Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

Bruxelles, den 21. februar 2006

Resultattavlen for det indre marked: bedste resultat nogensinde samlet set

EU-landene har været bedre end nogensinde til at gennemføre de vedtagne regler for det indre marked i national ret, viser Europa-Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked. Det er i gennemsnit kun 1,6 % af direktiverne om det indre marked, der stadig ikke er gennemført i national ret inden for fristen. Det er en nedgang fra de 1,9 % i juli 2005 (IP/05/961) og ligger meget tæt på stats- og regeringschefernes delmål på 1,5 %. Både de "gamle" og "nye" EU-lande har hver for sig gjort fremskridt, men samlet set klarer de "nye" EU-lande – med et gennemsnitligt efterslæb på 1,2 % – sig langt bedre end de "gamle" EU-lande. Der er dog stadig for mange eksempler på, at EU-landene ikke anvender reglerne for det indre marked korrekt: Kun 5 EU-lande har formået at nedbringe antallet af traktatbrudssager. Den nye resultattavle for det indre marked kan ses i sin helhed på følgende websted: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm.

Charlie McCreevy, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Det er et rigtig godt resultat. Det viser, at EU-landene mere end nogensinde er indstillet på at få det indre marked til at fungere – og det er afgørende for at skabe vækst og beskæftigelse. Jeg vil opfordre EU-landene til at bygge videre på disse fremskridt og bede dem, der stadig halter bagefter, gøre en ekstra kraftanstrengelse. Jeg håber, at jeg ved næste resultattavle kan udtrykke min tilfredshed med, at alle er kommet ned under 1,5 %."

Gennemførelsen af direktiverne om det indre marked

 • Ved udgangen af 2005 lå efterslæbet – dvs. den procentuelle andel af direktiver om det indre marked, der ikke er gennemført i national ret inden for fristen – på 1,6 % for de 25 EU-lande. Det er det bedste samlede resultat siden den første resultattavle i 1997.
 • Det er dog stadig dårligere end stats- og regeringschefernes delmål på 1,5 %.
 • 17 EU-lande har nået målet på 1,5 %. Endnu en gang har Litauen det mindste efterslæb, efterfulgt af Danmark, Ungarn, Finland, Polen og Sverige.
 • 3 EU-lande ligger lige under målet på 1,5 %: Frankrig, Belgien og Irland.
 • Tjekkiet og Italien er stadig et pænt stykke fra målet, selv om de har dog gjort bemærkelsesværdigt store fremskridt siden sidste resultattavle.
 • Portugal har lang vej igen og har kun gjort små fremskridt i de sidste 6 måneder.
 • Luxembourgs og Grækenlands efterslæb er større end for 6 måneder siden.
 • Selv om der er både "gamle" og "nye" EU-lande, der har gjort gode resultater, er det gode samlede resultat for en stor dels vedkommende de "nye" EU-landes fortjeneste. De "nye" EU-lande har et efterslæb på 1,2 % – mod de gamle EU-landes 1,9 %. 7 af de 8 EU-lande, der ikke har nået målet på 1,5 %, er "gamle" EU-lande.

Gennemførelsen af direktiverne i handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser – statusopgørelse

 • 5 EU-lande har nu gennemført alle de direktiver om finansielle tjenesteydelser i national ret, hvor fristen var udløbet: Danmark, Estland, Letland, Østrig og Polen.
 • Tyskland, Irland, Litauen, Ungarn, Slovakiet og Finland mangler kun at gennemføre et enkelt direktiv om finansielle tjenesteydelser.
 • Luxembourg og Grækenland indtager også her sidstepladsen – ligesom samlet set. Portugal har ganske vist gjort om end beskedne fremskridt i de seneste 6 måneder, men efter alt at dømme ikke inden for finansielle tjenesteydelser: Portugal har nemlig det største efterslæb af alle mht. direktiverne om finansielle tjenesteydelser.

Traktatbrud

 • I strategien for det indre marked 2003-2006 blev EU-landene opfordret til at nedbringe antallet af traktatbrudssager med 50 % inden udgangen af 2006. Det er dog kun 5 EU-lande – Frankrig, Belgien, Østrig, Irland og Nederlandene – der har fået nedbragt antallet af traktatbrudssager de sidste 3 år. Samlet set er antallet af traktatbrudssager steget.
 • Og ingen af EU-landene vil kunne nå målet om at nedbringe antallet af traktatbrudssager med 50 % inden udgangen af 2006 – i forhold til 2003.
 • Det var ikke før maj 2004, at Kommissionen begyndte at se på problemerne med den ukorrekte anvendelse af reglerne for det indre marked i de "nye" EU-lande, så tallene kan ikke sammenlignes med tallene for de "gamle" EU-lande. De mange traktatbrudssager mod Polen, Malta og Tjekkiet kunne dog tyde på, at man i disse lande har vanskeligt ved at anvende lovgivningen om det indre marked korrekt – og det må der gøres noget ved.

Fordelene ved det indre marked og implementeringens betydning

Det indre marked spiller en afgørende rolle i forbindelse med EU's mål om at skabe øget vækst og flere job. Der er skabt millioner af nye arbejdspladser og milliarder af euro i øget velstand. EU-borgerne har fået et større udbud af kvalitetsvarer og -tjenesteydelser at vælge imellem og større frihed til at rejse, arbejde, studere og bosætte sig i andre EU-lande. Samtidig har det indre marked ført til en mere effektiv ressourcefordeling og givet virksomhederne flere samhandelsmuligheder. Men skal det indre marked fungere optimalt, er det vigtigt, at de regler, der vedtages på EU-plan, også gennemføres og anvendes af alle EU-lande.

Bilag

Internal Market Scoreboard 14 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 1635 directives

Member State
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Transposition Deficit (%)
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Number of Directives
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/12/2005

Member State
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Number of Directives
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Transposition - Financial Services Action Plan Directives

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 20 directives

Member State
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Transposition Deficit (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 October 2005

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 October 2005

Member State
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Number of open infringement cases
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar