Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Bruselj, 21. februar 2006

Pregled stanja notranjega trga: najboljši rezultati doslej

Nedavni pregled notranjega trga, ki ga je izvedla Evropska komisija, je pokazal, da so države članice pri prenosu dogovorjenih predpisov notranjega trga v svoje zakonodaje doslej daleč najuspešnejše. V povprečju le 1,6 % direktiv o notranjem trgu, za katere je rok za prenos v nacionalno zakonodajo že potekel, še ni prenesenih v nacionalne zakonodaje. Tako se je v primerjavi z 1,9 % julija 2005 (IP/05/961) odstotek zmanjšal in je zelo blizu vmesnemu cilju 1,5 %, za katerega so se dogovorili predsedniki vlad in držav. Z vidika napredka posamezne države so napredovale tako „nove“ kot tudi „stare“ države članice, vendar so „nove“ države članice s povprečnim zaostankom 1,2 % bistveno uspešnejše. Kljub temu pa še vedno in prepogosto prihaja do težav pri pravilni uporabi predpisov notranjega trga: le pet držav članic je uspelo zmanjšati število postopkov za ugotavljanje kršitev, ki so bili uvedeni zoper nje. Celotno besedilo zadnjega pregleda notranjega trga je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Evropski komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je dejal: „To je odličen dosežek, ki kaže, da si države članice resnično prizadevajo za delovanje enotnega trga kot še nikoli doslej, kar je bistvenega pomena za rast in zaposlovanje. Države članice spodbujam, da gradijo na dosedanjih dosežkih ter pozivam vse tiste države, ki so v zaostanku, naj svoja prizadevanja podvojijo. Upam pa, da bom lahko pri naslednjem pregledu notranjega trga prav vsem čestital ob prehodu pod mejno vrednost 1,5 %.“

Prenos direktiv o notranjem trgu

 • Konec leta 2005 je zaostanek pri prenosu direktiv, torej odstotek direktiv o notranjem trgu, ki jih države članice še niso prenesle v svoje nacionalne zakonodaje, v celotni EU znašal 1,6 %. To je najboljši dosežek, odkar smo leta 1997 začeli spremljanje.
 • Kljub temu pa še vedno nismo dosegli vmesnega cilja 1,5 %, za katerega so se dogovorili predsedniki vlad in držav.
 • 17 držav članic je doseglo cilj 1,5 %. Ponovno je pri pravočasnem prenosu najboljša Litva, sledijo ji Danska, Madžarska, Finska, Poljska in Švedska.
 • 3 države članice so blizu cilja 1,5 %, in sicer Belgija, Francija in Irska.
 • Češka in Italija sta sicer še daleč od cilja, vendar pa sta, kar je pomembno, od zadnjega pregleda izjemno napredovali.
 • Pred Portugalsko je še dolga pot, napredek v preteklih 6 mesecih pa je skromen.
 • Zaostanek Luksemburga in Grčije se je v primerjavi z obdobjem pred 6 meseci povečal.
 • Čeprav je napredek enakomerno porazdeljen med „stare“ in „nove“ države članice, pa lahko izjemni dosežek pripišemo predvsem prizadevanjem „novih“ držav članic. V primerjavi z 1,9-odstotnim zaostankom v „starih“ državah članicah je zaostanek pri prenosu v „novih“ državah članicah le 1,2-odstotni. Od 8 držav članic, ki niso dosegle cilja 1,5 %, je 7 „starih“ držav članic.

Prenos direktiv o akcijskem načrtu za finančne storitve (FSAP) – stanje

 • Pet držav članic je sedaj v svoje nacionalne zakonodaje preneslo vse direktive o finančnih storitvah, za katere je rok za prenos že potekel: Danska, Estonija, Latvija, Avstrija in Poljska.
 • Sledijo Nemčija, Irska, Litva, Madžarska, Slovaška in Finska, ki morajo prenesti še eno direktivo o finančnih storitvah.
 • V skladu s splošno sliko zasedata Luksemburg in Grčija zadnji mesti. Skromen napredek, ki ga je Portugalska dosegla v zadnjih 6 mesecih, ne zadeva področja finančnih storitev: Portugalska je najpočasnejša pri prenosu direktiv o finančnih storitvah, saj ima največje število direktiv, katerih rok za prenos je že potekel.

Kršitve

 • V okviru strategije za notranji trg za obdobje 2003–2006 so bile države članice pozvane, naj do leta 2006 razpolovijo število kršitev, vendar pa je le petim državam članicam, in sicer Franciji, Belgiji, Avstriji, Irski in Nizozemski uspelo zmanjšati število postopkov, ki so bili v preteklih treh letih uvedeni proti njim. Število postopkov za ugotavljanje kršitev, uvedenih zoper države članice, se je povečalo.
 • Poleg tega nobena država do leta 2006, v primerjavi z letom 2003 ne bo dosegla zastavljenega cilja in ne bo razpolovila števila postopkov za ugotavljanje kršitev, ki so bili uvedeni zoper njih.
 • Glede na to, da se je Komisija v „novih“ državah članicah z nepravilno uporabo predpisov o notranjem trgu začela prvič ukvarjati maja leta 2004, teh podatkov ni možno primerjati s podatki „starih“ držav članic. Vendar pa veliko število postopkov za ugotavljanje kršitev, uvedenih zoper Češko, Malto in Poljsko, kaže, da v teh državah prihaja do težav pri pravilni uporabi zakonodaje o notranjem trgu, ki jih je treba rešiti.

Prednosti notranjega trga in pomen izvajanja

Notranji trg je ključnega pomena za uresničevanje cilja EU, in sicer ustvarjanja rasti in delovnih mest. Ustvarjenih je bilo milijone delovnih mest in več milijard dodatnega zaslužka. Državljanom EU nudi večjo izbiro kakovostnega blaga in storitev ter omogoča, da svobodno potujejo, delajo, študirajo in živijo v kateri koli drugi državi članici EU, hkrati pa zagotavlja učinkovitejšo porazdelitev sredstev in podjetjem nudi boljše poslovne priložnosti. Seveda pa lahko notranji trg v celoti izkoristimo samo tako, da države članice dogovorjeno zakonodajo na ravni EU učinkovito izvajajo in uporabljajo.

Priloga

Pregled notranjega trga 14 a:

Prenos in izvajanje predpisov notranjega trga (podrobnosti)

Prenos v 25 državah članicah EU

Zaostanek 25 držav članic EU pri prenosu 1635 direktiv na dan 1. 12. 2005

Država članica
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Zaostanek pri prenosu
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Število direktiv
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

Stanje v 15 državah članicah EU pri uresničevanju cilja 0 % za direktive, katerih rok za prenos je potekel pred več kot dvema letoma, stanje na dan 1. 12. 2005

Država članica
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Število direktiv
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Prenos – Direktive akcijskega načrta za finančne storitve

Zaostanek 25 držav članic EU pri prenosu 20 direktiv na dan 1. 12. 2005

Država članica
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Zaostanek pri prenosu (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Primeri kršitev 15 držav članic EU, stanje na dan 1. 10. 2005

Država članica
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Število odprtih primerov kršitve
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Primeri kršitev 10 držav članic EU, stanje na dan 1. 10. 2005

Država članica
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Število odprtih primerov kršitve
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar