Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Bryssel 21. helmikuuta 2006

Sisämarkkinoiden tulostaulu: kaikkien aikojen paras kokonaistulos

Euroopan komission laatiman tuoreimman sisämarkkinoiden tulostaulun mukaan jäsenvaltiot ovat edistyneet ennätyksellisesti sovittujen sisämarkkinasääntöjen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kansallisiin lakeihin on tällä hetkellä kirjaamatta keskimäärin vain 1,6 prosenttia niistä sisämarkkinadirektiiveistä, joiden täytäntöönpanon määräaika on umpeutunut. Prosenttiluku on laskenut heinäkuussa 2005 todetusta 1,9 prosentin tasosta (IP/05/961), ja se on hyvin lähellä valtion- tai hallitusten päämiesten sopimaa 1,5 prosentin välitavoitetta. ”Vanhat” ja ”uudet” yksittäiset jäsenvaltiot ovat edistyneet yhtä lailla, mutta uusien jäsenvaltioiden kokonaistilanne – 1,2 prosenttia – on selvästi parempi kuin vanhojen jäsenvaltioiden. Jäsenvaltiot kuitenkin laiminlyövät liian usein sisämarkkinasääntöjen oikean soveltamisen: vain viisi jäsenvaltiota on onnistunut vähentämään rikkomisesta johtuvien menettelyjensä määrää. Uusin sisämarkkinoiden tulostaulu on saatavilla lyhentämättömänä osoitteessa: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy totesi seuraavaa: ”Tulos on erinomainen. Se osoittaa, että jäsenvaltiot ovat entistäkin vahvemmin sitoutuneet varmistamaan sisämarkkinoiden toiminnan, mikä on kasvu- ja työllisyysaloitteen kannalta ensiarvoista. Kannustan jäsenvaltioita jatkamaan samaan tahtiin ja kehotan aikataulusta yhä jäljessä olevia maita pyrkimään kaksin verroin ponnekkaammin tavoitteeseen. Seuraavaan tulostauluun mennessä toivon saavani onnitella kaikkia 1,5 prosentin kynnyksen alittumisesta.”

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano

 • Vuoden 2005 lopussa täytäntöönpanovaje – eli niiden direktiivien osuus, joita ei ollut kirjattu kansalliseen lainsäädäntöön – oli 1,6 prosenttia, kun otetaan huomioon kaikki EU:n 25 jäsenvaltiota. Tämä on paras kokonaistulos vuonna 1997 aloitetun seurannan aikana.
 • Tulos ei kuitenkaan vielä yllä valtion- tai hallitusten päämiesten sopimaan 1,5 prosentin välitavoitteeseen.
 • 1,5 prosentin tavoitteeseen on päässyt 17 jäsenvaltiota. Vaje on pienin jälleen Liettuassa, jonka jälkeen tulevat Tanska, Unkari, Suomi, Puola ja Ruotsi.
 • Lähelle 1,5 prosentin tavoitetta pääsee kolme jäsenvaltiota: Ranska, Belgia ja Irlanti.
 • Tšekki ja Italia ovat jonkin verran jäljessä tavoitteesta, mutta merkille pantavaa on näiden jäsenvaltioiden huomattava parannus edelliseen tulostauluun verrattuna.
 • Portugalilla on pitkä matka tavoitteeseen, ja edistyminen kuuden kuukauden aikana on ollut vaatimatonta.
 • Luxemburgissa ja Kreikassa täytäntöönpanovaje on suurempi kuin kuusi kuukautta sitten.
 • Vaikka edistyminen on jakautunut tasaisesti vanhojen ja uusien yksittäisten jäsenvaltioiden kesken, erinomainen on tulos on suurelta osin uusien jäsenvaltioiden ansiota. Niiden täytäntöönpanovaje on 1,2 prosenttia ja vanhojen jäsenvaltioiden 1,9 prosenttia. Niistä kahdeksasta jäsenvaltiosta, jotka eivät päässeet tavoitteeseen, seitsemän on vanhoja jäsenvaltioita.

Rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmaan liittyvien direktiivien täytäntöönpano – tilannekatsaus

 • Viidessä jäsenvaltiossa kansalliseen sääntelyyn on nyt sisällytetty kaikki rahoituspalveludirektiivit, joiden täytäntöönpanon määräajat ovat umpeutuneet. Nämä maat ovat Tanska, Viro, Latvia, Itävalta ja Puola.
 • Seuraavina tulevat Saksa, Irlanti, Liettua, Unkari, Slovakia ja Suomi, joilla kaikilla on yksi rahoituspalveludirektiivi täytäntöön pantavana.
 • Yleistilannetta myötäillen Luxemburg ja Kreikka sijoittuvat vertailun häntäpäähän. Portugalin hienoinen edistyminen ei näy rahoituspalveluiden alalla: Portugalille on kirjattu eniten rahoituspalveludirektiivejä, joiden täytäntöönpanon määräaika on ylittynyt.

Rikkomiset

 • Vuosien 2003–2006 sisämarkkinastrategiassa jäsenvaltioita kehotettiin puolittamaan rikkomistapaustensa määrä vuoteen 2006 mennessä, mutta vain viisi jäsenvaltiota – Ranska, Belgia, Itävalta, Irlanti ja Alankomaat – on onnistunut pienentämään omien rikkomisesta johtuvien menettelyjensä määrää kolmen viime vuoden aikana. Rikkomistapausten määrä on noussut, kun otetaan huomioon kaikki jäsenvaltiot.
 • Mikään jäsenvaltio ei myöskään pääse tavoitteeseen alentaa 50 prosentilla rikkomisesta johtuvia menettelyjään vuoteen 2006 mennessä verrattuna vuoden 2003 tilanteeseen.
 • Komissio tarkasteli vuoden 2004 toukokuussa ensimmäisen kerran sisämarkkinasääntöjen soveltamisvirheisiin liittyviä ongelmia uusissa jäsenvaltioissa, joten niiden lukuja ei voi verrata vanhojen jäsenvaltioiden lukuihin. Puolaa, Maltaa ja Tšekkiä vastaan käynnistettyjen rikkomisesta johtuvien menettelyjen suuri määrä viittaisi kuitenkin siihen, että näissä jäsenvaltioissa on sisämarkkinalainsäädännön virheelliseen soveltamiseen liittyviä ongelmia, jotka edellyttävät jatkotoimia.

Sisämarkkinoiden edut ja täytäntöönpanon merkitys

Sisämarkkinat tukevat olennaisesti pyrkimyksiä kasvun edistämiseen ja työpaikkojen lisäämiseen. Niiden ansiosta on luotu miljoonia työpaikkoja ja miljardeja euroja lisävarallisuutta. Sisämarkkinoilla EU:n kansalaisille on tarjolla laajempi valikoima laadukkaita tuotteita ja palveluja sekä suurempi vapaus työskennellä, opiskella ja asua muissa EU-maissa. Tällöin resurssit voidaan suunnata tehokkaammin ja yrityksille tarjoutuu enemmän kaupankäyntimahdollisuuksia. Sisämarkkinoiden kaikki edut voidaan kuitenkin hyödyntää vain, jos EU:n tasolla sovittu lainsäädäntö pannaan tehokkaasti täytäntöön ja sitä sovelletaan tosiasiallisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Annex

Internal Market Scoreboard 14 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 1635 directives

Member State
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Transposition Deficit (%)
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Number of Directives
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/12/2005

Member State
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Number of Directives
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Transposition - Financial Services Action Plan Directives

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 20 directives

Member State
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Transposition Deficit (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 October 2005

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 October 2005

Member State
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Number of open infringement cases
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar