Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

V Bruselu dne 22. února 2006

Bezpečnost silničního provozu: je třeba zvýšit úsilí

Evropská komise dnes zhodnotila výsledky evropského boje proti nedostatečné bezpečnosti silničního provozu, který probíhá od roku 2001. Zejména v některých členských státech bylo dosaženo značného pokroku. Ve srovnání s rokem 2001 počet usmrcených na evropských silnicích v roce 2005 poklesl o 8 000 osob. Toto zlepšení však nestačí a bude třeba zvýšit úsilí jak na vnitrostátní, tak i na evropské úrovni, aby se s výhledem do roku 2010 počet osob usmrcených na silnicích snížil o polovinu.

„Dosažený pokrok musí podněcovat všechny účastníky k ještě většímu úsilí“, prohlásil místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, komisař pro dopravu.

Již od roku 2001, a díky Evropskému akčnímu programu pro bezpečnost silničního provozu přijatému v roce 2003, se Evropská unie zasloužila o to, že bezpečnost silničního provozu se stala jednou z hlavních politických priorit členských států. Několik členských států, které tak do té doby neučinily, přijalo vnitrostátní plány pro bezpečnost silničního provozu, v nichž je často obsažen společný cíl snížit počet obětí silničních nehod o polovinu.

Hlavní údaje střednědobého hodnocení jsou následující:

  • V zemích, které dnes tvoří Evropskou unii, zahynulo v roce 2001 na silnicích 50 000 osob. Společným cílem, který byl navržen v roce 2001 a aktualizován po rozšíření v roce 2004, je nepřesáhnout 25 000 usmrcených osob v roce 2010. V roce 2005 bylo zaznamenáno přibližně 41 600 usmrcených osob, což představuje za 4 roky snížení o 17,5 %, které je však nepostačující. Při současném tempu by v roce 2010 bylo v Unii usmrceno 32 500 osob, což přesahuje stanovený maximální počet 25 000 osob.
  • Mezi členskými státy přetrvávají značné rozdíly: rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími státy se pohybuje v rozmezí 1 až 3 (počet usmrcených na million obyvatel) a 1 až 5 (počet usmrcených na million osobních automobilů).
  • Mezi země, které dosahují nejlepších výsledků, pokud jde o počet obětí za rok na million obyvatel a na million osobních automobilů v porovnání s evropským průměrem, patří Malta, Spojené království, Nizozemsko, Švédsko, Německo a Finsko. Mezi země, kde je u obou ukazatelů situace nejhorší, patří Polsko, Portugalsko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Kypr a Česká republika.
  • Z hlediska vývoje počtu usmrcených osob v období od roku 2001 do roku 2004 zaznamenalo devět členských států (Německo, Estonsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko) snížení o více než 14 % oproti průměrnému snížení dvaceti pěti členských států. Dalších osm států (Belgie, Dánsko, Řecko, Španělsko, Irsko, Rakousko, Finsko, Spojené království) zaznamenalo mírný pokrok (snížení nejméně o 5 %, ale nižší nebo rovnající se průměrnému snížení) a osm států (Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Kypr a Litva) se mírně zlepšilo nebo zhoršilo. K těmto hodnotám je však třeba přistupovat opatrně, zejména v případě velmi malých členských států, v nichž i omezený počet těžkých dopravních nehod velmi závažně ovlivňuje vnitrostátní výsledek. 

V oblasti evropských opatření se dosáhlo významných výsledků zahrnujících různé aspekty bezpečnosti silničního provozu, jako například nedávné přijetí právních předpisů o dodržování doby řízení a doby odpočinku profesionálních řidičů silničních vozidel (IP/06/110), opatření pro bezpečnost vozidel, kampaně zaměřené na výchovu a zvyšování povědomí. Urychleně by měl být předložen návrh na řidičský průkaz, který by umožnil účinně potírat podvody s řidičskými průkazy a zlepšit schopnosti a tím i bezpečnost motocyclistů. V období 2000 až 2003 počet usmrcených motocyklistů stoupl, zatímco celkový počet osob usmrcených na silnici poklesl. Návrh řidičského průkazu (IP/03/1435) stanoví odstupňovaný přístup k řidičským průkazům pro nejsilnější motocykly a zobecňuje řidičský průkaz pro mopedy. Místopředseda Jacques Barrot na toto téma uvedl: „Doufám, že bude v moci Rady co nejrychleji uvolnit dokument o řidičském průkazu. Je třeba zvýšit naše úsilí o lepší ochranu motocyklistů.“

Jakmile bude koncem dubna 2006 schválen přezkum bílé knihy o dopravě, chce Komise zahájit nové iniciativy. Neformální zasedání Rady ve složení ministrů dopravy bude ve dnech 2. a 3. března jednat v rakouském městě Bregenz o bezpečnosti silniční dopravy.
Dnešní sdělení Komise má několik příloh, které mimo jiné obsahují i statistické údaje a soubory pro jednotlivé země:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Akční program EU o bezpečnosti silničního provozu:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar