Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2006

Οδική ασφάλεια: οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σήμερα σε απολογισμό πεπραγμένων, από το 2001, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας κατά της έλλειψης οδικής ασφάλειας. Διαπιστώθηκε ότι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος, ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη μέλη. Το έτος 2005, οι νεκροί στους ευρωπαϊκούς δρόμους ήταν λιγότεροι απ’ ό,τι το 2001 κατά 8000 και πλέον άτομα. Η πρόοδος όμως αυτή δεν είναι αρκετή και πρέπει να ενταθούν οι εθνικές και ευρωπαϊκές προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης, κατά το ήμισυ, των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα με χρονικό ορίζοντα του 2010.

«Η σημειωθείσα πρόοδος πρέπει να ωθήσει όλους τους συντελεστές να πράξουν περισσότερα», δήλωσε ο κ. Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές.

Από το 2001 και αφότου θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια, το 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να θέσει την οδική ασφάλεια στην πρώτη γραμμή του πολιτικού προβληματισμού των κρατών μελών. Πολλά από τα κράτη, που δεν είχαν ακόμη μεριμνήσει σχετικά, απέκτησαν εθνικά προγράμματα οδικής ασφάλειας, στα οποία συχνά συμπεριλήφθηκε ο κοινός στόχος της μείωσης, στο ήμισυ, του αριθμού των θυμάτων της ασφάλτου.

Τα βασικά στοιχεία του ενδιάμεσου απολογισμού είναι τα εξής:

  • Στις χώρες που συνθέτουν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξαν 50.000 νεκροί σε τροχαία ατυχήματα το 2001, ο δε προταθείς το 2001 κοινός στόχος, ο οποίος προσαρμόστηκε στα νεότερα δεδομένα μετά τη διεύρυνση του 2004, είναι, για το έτος 2010, οι θάνατοι να μην υπερβούν τους 25.000. Το 2005, όμως, σημειώθηκαν περίπου 41.600 θάνατοι, δηλαδή υπήρξε μείωση κατά 17,5% εντός της τετραετίας, η οποία είναι ανεπαρκής. Με τον σημερινό ρυθμό μείωσης, αναμένεται ότι η Ένωση το έτος 2010 θα αριθμεί 32.500 θανάτους, αντί των 25.000 κατ’ ανώτατο όριο.
  • Μεταξύ κρατών υφίστανται σημαντικές ανομοιομορφίες: η διαφορά μεταξύ των κρατών με τα καλύτερα και εκείνων με τα χειρότερα αποτελέσματα αντιστοιχεί σε 1 προς 3 (ως προς τους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων) και σε 1 προς 5 (ως προς τους θανάτους ανά εκατομμύριο οχημάτων ιδιωτικής χρήσης).
  • Από πλευράς θανάτων, ετησίως, ανά εκατομμύριο κατοίκων και ανά εκατομμύριο οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, οι χώρες με τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης είναι η Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία, η Γερμανία και Φινλανδία. Μεταξύ των χωρών με τα περισσότερα προβλήματα και για τους δύο δείκτες συγκαταλέγονται η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Κύπρος κα η Τσεχική Δημοκρατία.
  • Από πλευράς εξέλιξης του αριθμού των νεκρών μεταξύ των ετών 2001 και 2004, σε εννέα κράτη μέλη (Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία) σημειώθηκε μείωση ταχύτερη από 14%, που ήταν ο μέσος όρος των εικοσιπέντε· σε οκτώ άλλες χώρες (Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) συντελέστηκε περιορισμένη πρόοδος (μείωση μεν κατά τουλάχιστον 5%, αλλά ίση ή κατώτερη από τον μέσο όρο μείωσης)· σε οκτώ άλλες χώρες (Τσεχική Δημοκρατία, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία, Κύπρος και Λιθουανία) η πρόοδος υπήρξε μικρή ή σημειώθηκε μάλιστα επιδείνωση. Τα ανωτέρω πάντως ποσοστά πρέπει να εξετάζονται με επιφύλαξη, ιδίως στα πολύ μικρά κράτη μέλη, όπου ένας περιορισμένος αριθμός σοβαρών δυστυχημάτων επηρεάζει υπέρμετρα το εθνικό αποτέλεσμα.

Ως προς τον απολογισμό των ευρωπαϊκών δράσεων, είναι εκτενής και καλύπτει διάφορες πτυχές της οδικής ασφάλειας, όπως την πρόσφατη έκδοση της νομοθεσίας για τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών (IP/06/110), τα μέτρα ασφάλειας των οχημάτων και τις εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Στο εξής, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά την πρόταση για την άδεια οδήγησης, ώστε να καταπολεμηθεί η απάτη στις άδειες οδήγησης και να βελτιωθούν οι ικανότητες, και επομένως και η ασφάλεια, των μοτοσυκλετιστών. Όντως, σε απόλυτους αριθμούς, αυξήθηκαν μεταξύ 2000 και 2003 οι θάνατοι μοτοσυκλετιστών, ενώ αντίθετα μειώθηκε ο συνολικός αριθμός θανάτων σε τροχαία. Η πρόταση για την άδεια οδήγησης ( IP/03/1435) προβλέπει σταδιακή πρόσβαση στις άδειες οδήγησης για τις μοτοσυκλέτες μεγαλύτερης ιπποδύναμης και γενικεύει την άδεια οδήγησης για τα μοτοποδήλατα. Επί του θέματος αυτού ο Αντιπρόεδρος κ. Jacques Barrot δήλωσε: «Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει γρήγορα να προωθήσει το ζήτημα της άδειας οδήγησης. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να προστατεύσουμε καλύτερα τους μοτοσυκλετιστές».

Η Επιτροπή σκοπεύει στο μέλλον να δρομολογήσει νέες πρωτοβουλίες, αφού εγκριθεί η αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου σχετικά με τις μεταφορές, που προβλέπεται για τα τέλη Απριλίου 2006. Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στο Bregenz (Αυστρία), στις 2 και 3 Μαρτίου, θα συζητηθεί το θέμα της οδικής ασφάλειας.
Η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής συνοδεύεται από διάφορα παραρτήματα που περιέχουν, μεταξύ άλλων, στατιστικά στοιχεία και δελτία ανά χώρα:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Πρόγραμμα δράσης της ΕΕ σε θέματα οδικής ασφάλειας:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/rsap/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar