Tšekillä.
  • Tarkasteltaessa kuolonuhrien määrän kehitystä vuosina 2001–2004 voidaan todeta, että yhdeksässä jäsenvaltiossa (Saksa, Viro, Ranska, Italia, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Portugali ja Ruotsi) vähennys on ollut 25 maan keskiarvoa (14 prosenttia) nopeampaa; kahdeksassa jäsenvaltiossa (Belgia, Tanska, Kreikka, Espanja, Irlanti, Itävalta, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta) edistyminen on ollut hitaampaa (ainakin 5 prosentin vähennys, joka alittaa keskimääräisen vähennyksen tai vastaa sitä); lopuissa kahdeksassa jäsenvaltiossa (Tšekki, Latvia, Unkari, Puola, Slovenia, Slovakia, Kypros ja Liettua) edistyminen on ollut heikkoa, jopa taantuvaa. Näihin lukuihin on kuitenkin suhtauduttava varauksin, etenkin hyvin pienissä jäsenvaltioissa, joissa vakavien onnettomuuksien vähäiselläkin lukumäärällä on suuri painoarvo kansallisessa tuloksessa.

Euroopan unionin toimenpiteet ovat olleet huomattavia, ja ne kattavat tieliikenneturvallisuuden eri näkökohdat, kuten ammattikuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevan lainsäädännön antaminen hiljattain (IP/06/110), ajoneuvojen turvallisuutta koskevat toimenpiteet sekä liikennekasvatus- ja tiedotuskampanjat. Vastedes on elintärkeää edistää ajolupaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen toteutumista, jotta voidaan torjua ajokorttipetoksia sekä parantaa valmiuksia ja niiden myötä moottoripyörän kuljettajien turvallisuutta. Absoluuttisena arvona mitattuna kuolleiden moottoripyörän kuljettajien määrä kasvoi vuodesta 2000 vuoteen 2003, kun taas tieliikenteen kuolonuhrien kokonaismäärä pieneni. Ajolupaa koskevassa ehdotuksessa (IP/03/1435) kaavaillaan portaittaista ajolupaa suuritehoisimmille moottoripyörille ja yleistetään mopoille tarkoitettu ajolupa. Varapuheenjohtaja Jacques Barrot totesi tältä osin toivovansa, että neuvosto saa ajolupa-asian ripeästi liikkeelle ja että ponnisteluja lisätään moottoripyörän kuljettajien suojaamiseksi.

Komissio aikookin esittää uusia aloitteita heti kun huhtikuun lopulle 2006 kaavailtu liikenteen valkoisen kirjan tarkistus on hyväksytty. Liikenneministerien epävirallinen neuvosto keskustelee liikenneturvallisuudesta Itävallan Bregenzissa 2. ja 3. maaliskuuta.
Komission tämänpäiväiseen tiedonantoon liittyy useita liitteitä, joissa on muun muassa tilastotietoja ja tietosivuja maittain:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen toimintaohjelma:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar