Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Briuselis, 2006 m. vasario 22 d.

[ ]

Europos technologijos institutas: Komisija siūlo naują meistriškumo pavyzdį

Komisija siūlo Europos Tarybai įsteigti Europos technologijos institutą (ETI), tapsiantį nauju meistriškumo pavyzdžiu aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir naujovių srityje. Šiandien priimtame komunikate Komisija pateikė pasiūlymo steigti ETI pagrindines idėjas, pirmą kartą iškeltas 2005 m. atnaujintoje Lisabonos strategijoje ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Dabar šį pasiūlymą svarstys valstybių ir vyriausybių vadovai. Rengdama komunikatą Komisija rėmėsi išsamaus konsultavimosi su visuomene – daugiau nei 700 suinteresuotųjų šalių – rezultatais.

„Meistriškumą reikia demonstruoti pavyzdžiu: štai kodėl Europai būtinas patikimas Europos technologijos institutas, suburiantis didžiausius protus ir įmones bei skelbiantis rezultatus visoje Europoje“, – sakė Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso. „ETI bus iniciatyvi ir lanksti organizacija“, – pabrėžė pirmininkas Barroso. „Šiame institute mokysis absolventai ir doktorantai, bus atliekami moksliniai tyrimai ir aktyviai kuriamos inovacijos tiek strateginėse teminėse srityse, tiek mokslo ir naujovių vadybos srityje.“

„Jei Europa nori išlikti konkurencinga, privalome stiprinti švietimo, mokslinių tyrimų ir naujovių ryšį,“ – sakė Jánas Figel’is, už švietimą, mokymą, kultūrą ir daugiakalbystę atsakingas Europos Komisijos narys. „Visuotinai pripažįstama, kad Europoje šis ryšys nėra pakankamai stiprus. Europai vis nepavyksta mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatų paversti galimybėmis verslui, naujovėmis ir darbo vietomis.“

Europos technologijos institute bus siekiama sujungti tris žinių trikampio kampus: švietimą, mokslinius tyrimus ir naujoves. Būtent šie trys veiksniai gali atverti duris žinių visuomenei. ETI struktūra ir partneriai padės tvirtai susieti šias tris sritis.

ETI turėtų sudaryti valdyba kartu su nedideliu administracijos padaliniu (ETI centrinė dalis) ir žinių bendruomenės visoje Europoje, vykdančios veiklą įvairiose strateginėse srityse. ETI veikla turėtų būti finansuojama iš įvairių šaltinių – ES, valstybių narių ir verslo įmonių.

ETI sieks pritraukti geriausius ir talentingiausius studentus, tyrėjus ir darbuotojus iš viso pasaulio. Jie dirbs kartu su geriausiomis verslo įmonėmis, plėtodami ir diegdami naujausias žinias ir tokiu būdu didindami mokslinių tyrimų ir naujovių vadybos bendruosius įgūdžius. Bendras universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir įmonių darbas bus veiksmingesnis už tradicinę universitetų ir tinklų veiklą. Be to, naujasis ETI modelis, skatindamas pokyčius jau veikiančiose institucijose, taps reformų katalizatoriumi.

Be abejo, atsiras naujų galimybių pritraukti privataus finansavimo lėšas ETI. O privačiam sektoriui ETI siūlys galimybę bendradarbiauti su švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigomis, taikyti mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje bei puoselėti glaudesnius abipusius mainus.

Pasikonsultavusi su visuomene ir šios srities ekspertais (Komisija gavo daugiau nei 700 pastabų ir pasiūlymų) bei įvertinusi įvairias rašytines nuomones, Komisija daro išvadą, kad ES privalo sutelkti žmogiškuosius, finansinius ir fizinius išteklius mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo srityse. Tai nebus naujas universitetas pastatytas konkrečioje vietoje, tai bus nauja, daug padalinių turinti įstaiga, jungianti visoje Europoje strateginėse srityse dirbančias geriausias komandas ir universitetų padalinius. Tokiu būdu bus atsiliepta į poreikį skatinti naujoves ir verslumo kultūrą mokslinių tyrimų ir švietimo srityje bei naujus, šiandienos poreikius atitinkančius, organizacinius modelius. Todėl ETI vaidmuo skirsis nuo kitų šiuo metu įgyvendinamų ar planuojamų ES iniciatyvų ar nacionalinių universitetų vaidmens.

Organizacijoms partnerėms siūloma daug įvairių paskatų dalyvauti ETI veikloje liekant vietoje: matomumas, pritrauksiantis geriausius studentus, tyrėjus ir darbuotojus; galimybė naudotis žinių srautais; finansinės paskatos, pokyčių varomoji jėga ir vietoje gaunama papildoma nauda.

Komisija ragina Europos Vadovų Tarybą atsižvelgti į šiandienos komunikate išdėstytas idėjas ir pritarti šios iniciatyvos svarbai. Oficialų pasiūlymą Komisija pateiks iki 2006 m. pabaigos. Jeigu teisinė priemonė ETI steigimui būtų priimta 2008 m., jau 2009 m. pradžioje galima būtų paskirti valdybos narius ir įdarbinti pirmuosius darbuotojus. Žinių bendruomenių identifikavimas turėtų būti pradėtas 2009 m.
Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar