Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Brüsszel, 2006. február 21.

Belső piaci eredménytábla: minden idők legjobb általános eredménye

Az Európai Bizottság legfrissebb belső piaci eredménytáblája szerint az elfogadott belső piaci szabályok nemzeti jogba történő átvétele terén a tagállamok minden idők leglátványosabb haladását érték el. Átlagosan mindössze 1,6% a nemzeti jogba jelenleg át nem vett, lejárt végrehajtási határidejű belső piaci irányelvek aránya. Ez az arány a 2005 júliusi 1,9%-hoz (IP/05/961) képest csökkenést jelent, és megközelíti az állam- és kormányfők által jóváhagyott 1,5%-os ideiglenes célt. Az egyes tagállamok által elért haladás tekintetében a „régi” és az „új” tagállamok között nincs különbség, azonban az átvétel terén mutatkozó 1,2%-os átlagos átültetési hiánnyal az „új” tagállamok teljesítménye lényegesen jobb, mint a „régieké”. Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy a tagállamok helytelenül alkalmazzák a belső piaci szabályokat: mindössze öt tagállamnak sikerült csökkentenie az ellene folyó jogsértési eljárások számát. A legfrissebb belső piaci eredménytábla teljes szövege az alábbi honlapon olvasható: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Charlie McCreevy, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Ez kitűnő eredmény. Azt mutatja, hogy a tagállamok mind aktívabban elkötelezettek a növekedést és a munkahelyteremtést célzó stratégiához nélkülözhetetlen egységes piac megteremtése iránt. Arra bátorítom a tagállamokat, hogy haladjanak tovább a megkezdett úton, míg a lemaradó országokat erőfeszítéseik fokozására sürgetném. Remélem, hogy a következő eredménytábla alkalmával minden országnak gratulálhatok a 1,5%-os határ eléréséhez.”

A belső piaci irányelvek átültetése

 • 2005 végén az átültetési hiány – azaz a nemzeti jogba át nem vett belső piaci irányelvek százalékos aránya – az EU 25 tagállamában 1,6% volt. Ez a monitoring 1997-es kezdete óta a legjobb általános eredmény.
 • Ugyanakkor továbbra is elmarad az állam- és kormányfők által jóváhagyott 1,5%-os időközi céltól.
 • A 1,5%-os célt 17 tagállam érte el. Litvániában a legalacsonyabb a hiány, majd a sorrend: Dánia, Magyarország, Finnország, Lengyelország és Svédország.
 • 3 tagállam áll közel a 1,5%-os cél eléréséhez: Franciaország, Belgium és Írország.
 • A Cseh Köztársaság és Olaszország továbbra is elmarad a kitűzött céltól, de fontos, hogy ezek a tagállamok a legutolsó eredménytábla óta látványos haladást értek el.
 • Portugália előtt még hosszú út áll, és az elmúlt hat hónapban is csak szerény haladást ért el.
 • Luxemburg és Görögország átültetési hiánya pedig az elmúlt hat hónaphoz képest nőtt.
 • Noha az egyes tagállamok által elért haladás egyenlő arányban oszlik meg a „régi” és az „új” tagállamok között, ez a kiváló eredmény nagyrészt mégis az „új” tagállamok erőfeszítéseinek köszönhető. Az „új” tagállamok átültetési hiánya 1,2%, a „régi” tagállamok 1,9%-os arányával szemben. A 1,5%-ot el nem érő nyolc tagállam közül 7 „régi” tagállam.

A pénzügyi szolgáltatásokról szóló cselekvési tervről szóló irányelv átültetése – leltár

 • Öt olyan tagállam van, amely minden olyan pénzügyi szolgáltatásokról szóló irányelvet átvett nemzeti jogába, amelyek átültetési határideje lejárt: Dánia, Észtország, Lettország, Ausztria és Lengyelország.
 • Őket Németország, Írország, Litvánia, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Finnország követi, ahol egyetlen pénzügyi szolgáltatásról szóló irányelv átvétele van még hátra.
 • Az általános helyzetnek megfelelően Luxemburg és Görögország zárja a sort. A Portugália által az elmúlt hat hónapban elért szerény haladás a pénzügyi szolgáltatások területén látszólag nem jelenik meg. Portugáliának kell a legtöbb pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos lejárt határidejű irányelvet átvennie.

Jogsértések

 • A 2003-2006 közötti időszakra vonatkozó belső piaci stratégia keretében a tagállamok felszólítást kaptak arra, hogy 2006-ig felére csökkentsék az ellenük folyó jogsértési esetek számát, ezt azonban az elmúlt három évben mindössze öt tagállamnak – Franciaországnak, Belgiumnak, Ausztriának, Írországnak és Hollandiának – sikerült teljesítenie. Az összes tagállammal szemben folyamatban lévő jogsértési eljárások száma növekszik.
 • Emellett egyetlen tagállam sem fogja tudni elérni azt, hogy az ellene zajló jogsértési eljárások számát 2006-ig a 2003-as helyzethez képest a felére csökkentse.
 • Mivel a Bizottság legelőször 2004 májusában foglalkozott a belső piaci irányelvek helytelen alkalmazásának kérdésével az „új” tagállamokban, ezeket a számadatokat nem lehet összehasonlítani a „régi” tagállamokra vonatkozó adatokkal. Ugyanakkor a Lengyelországgal, Máltával és a Cseh Köztársasággal szemben folyó jogsértési eljárások magas száma azt mutatja, hogy e tagállamokban a belső piaci jogszabályok helytelen alkalmazásának problémája megoldást kíván.

A belső piac előnyei és a végrehajtás jelentősége

A belső piac kulcsfontosságú szerepet játszik az Unió lendületesebb növekedéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatos célkitűzésének elérésében. A belső piac munkahelyek millióit teremtette meg, és több milliárd eurót jövedelmezett. A belső piacnak köszönhetően az EU polgárai több termék és szolgáltatás közül választhatnak, nagyobb szabadságot élvezhetnek az egyéb uniós országokban való mozgás, munkavállalás, tanulás és letelepedés tekintetében, miközben a rendelkezésre álló források elosztása hatékonyabb, a vállalatok kereskedelmi lehetőségei pedig megnőttek. A belső piac azonban csak akkor teljesedhet ki, ha az európai szinten elfogadott jogszabályokat valamennyi tagállam eredményesen veszi át és hajtja végre.

Melléklet

Belső piaci eredménytábla 14.a:

A belső piaci irányelvek átültetése és alkalmazása (részletes)

Átültetés – Az EU 25 tagállama

Az EU 25 tagállamának átültetési hiánya 2005. december 1-jén – 1635 irányelv.

Tagállam
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Átültetési hiány (%)
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Irányelvek száma
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

Az EU 15 tagállamának teljesítménye azon irányelvekre vonatkozó 0%-os cél elérése terén, amelyek átültetése több mint 2 éve késlekedik – 2005. december 1-jén.

Tagállam
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Irányelvek száma
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Átültetés – A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos cselekvési tervről szóló irányelvek

Az EU 25 tagállamának átültetési hiánya 2005. december 1-jén – 20 irányelv.

Tagállam
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Átültetési hiány (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Jogsértési esetek az EU15-ökkel szemben – 2005. október 1-i állapot

Tagállam
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Lezáratlan jogsértési esetek
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Jogsértési esetek az EU10-zel szemben – 2005. október 1-i állapot

Tagállam
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Lezáratlan jogsértési esetek
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar