Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/202

V Bruselu dne 22. února 2006

Bezpečnost silničního provozu: je třeba zvýšit úsilí

Evropská komise dnes zhodnotila výsledky evropského boje proti nedostatečné bezpečnosti silničního provozu, který probíhá od roku 2001. Zejména v některých členských státech bylo dosaženo značného pokroku. Ve srovnání s rokem 2001 počet usmrcených na evropských silnicích v roce 2005 poklesl o 8 000 osob. Toto zlepšení však nestačí a bude třeba zvýšit úsilí jak na vnitrostátní, tak i na evropské úrovni, aby se s výhledem do roku 2010 počet osob usmrcených na silnicích snížil o polovinu.

„Dosažený pokrok musí podněcovat všechny účastníky k ještě většímu úsilí“, prohlásil místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, komisař pro dopravu.

Již od roku 2001, a díky Evropskému akčnímu programu pro bezpečnost silničního provozu přijatému v roce 2003, se Evropská unie zasloužila o to, že bezpečnost silničního provozu se stala jednou z hlavních politických priorit členských států. Několik členských států, které tak do té doby neučinily, přijalo vnitrostátní plány pro bezpečnost silničního provozu, v nichž je často obsažen společný cíl snížit počet obětí silničních nehod o polovinu.

Hlavní údaje střednědobého hodnocení jsou následující:

  • V zemích, které dnes tvoří Evropskou unii, zahynulo v roce 2001 na silnicích 50 000 osob. Společným cílem, který byl navržen v roce 2001 a aktualizován po rozšíření v roce 2004, je nepřesáhnout 25 000 usmrcených osob v roce 2010. V roce 2005 bylo zaznamenáno přibližně 41 600 usmrcených osob, což představuje za 4 roky snížení o 17,5 %, které je však nepostačující. Při současném tempu by v roce 2010 bylo v Unii usmrceno 32 500 osob, což přesahuje stanovený maximální počet 25 000 osob.
  • Mezi členskými státy přetrvávají značné rozdíly: rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími státy se pohybuje v rozmezí 1 až 3 (počet usmrcených na million obyvatel) a 1 až 5 (počet usmrcených na million osobních automobilů).
  • Mezi země, které dosahují nejlepších výsledků, pokud jde o počet obětí za rok na million obyvatel a na million osobních automobilů v porovnání s evropským průměrem, patří Malta, Spojené království, Nizozemsko, Švédsko, Německo a Finsko. Mezi země, kde je u obou ukazatelů situace nejhorší, patří Polsko, Portugalsko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Kypr a Česká republika.
  • Z hlediska vývoje počtu usmrcených osob v období od roku 2001 do roku 2004 zaznamenalo devět členských států (Německo, Estonsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko) snížení o více než 14 % oproti průměrnému snížení dvaceti pěti členských států. Dalších osm států (Belgie, Dánsko, Řecko, Španělsko, Irsko, Rakousko, Finsko, Spojené království) zaznamenalo mírný pokrok (snížení nejméně o 5 %, ale nižší nebo rovnající se průměrnému snížení) a osm států (Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Kypr a Litva) se mírně zlepšilo nebo zhoršilo. K těmto hodnotám je však třeba přistupovat opatrně, zejména v případě velmi malých členských států, v nichž i omezený počet těžkých dopravních nehod velmi závažně ovlivňuje vnitrostátní výsledek. 

V oblasti evropských opatření se dosáhlo významných výsledků zahrnujících různé aspekty bezpečnosti silničního provozu, jako například nedávné přijetí právních předpisů o dodržování doby řízení a doby odpočinku profesionálních řidičů silničních vozidel (IP/06/110), opatření pro bezpečnost vozidel, kampaně zaměřené na výchovu a zvyšování povědomí. Urychleně by měl být předložen návrh na řidičský průkaz, který by umožnil účinně potírat podvody s řidičskými průkazy a zlepšit schopnosti a tím i bezpečnost motocyclistů. V období 2000 až 2003 počet usmrcených motocyklistů stoupl, zatímco celkový počet osob usmrcených na silnici poklesl. Návrh řidičského průkazu (IP/03/1435) stanoví odstupňovaný přístup k řidičským průkazům pro nejsilnější motocykly a zobecňuje řidičský průkaz pro mopedy. Místopředseda Jacques Barrot na toto téma uvedl: „Doufám, že bude v moci Rady co nejrychleji uvolnit dokument o řidičském průkazu. Je třeba zvýšit naše úsilí o lepší ochranu motocyklistů.“

Jakmile bude koncem dubna 2006 schválen přezkum bílé knihy o dopravě, chce Komise zahájit nové iniciativy. Neformální zasedání Rady ve složení ministrů dopravy bude ve dnech 2. a 3. března jednat v rakouském městě Bregenz o bezpečnosti silniční dopravy.
Dnešní sdělení Komise má několik příloh, které mimo jiné obsahují i statistické údaje a soubory pro jednotlivé země:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
Akční program EU o bezpečnosti silničního provozu:

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm

Annex:
Key data on road safety
[Graphic in PDF & Word format]Source: CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States
Belgium data not available for 2003 and 2004
[Graphic in PDF & Word format]


[Graphic in PDF & Word format]

Source: Eurostat, CARE database for EU 15 countries except Germany and national data for Germany and new Member States.
Belgium data not available for 2003 and 2004


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website