Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Bruselj, 22. februar 2006

[ ]

Evropski tehnološki inštitut: Komisija predlaga nov center odličnosti

Komisija predlaga Evropskemu svetu, naj ustanovi Evropski tehnološki inštitut (EIT), ki naj bi postal nov center odličnosti za visoko šolstvo, raziskave in inovacije. V Sporočilu, sprejetemu danes, je Komisija določila ključne elemente predloga o EIT. EIT, ki je bil prvič predstavljen leta 2005 kot del preoblikovanja lizbonske strategije za rast in delovna mesta, naj bi sedaj obravnavali voditelji držav in vlad. Komisija se je pri svojem delu opirala na rezultate širšega javnega posvetovanja z več kot 700 prispevki.

„Odličnost potrebuje centre, zato mora Evropa imeti močen Evropski tehnološki inštitut, ki bo združil najsposobnejše in najboljša podjetja ter širil rezultate po vsej Evropi,“ je povedal José Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije. EIT bo nezapletena in prilagodljiva organizacija,“ je poudaril predsednik Barroso. „Izobraževala bo diplomante in doktorske kandidate, izvajala raziskave in bo inovacijsko usmerjena tako na nekaterih strateških tematskih področjih kot na področju upravljanja znanosti in inovacije.“

„Če naj Evropa ostane konkurenčna, moramo izboljšati povezavo med izobraževanjem, raziskavami in inovacijo,“ je povedal Ján Figel, evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in večjezičnost. „Prevladuje splošno mnenje, da v Evropi ta povezava ne deluje tako, kot bi lahko. V Evropi ne uspemo izkoristiti rezultatov raziskav in razvoja in jih spremeniti v poslovne priložnosti, inovacije in delovna mesta.“

Evropski tehnološki inštitut se bo osredotočil zlasti na združevanje treh strani trikotnika znanja: izobraževanja, raziskav in inovacije. Ta tri področja so ključ do družbe znanja. EIT bo imel strukturo in skupino partnerjev, ki bodo zlasti omogočali združevanje in neločljivo povezovanje teh treh področij.

EIT bo deloval na dveh ravneh, in sicer bo sestavljen iz upravnega odbora z majhno podporno upravo (ki bo jedro EIT) in vrste skupnosti znanja, ki bodo razporejene po vsej Evropi in bodo delovale na strateških transdisciplinarnih področjih. EIT naj bi denarno podporo dobil iz različnih virov, vključno z EU, državami članicami in podjetji.

Namen EIT je privabiti najboljše in najbolj nadarjene študente, raziskovalce in sodelavce z vsega sveta. Ti bodo sodelovali z vodilnimi podjetji na področju razvoja in uporabe vrhunskega znanja in raziskav in tako na splošno spodbudili usposabljanje za upravljanje raziskav in inovacije. Vključitev skupin z univerz, raziskovalnih centrov in podjetij bo pomenila prednost pred tradicionalno organiziranimi univerzami ali mrežami. Poleg tega bo nov model EIT deloval kot katalizator za reforme in bo spodbudil spremembe v že obstoječih institucijah.

Pomembno je, da bo nudil tudi nove priložnosti za privabljanje zasebnega financiranja EIT. Tako bo EIT zasebnemu sektorju omogočil novo integrirano povezavo z izobraževanjem in raziskavami hkrati z novimi možnostmi za trženje raziskav in intenzivnejšimi dvosmernimi izmenjavami.

Po širokem javnem in strokovnem posvetovanju na tem področju – Komisija je prejela več kot 700 prispevkov – in ob upoštevanju različnih dokumentov o stališču Komisija sklepa, da mora EU bolje združiti svoje človeške, finančne in materialne vire na področju raziskav in visokega šolstva. To ne pomeni, da je treba ustanoviti novo univerzo na enem mestu, temveč nov pravni subjekt, prisoten na več mestih, ki bo združil najboljše ekipe in univerzitetne oddelke na strateških področjih po vsej Evropi. To je v skladu s potrebo po spodbujanju inovativne in podjetniške kulture na področju raziskav in izobraževanja ter novih načinov organizacije, ki ustrezajo današnjim potrebam. EIT bo torej imel vlogo, ki je nima nobena obstoječa ali načrtovana pobuda EU ali nacionalna univerza.

Obstajajo številne pobude za partnerske organizacije, ki želijo njihovim najboljšim ekipam omogočiti, da bi sodelovale v EIT ter hkrati ostale na mestu samem: prepoznavnost, ki bo pritegnila najboljše študente, raziskovalce in osebje, prednostne povezave s centri znanja, finančne pobude, dinamika sprememb in lokalni vpliv.

Komisija poziva Evropski svet, naj prouči elemente, izpostavljene v današnjem sporočilu, in podpre to pobudo. Komisija bo predstavila formalni predlog pred koncem leta 2006. Če bo pravni instrument za ustanovitev EIT lahko sprejet leta 2008, bi bil na začetku leta 2009 lahko imenovan upravni odbor skupaj s prvimi sodelavci. Izbira skupnosti znanja bi se morala začeti leta 2009.
Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar