Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/201

Brüssel, 22. veebruar 2006

[ ]

Euroopa Tehnoloogiainstituut: komisjon teeb ettepaneku luua kõrge kvaliteedi uus lipulaev

Komisjon teeb Euroopa Ülemkogule ettepaneku asutada Euroopa Tehnoloogiainstituut (ETI), millest saaks uus kõrge kvaliteedi lipulaev kõrghariduse, teadustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas. Täna vastuvõetud teatises määratles komisjon ETI asutamise ettepaneku (mis algselt esitati aastal 2005 Lissaboni kasvu ja tööhõive strateegia uuendamise raames ja mis ootab nüüd riigipeade ja valitsusjuhtide arvamust) põhielemendid. Komisjoni töö põhineb laiaulatusliku avaliku arutelu tulemustel, kusjuures koguti rohkem kui 700 arvamust.

„Kõrge kvaliteet vajab lipulaevu: just seepärast peab Euroopal olema tugev Euroopa Tehnoloogiainstituut, mis koondaks parimaid teadlasi ja ettevõtteid ning levitaks töö tulemusi kogu Euroopas,“ ütles Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. „ETIst saab paindlik asutus,“ rõhutas president Barroso. „Seal õpetatakse magistrante ja doktorante, tehakse uurimistööd ja tegeletakse aktiivselt innovatsiooniga nii mõnedes strateegilistes valdkondades kui ka teadustegevuse ja innovatsiooni juhtimise valdkonnas.“

Et Euroopa konkurentsivõimet säilitada, peame tagama, et parandame hariduse, teadustegevuse ja innovatsiooni vahelist suhet,“ ütles hariduse, koolituse, kultuuri ja keelelise mitmekesisuse volinik Ján Figel. „Levinud on ettekujutus, et Euroopas ei toimi see suhe nii hästi kui võiks. Euroopas on pidevalt vajakajääke seoses teadus- ja arendustegevuse tulemuste muutmisega turustusvõimalusteks, uuendusteks ja töökohtadeks.“

Euroopa Tehnoloogiainstituut keskendub eriti teadmiste kolmnurga kolme külje – hariduse, teadustegevuse ja innovatsiooni – ühendamisele. Need on teadmuspõhise ühiskonna kolm võtmevaldkonda. ETI struktuur ja koostööpartnerite valik saavad olema sellised, mis aitavad neid kolme valdkonda integreerida ja ühendada.

ETI struktuur oleks kahetasandiline: juhatus koos väikesearvulise halduspersonaliga (see oleks ETI tuum) ning rida kõikjal üle Euroopa asuvaid teadmisühendusi, mis tegutsevad strateegilistes transdistsiplinaarsetes valdkondades. ETI peaks saama rahalist toetust mitmesugustest allikatest, s.h EL, liikmesriigid ja äriringkonnad.

ETI eesmärk on ligi meelitada parimaid ja andekamaid õpilasi, teadlasi ja personali kogu maailmast. Nemad töötaksid üheskoos juhtivate ettevõtjatega, et arendada ja kasutada tipptasemel teadmisi ja teadustegevust, edendades seega teadustegevuse ja innovatsiooni juhtimise oskuseid üldiselt. Ülikoolide, uurimiskeskuste ja ettevõtete meeskondade integreerimine annab instituudile eelise traditsiooniliste ülikoolide ja võrgustike ees. Veelgi enam, uus ETI mudel toimiks reformide katalüsaatorina, inspireerides muutusi juba olemasolevates asutustes.

On oluline, et sellega kaasnevad ka võimalused meelitada ligi erafinantseeringuid. Seega pakub ETI erasektorile uut integreeritud suhet hariduse ja teadustegevusega ning uusi võimalusi teadustegevuse turustamiseks ja tihedamat kahesuunalist teabevahetust.

Pärast laiaulatuslikku konsulteerimist avalikkuse ja valdkonna ekspertidega – komisjonile saadeti üle 700 arvamuse – ning võttes arvesse erinevaid seisukohavõtte, on komisjon jõudnud järeldusele, et ELil tuleb rohkem keskenduda oma inim-, finants- ja füüsilistele ressurssidele teadustegevuse ja kõrghariduse valdkonnas. See ei tähenda uue ülikooli loomist ühte konkreetsesse kohta, vaid uut, paljusid piirkondi hõlmavat juriidilist isikut, mis koondab parimaid strateegiliste valdkondadega tegelevaid meeskondi ja ülikoolide osakondi üle Euroopa. See vastab vajadusele soodustada innovatsiooni ja ettevõtlikkust teadustegevuse ja hariduse valdkonnas ning samuti tänapäevastele vajadustele vastavate organisatsioonimudelite loomist. Seega täidab ETI teistsugust rolli kui ükski olemasolev või kavandatav ELi algatus või riiklik ülikool.

Partnerorganisatsioonidel on rohkesti ajendeid, miks lasta oma parimatel meeskondadel ETI töös osaleda, oma füüsilist asukohta siiski muutmata: nähtavus, mis meelitab ligi parimaid õpilasi, teadustöötajaid ja personali; privilegeeritud juurdepääs teadmistele; rahaline motivatsioon, dünaamiline tegutsemine ja kohalike väljundite teke.

Komisjon kutsub Euroopa Ülemkogu üles kaaluma tänases teatises käsitletud tegureid ning nõustuma, et tegemist on tähtsa algatusega. Komisjon esitab ametliku ettepaneku enne 2006. aasta lõppu. Kui on võimalik võtta ETI asutamisakt vastu aastal 2008, saaks juhatuse ja esmase personali ametisse määrata 2009. aasta alguses. Teadmisühenduste väljaselgitamine peaks algama aastal 2009.
Lisateave:

http://ec.europa.eu/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88


Side Bar