Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Brüssel, 22. veebruar 2006

Liiklusohutuse tagamiseks tuleb rohkem pingutada

Euroopa Komisjon avaldas täna kokkuvõtte, mis käsitleb liiklusohutuse tagamist Euroopas alates 2001. aastast. Kokkuvõte näitab märkimisväärseid edusamme, eriti teatavates liikmesriikides. 2005. aastal hukkus Euroopa teedel 8000 inimest vähem kui 2001. aastal. Siiski ei ole edusammud piisavad ning nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu edasiste jõupingutuste eesmärk peab olema vähendada aastaks 2010 hukkunute arvu poole võrra.

„Täheldatud edusammud peavad innustama kõiki osapooli veelgi enam pingutama“, sõnas komisjoni asepresident, transpordivolinik Jacques Barrot.

Alates 2001. aastast ja 2003. aastal vastu võetud Euroopa liiklusohutuse tegevusprogrammiga on Euroopa Liit õhutanud liikmesriike seadma liiklusohutust esmaste prioriteetide hulka. Nii on mitmes liikmesriigis võetud vastu riiklik liiklusohutuskava, kus on samuti eesmärgiks vähendada teedel hukkunute arvu poole võrra.

Vahekokkuvõtte põhipunktid on järgmised:

  • Kokku hukkus 2001. aastal praegu Euroopa Liitu kuuluvates riikides liiklusõnnetustes 50 000 inimest, 2001. aastal püstitatud ja pärast 2004. aasta laienemist ajakohastatud eesmärk näeb ette, et aastal 2010 ei tohiks see ületada 25 000 hukkunu piiri. 2005. aastal registreeriti 41 600 hukkunut ehk nelja aasta jooksul on see vähenenud 17,5%, mis aga ei ole piisav. Sama tendentsi jätkudes on 2010. aastal hukkunute arv mitte maksimaalselt 25 000, vaid 32 500.
  • Riigiti on erinevused väga suured: hukkunute arvu puhul miljoni elaniku kohta kõiguvad parimad ja halvimad tulemused skaalas 1–3, hukkunute arvu puhul miljoni sõiduauto kohta on see näitaja 1–5.
  • Euroopa keskmisega võrreldes on kõige vähem hukkunuid miljoni elaniku ja miljoni auto kohta aastas Maltas, Ühendkuningriigis, Madalmaades, Rootsis, Saksamaal ja Soomes. Kõige problemaatilisemad on need näitajad Poolal, Portugalil, Kreekal, Eestil, Lätil, Leedul, Ungaril, Küprosel ja Tšehhil.
  • Üheksas liikmesriigis (Eesti, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi ja Saksamaa) on 2001.–2004. aastal hukkunute arvu vähenemisprotsent olnud suurem kui 25 liikmesriigi 14%line keskmine. Kaheksa liikmesriigi (Belgia, Taani, Kreeka, Hispaania, Iirimaa, Austria, Soome, Ühendkuningriik) edusammud on olnud kesised (vähemalt 5% vähem, kuid keskmisest näitajast madalam või sellega võrdne). Kaheksa liikmesriigi (Tšehhi, Läti, Ungari, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Küpros ja Leedu) areng on nõrk või on olukord isegi halvenenud. Nendesse näitajatesse tuleb siiski suhtuda ettevaatlikult, eriti väikeste liikmesriikide puhul, kus raskete õnnetuste väikegi arv mõjutab riigi tulemust oluliselt.

Euroopa tasandil on tehtud märkimisväärne hulk tööd ja see hõlmab eri tahke, nagu kaugsõidujuhtide sõidu- ja puhkeaega reguleerivate õigusaktide hiljutine vastuvõtmine (IP/06/110), sõidukite turvameetmed ning koolitus- ja teadvustamiskampaaniad. Et võidelda juhilubadega seotud rikkumiste vastu ning parandada mootorratturite sõiduoskusi ja seega turvalisust, on kiiresti vaja edasi liikuda juhilube käsitleva ettepanekuga. Absoluutväärtuses on 2000.–2003. aastal hukkunud mootorratturite arv kasvanud, samal ajal kui liikluses hukkunute üldarv on vähenenud. Juhilube käsitlevas ettepanekus (IP/03/1435) nähakse ette, et luba võimsaimate mootorrataste juhtimiseks saadakse järk-järgult, samuti kehtestatakse juhiloakohustus mopeedijuhtidele. Asepresident Jacques Barrot kommenteeris asja järgmiselt: „Loodan, et nõukogu võtab juhilubade teema peagi arutlemisele. Me peame mootorrattureid paremini kaitsma“.

Pärast transpordipoliitikat käsitleva valge raamatu parandatud versiooni vastuvõtmist, mis on kavandatud aprilliks 2006, on komisjonil kavas käivitada uusi algatusi. Transpordiministrid arutavad liiklusohutuse küsimust 2. ja 3. märtsil toimuval Bregenzi (Austria) kohtumisel.
Komisjoni tänasele teatele on lisatud mitu dokumenti, mis sisaldavad muu hulgas statistikat ja ülevaateid liikmesriigiti. Need leiate järgmiselt aadressilt:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Euroopa Liidu liiklusohutuse tegevusprogramm:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar