Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Bryssel den 21 februari 2006

Resultattavla för den inre marknaden: bästa resultatet hittills

Medlemsländerna har bättre än någonsin lyckats införliva inremarknadsbestämmelserna i den nationella lagstiftningen, enligt Europeiska kommissionens senaste resultattavla för den inre marknaden. I genomsnitt är det bara 1,6 % av inremarknadsdirektiven som inte har införlivats i nationell lagstiftning efter att tidsfristen för införlivande har gått ut. Det är en minskning från 1,9 % i juli 2005 (IP/05/961) och ligger mycket nära stats- och regeringschefernas delmål på 1,5 %. Både ”gamla” och ”nya” medlemsländer har lyckats bra, men de nya medlemsländernas resultat är överlag bättre, med ett genomsnitt på 1,2 % eftersläpning. Däremot händer det alltför ofta att medlemsländerna tillämpar inremarknadsbestämmelserna fel: bara för fem medlemsländer har överträdelseförfarandena minskat. Den fullständiga versionen av den senaste resultattavlan för den inre marknaden finns på http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Charlie McCreevy, kommissionär för inre marknaden och tjänster: ”Det är ett utmärkt resultat. Och det visar att medlemsländerna mer än nånsin jobbar på att få den inre marknaden att fungera, vilket är av största vikt för tillväxten och sysselsättningen. Jag vill uppmuntra medlemsländerna att fortsätta på den inslagna vägen och uppmana dem som fortfarande släpar efter att ta nya krafttag. När det är dags för nästa resultattavla hoppas jag att alla ska ha kommit under 1,5 %.”

Införlivande av inremarknadsdirektiv

 • I slutet av 2005 var införlivandeunderskottet – den andel inremarknadsdirektiv som inte har införlivats i nationell lagstiftning – 1,6 % för alla 25 EU-länder. Det är det bästa resultatet någonsin, sedan mätningarna började 1997.
 • Men fortfarande är det en bit kvar till stats- och regeringschefernas delmål på 1,5 %.
 • 17 medlemsländer har nått målet på 1,5 %. Litauen har lyckats bäst, och sedan kommer Danmark, Ungern, Finland, Polen och Sverige.
 • 3 medlemsländer har nästan nått målet på 1,5 %: Frankrike, Belgien och Irland.
 • Tjeckien och Italien har fortfarande en bit kvar, men de har gjort stora framsteg jämfört med den förra resultattavlan.
 • Portugal har en lång väg kvar, med enbart en marginell förbättring under de senaste sex månaderna.
 • Luxemburgs och Greklands införlivandeunderskott är större än för sex månader sedan.
 • Även om både gamla och nya medlemsländer har gjort framsteg så är det utmärkta resultatet till stor del de nya medlemsländernas förtjänst. Införlivandeunderskottet för de nya medlemsländerna är 1,2 % jämfört med 1,9 % för de gamla. Sju av de åtta länder som inte har nått målet på 1,5 % är gamla medlemsländer.

Införlivande av direktiv inom handlingsplanen för finansiella tjänster – inventering

 • Fem medlemsländer har nu införlivat alla de direktiv om finansiella tjänster där tidsfristen för införlivande har gått ut: Danmark, Estland, Lettland, Österrike och Polen.
 • Därefter kommer Tyskland, Irland, Litauen, Ungern, Slovakien och Finland, som alla har ett direktiv om finansiella tjänster kvar att införliva.
 • Även här ligger Luxemburg och Grekland i bottenligan. Portugals blygsamma förbättring under det senaste halvåret gäller inte direktiven om finansiella tjänster: det har den största eftersläpningen av alla för direktiv om finansiella tjänster.

Överträdelser

 • I strategin för den inre marknaden 2003–2006 uppmanades medlemsländerna att halvera antalet överträdelseförfaranden senast 2006, men bara fem av dem – Frankrike, Belgien, Österrike, Irland och Nederländerna – har lyckats minska antalet förfaranden mot dem under de senaste tre åren. Antalet överträdelseförfaranden mot medlemsländerna har ökat överlag.
 • Dessutom kommer inget medlemsland att nå målet att minska antalet överträdelseförfaranden mot dem med 50 %, jämfört med 2003, före utgången av 2006.
 • Med tanke på att kommissionen inte började undersöka problemen med felaktig tillämpning av inremarknadsbestämmelser i de nya medlemsländerna förrän i maj 2004 går det inte att jämföra deras resultat med de gamla ländernas. Men det stora antalet överträdelseförfaranden mot Polen, Malta och Tjeckien tycks tyda på att dessa länder har problem med att tillämpa inremarknadslagstiftningen korrekt. Det är ett problem som vi måste lösa.

Fördelarna med den inre marknaden och vikten av genomförande

Den inre marknaden spelar en viktig roll i EU:s mål att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Den har skapat miljontals arbetstillfällen och flera miljarder euro i ökat välstånd. Den ger EU-medborgarna ett större utbud av högkvalitativa varor och tjänster och gör det lättare för dem att resa, arbeta, studera och bo i andra EU-länder, samtidigt som den leder till bättre resursfördelning och ökade handelsmöjligheter för företagen. Men för att den inre marknaden ska fungera fullt ut måste alla medlemsländer genomföra och tillämpa EU-lagstiftningen.

Annex

Internal Market Scoreboard 14 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 1635 directives

Member State
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Transposition Deficit (%)
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Number of Directives
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/12/2005

Member State
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Number of Directives
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Transposition - Financial Services Action Plan Directives

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 20 directives

Member State
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Transposition Deficit (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 October 2005

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 October 2005

Member State
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Number of open infringement cases
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar