Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Briuselis, 2006 m. vasaria 21 d.

Vidaus rinkos rezultatų suvestinėje užregistruotas pats geriausias rezultatas

Remiantis paskutiniąja Europos Komisijos vidaus rinkos rezultatų suvestine, valstybės narės, perkeldamos vidaus rinkos taisykles į nacionalinę teisę, padarė pačią didžiausią pažangą. Šiuo metu į nacionalinę teisę neperkelta vidutiniškai tik 1,6 % vidaus rinkos direktyvų, kurių perkėlimo terminas jau baigėsi. Šis rodiklis, palyginti su 1,9 % 2005 m. liepos mėn. (IP/05/961), sumažėjo ir beveik pasiekė tarpinį 1,5 % tikslą, dėl kurio susitarė valstybių ir vyriausybių vadovai. Tiek „senosios“, tiek „naujosios“ valstybės narės padarė pažangą, tačiau apskritai „naujųjų“ valstybių narių, kuriose deficito vidurkis yra 1,2 %, rezultatai kur kas geresni nei ES „senbuvių“. Tačiau gana dažnai valstybės narės vidaus rinkos taisykles taiko netinkamai: tiktai penkioms valstybėms narėms pavyko sumažinti joms iškeltų bylų dėl teisės aktų pažeidimo skaičių. Visas naujausios Vidaus rinkos rezultatų suvestinės tekstas pateikiamas: http://ec.europa.eu/internal_market/privacy/adequacy_en.htm

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Čarlis Makryvis (Charlie McCreevy) sakė: „Tai puikus rezultatas. Jis rodo, kad valstybės narės deda vis daugiau pastangų, kad būtų sukurta ir veiktų vidaus rinka, kuri yra be galo svarbi ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Kviečiu valstybes nares toliau eiti šiuo keliu, o tas, kurios vis dar atsilieka, raginu padvigubinti pastangas. Tikiuosi, kad kitos suvestinės rezultatai leis visas šalis pasveikinti peržengus 1,5 % ribą“.

Vidaus rinkos direktyvų perkėlimas į nacionalinę teisę

 • 2005 m. pabaigoje perkėlimo į nacionalinę teisę deficitas (t. y. vidaus rinkos direktyvų, kurios dar nėra įtrauktos į nacionalinę teisę, dalis) 25 ES valstybėse narėse sudarė 1,6 %. Tai pats geriausias rezultatas nuo šio proceso stebėjimo pradžios 1997 m.
 • Nepaisant to, vis dar nepasiektas tarpinis 1,5 % tikslas, dėl kurio susitarė valstybių ir vyriausybių vadovai.
 • 17 valstybių narių pasiekė 1,5 % tikslą. Mažiausias deficitas ir vėl Lietuvoje. Po jos seka Danija, Vengrija, Suomija, Lenkija ir Švedija.
 • 3 valstybės narės yra visai netoli 1,5 % tikslo: Prancūzija, Belgija ir Airija.
 • Čekija ir Italija vis dar truputį atsilieka, bet svarbu paminėti, kad šios valstybės narės padarė įspūdingą pažangą, palyginti su paskutiniojoje rezultatų suvestinėje skelbtais rezultatais.
 • Portugalija vis dar labai atsilieka, o per 6 mėnesius padaryta pažanga nėra didelė.
 • Liuksemburgo ir Graikijos deficitas padidėjo, palyginti su padėtimi prieš 6 mėnesius.
 • Nors atskirų valstybių narių pažanga pasiskirsto tolygiai tarp „senųjų“ ir „naujųjų“ valstybių narių, toks puikus rezultatas buvo pasiektas daugiausiai „naujųjų“ valstybių narių pastangomis. „Naujųjų“ valstybių narių perkėlimo į nacionalinę teisę deficitas yra 1,2 %, palyginti su 1,9 % deficitu „senosiose“ valstybėse narėse. Iš 8 valstybių narių, neįgyvendinusių 1,5 % tikslo, 7 yra „senosios“ valstybės narės.

Finansinių paslaugų veiksmų plano (FPVP) direktyvų perkėlimas: vertinimas

 • Šiuo metu visas finansinių paslaugų direktyvas, kurių perkėlimo į nacionalinę teisę terminas jau baigėsi, į savo nacionalinę teisę yra įtraukusios penkios valstybės narės: Danija, Estija, Latvija, Austrija ir Lenkija.
 • Po jų seka Vokietija, Airija, Lietuva, Vengrija, Slovakija ir Suomija, kurioms liko perkelti vieną finansinių paslaugų direktyvą.
 • Bendrame kontekste Liuksemburgas ir Graikija užima paskutiniąsias vietas. Portugalijoje per 6 mėnesius padaryta kukli pažanga neatsispindi finansinių paslaugų srityje: šioje šalyje yra didžiausias į nacionalinę teisę laiku neperkeltų finansinių direktyvų skaičius.

Pažeidimai

 • 2003–2006 m. vidaus rinkos strategijoje valstybės narės buvo raginamos iki 2006 m. perpus sumažinti joms iškeltas bylas dėl pažeidimų, tačiau per pastaruosius trejus metus tik penkioms valstybėms narėms – Prancūzijai, Belgijai, Austrijai, Airijai ir Nyderlandams – pavyko sumažinti joms taikomų procedūrų dėl pažeidimų skaičių. Išaugo bendras bylų dėl pažeidimų, iškeltų valstybėms narėms, skaičius.
 • Be to, palyginti su 2003 m., nė vienai valstybei narei nepavyks iki 2006 m. 50 % sumažinti procedūrų dėl pažeidimų skaičiaus.
 • Atsižvelgiant į tai, kad Komisija netinkamo vidaus rinkos taisyklių taikymo problemas „naujosiose“ šalyse pradėjo tirti nuo 2004 m. gegužės mėn., duomenų negalima lyginti su „senųjų“ valstybių duomenimis. Vis dėlto didelis bylų dėl pažeidimų skaičius Lenkijoje, Maltoje ir Čekijoje leidžia manyti, kad šiose šalyse egzistuoja netinkamo vidaus rinkos teisės aktų taikymo problema, kurią reikia spręsti.

Vidaus rinkos nauda ir įgyvendinimo svarba

Vidaus rinkos vaidmuo siekiant ES tikslo skatinti ekonomikos augimą ir kurti daugiau darbo vietų yra labai svarbus. Joje buvo sukurta milijonai darbo vietų, o pakilusi gerovė vertinama milijardais eurų. Vidaus rinkoje ES piliečiams siūlomas platesnis kokybiškų prekių ir paslaugų pasirinkimas, didesnė judėjimo, darbo, studijų ir gyvenimo galimybė kitoje ES šalyje ir tuo pačiu metu veiksmingiau skirstomi ištekliai bei sudaroma daugiau prekybos galimybių įmonėms. Tačiau visas vidaus rinkos potencialas bus sėkmingai naudojamas tik tada, kai Europos lygiu suderinti teisės aktai bus veiksmingai įgyvendinti ir taikomi visose valstybėse narėse.

Annex

Internal Market Scoreboard 14 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 1635 directives

Member State
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Transposition Deficit (%)
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Number of Directives
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/12/2005

Member State
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Number of Directives
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Transposition - Financial Services Action Plan Directives

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 20 directives

Member State
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Transposition Deficit (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 October 2005

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 October 2005

Member State
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Number of open infringement cases
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar