Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2006

Πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς: τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ποτέ

Τα κράτη μέλη σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο που έχει καταγραφεί ποτέ στον τομέα της εφαρμογής των εγκεκριμένων κανόνων της εσωτερικής αγοράς στην εσωτερική τους νομοθεσία, σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα της Επιτροπής για τα αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς. Κατά μέσο όρο, μόνο το 1,6% των οδηγιών για την εσωτερική αγορά για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία εφαρμογής δεν έχουν, επί του παρόντος, μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Το ποσοστό έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 1,9% τον Ιούλιο του 2005 (IP/05/961) και βρίσκεται πολύ κοντά στον ενδιάμεσο στόχο του 1,5% που έχουν συμφωνήσει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Πρόοδος έχει σημειωθεί τόσο από τα «παλαιά» όσο και από τα «νέα» κράτη μέλη, αλλά συνολικά τα «νέα» κράτη μέλη, με μέσο όρο ελλείμματος 1,2%, έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από τα «παλαιά». Ωστόσο, πολύ συχνά, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ορθά τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς: μόνο πέντε κράτη μέλη έχουν επιτύχει τη μείωση του αριθμού των διαδικασιών επί παραβάσει που κινούνται εναντίον τους. Το πλήρες κείμενο του τελευταίου πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Ο κ. Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Τα αποτελέσματα αυτά είναι εξαιρετικά. Δείχνουν ότι τα κράτη μέλη επιδεικνύουν ακόμη μεγαλύτερη δέσμευση για να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά, κάτι που έχει ζωτική σημασία για την ατζέντα των θεμάτων ανάπτυξης και απασχόλησης. Προτρέπω τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν την πρόοδο αυτή και καλώ εκείνα που εξακολουθούν να υπολείπονται να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους. Εύχομαι όταν δημοσιευθεί ο επόμενος πίνακας ελέγχου των αποτελεσμάτων να μπορώ να συγχαρώ όλα τα κράτη μέλη για την υπέρβαση του φράγματος του 1,5%.

Η μεταφορά των οδηγιών για την εσωτερική αγορά

 • Στα τέλη του 2005, το έλλειμμα της μεταφοράς – το ποσοστό δηλ. των οδηγιών για την εσωτερική αγορά που δεν έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία – είναι 1,6% για τα κράτη μέλη της ΕΕ-25. Πρόκειται για τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα από την έναρξη της παρακολούθησης το 1997.
 • Εν τούτοις, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ο ενδιάμεσος στόχος του 1,5% τον οποίο ενέκριναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.
 • 17 κράτη μέλη έχουν επιτύχει το στόχο του 1,5%. Γι΄ άλλη μια φορά, η Λιθουανία έχει το χαμηλότερο έλλειμμα και ακολουθούν η Δανία, η Ουγγαρία, η Φινλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία.
 • 3 κράτη μέλη βρίσκονται κοντά στην επίτευξη του στόχου του 1,5%: η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ιρλανδία.
 • Η Τσεχική Δημοκρατία και η Ιταλία απέχουν ακόμη από το στόχο αλλά το σημαντικό είναι πως αυτά τα κράτη μέλη σημείωσαν εντυπωσιακή πρόοδο σε σχέση με τον τελευταίο πίνακα ελέγχου των αποτελεσμάτων.
 • Η Πορτογαλία βρίσκεται ακόμη μακριά και η πρόοδος του τελευταίου εξαμήνου ήταν μικρή.
 • Τα ελλείμματα του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας αυξήθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο.
 • Παρόλο που η ατομική πρόοδος είναι μοιρασμένη ισόρροπα μεταξύ των «παλαιών» και των «νέων» κρατών μελών, τα εξαιρετικά αποτελέσματα οφείλονται κατά μεγάλο μέρος στις προσπάθειες που κατέβαλαν τα «νέα» κράτη μέλη. Tο έλλειμμα της μεταφοράς για τα «νέα» κράτη μέλη είναι 1,2%, σε σύγκριση με 1,9% για τα «παλαιά». Από τα 8 κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει το στόχο του 1,5%, τα 7 είναι «παλαιά».

Η μεταφορά των οδηγιών για το σχέδιο δράσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών - απολογισμός

 • Πέντε κράτη μέλη έχουν πλέον μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία όλες τις οδηγίες για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες των οποίων οι προθεσμίες έχουν παρέλθει: η Δανία, η Εσθονία, η Λεττονία, η Αυστρία και η Πολωνία.
 • Ακολουθούν η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακική Δημοκρατία και η Φινλανδία, που πρέπει να μεταφέρουν ακόμη μία οδηγία για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
 • Σύμφωνα με τη γενική εικόνα, το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Η μικρή πρόοδος που σημειώθηκε από την Πορτογαλία το τελευταίο εξάμηνο δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζεται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: η Πορτογαλία έχει το μεγαλύτερο αριθμό οδηγιών για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες των οποίων η προθεσμία έχει παρέλθει.

Παραβάσεις

 • Η στρατηγική της εσωτερικής αγοράς για την περίοδο 2003-2006 καλούσε τα κράτη μέλη να μειώσουν κατά το ήμισυ τις διαδικασίες επί παραβάσει που τα αφορούσαν έως το 2006, αλλά μόνο πέντε κράτη μέλη – η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ιρλανδία και οι Κάτω Χώρες – κατάφεραν να μειώσουν τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει που κινήθηκαν εναντίον τους την τελευταία τριετία. Ο αριθμός των διαδικασιών αυτών κατά όλων των κρατών μελών έχει αυξηθεί.
 • Επιπροσθέτως, κανένα κράτος μέλος δεν θα επιτύχει το στόχο της μείωσης κατά 50% των διαδικασιών επί παραβάσει που κινούνται εναντίον τους έως το 2006, σε σύγκριση με το 2003.
 • Δεδομένου ότι η Επιτροπή άρχισε να εξετάζει τα προβλήματα κακής εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς στα «νέα» κράτη μέλη το Μάιο του 2004, τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι δυνατό να συγκριθούν με τα αντίστοιχα των «παλαιών» κρατών μελών. Ωστόσο, ο υψηλός αριθμός διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Πολωνίας, της Μάλτας και της Τσεχικής Δημοκρατίας φαίνεται πως δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα κακής εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά σε αυτά τα κράτη μέλη και το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και η σημασία της εφαρμογής

Η εσωτερική αγορά διαδραματίζει κύριο ρόλο στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας. Έχει δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας και έχει αυξήσει την ευημερία κατά δισεκατομμύρια ευρώ. Παρέχει στους πολίτες της ΕΕ ευρύτερη επιλογή ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών και μεγαλύτερη ελευθερία να ταξιδεύουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ζουν σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων και προσφέρει μεγαλύτερες εμπορικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις. Αλλά ο μόνος τρόπος να επιτύχει η εσωτερική αγορά το πλήρες δυναμικό της είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση και εφαρμογή, από όλα τα κράτη μέλη, της νομοθεσίας που εκδίδεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράρτημα

Πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς 14α:

Μεταφορά και εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς (λεπτομερή στοιχεία)

Μεταφορά – κράτη μέλη της EΕ-25

Έλλειμμα μεταφοράς των κρατών μελών της ΕΕ-25 την 1/12/2005 – 1635 οδηγίες

Κράτος μέλος
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Έλλειμμα μεταφοράς (%)
0,4
0,7
0,7
0,8
0,9
0,9
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,7
1,8
1,8
2,5
3,1
3,1
3,7
4,4
Αριθμός oδηγιών
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

Επιδόσεις των κρατών μελών της ΕE-15 για την επίτευξη του στόχου του 0% για τις οδηγίες των οποίων η μεταφορά έχει καθυστερήσει για περισσότερα από 2 έτη, την 1/12/2005

Κράτος μέλος
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Αριθμός oδηγιών
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Μεταφορά – Οδηγίες για το σχέδιο δράσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Έλλειμμα μεταφοράς των κρατών μελών της ΕΕ-25 την 1/12/2005 – 20 οδηγίες

Κράτος μέλος
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Έλλειμμα μεταφοράς (%)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
10,0
10,0
15,0
15,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
35,0
35,0
40,0

Διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών της ΕΕ-15, την 1η Οκτωβρίου 2005

Κράτος μέλος
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Αριθμός υποθέσεων επί παραβάσει που εκκρεμούν
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών της ΕΕ-10, την 1η Οκτωβρίου 2005

Κράτος μέλος
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Αριθμός υποθέσεων επί παραβάσει που εκκρεμούν
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar