Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/192

V Bruselu dne 21. února 2006

Žebříček výsledků ve vnitřním trhu: nejlepší celkové výsledky v historii

Členským státům se podařilo dosáhnout zatím nejlepšího pokroku při provádění dohodnutých pravidel o vnitřním trhu do svých zákonů. Vyplývá to z nejnovější srovnávací tabulky, kterou Evropská komise připravila pro oblast vnitřního trhu. V průměru členským státům zbývá v oblasti vnitřního trhu převést do národního práva jen 1,6 procent směrnic, u nichž lhůta pro provedení již vypršela. Tento podíl se oproti hodnotě 1,9 procent z července 2005 (IP/05/961) snížil a přiblížil se průběžnému cíli 1,5 procent, který stanovily hlavy států a vlád. Pokroku dosahovali jednotlivě „staré“ i „nové“ členské státy, ale celkově je výsledek „nových“ členských států, které mají průměrný deficit v provádění 1,2 procenta, podstatně lepší, než v případě „starých“ zemí. Ovšem velmi často členské státy pravidla vnitřního trhu neuplatňují správně. Jen pěti členským státům se podařilo snížit počet řízení pro porušení práva vedených proti nim. Úplné znění nejnovější srovnávací tabulky pro vnitřní trh naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy řekl: „Je to výborný výsledek. Ukazuje, že členské státy se více snaží o to, aby jednotný trh fungoval. To je velmi důležité pro program růstu a zaměstnanosti. Vyzývám členské státy, aby v tomto úspěchu pokračovaly, a ty, které zatím zaostávají, žádám, aby své úsilí zdvojnásobily. Doufám, že po příští srovnávací tabulce budu moci všem pogratulovat k prolomení hodnoty 1,5 procent.“

Provádění směrnic z oblasti vnitřního trhu

 • Na konci roku 2005 byl pro členské státy EU-25 deficit v provádění, tedy podíl směrnic z oblasti vnitřního trhu, které nebyly včas převedeny do vnitrostátního práva, 1,6 procent. Jde o nejlepší celkový výsledek od začátku sledování tohoto ukazatele v roce 1997.
 • Stále se však nepodařilo dosáhnout průběžného cíle 1,5 procent, na kterém se dohodly hlavy států a vlád.
 • 17 členských států cíle 1,5 procent dosáhlo. Nejnižší deficit má opět Litva, za ní následuje Dánsko, Maďarsko, Finsko, Polsko a Švédsko.
 • 3 členské státy mají cíl 1,5 procent na dosah: Francie, Belgie a Irsko.
 • Česká republika a Itálie jsou cíli ještě trochu vzdáleny, ale důležité je, že tyto členské státy dosáhly od posledního srovnání výrazného zlepšení.
 • Portugalsko má k cíli ještě daleko a pokrok za posledních šest měsíců byl jen mírný.
 • Deficit Lucemburska a Řecka se oproti stavu před šesti měsíci ještě zvětšil.
 • Ačkoli pokrok v jednotlivých případech je mezi „staré“ a „nové“ členské státy rozdělen rovnoměrně, na celkovém vynikajícím výsledku se značnou měrou podílely „nové“ země. Deficit provádění u „nových“ členských států je jen 1,2 procenta, u „starých“ členských států je to 1,9 procent. Z 8 členských států, které cíl 1,5 procent nesplnily, patří 7 mezi „staré“.

Provádění směrnic akčního plánu pro finanční služby – ohlédnutí a zhodnocení

 • Pět členských států již převedlo do svých zákonů všechny směrnice o finančních službách, u nichž lhůta pro provedení uplynula: Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Rakousko a Polsko.
 • Za nimi jsou Německo, Irsko, Litva, Maďarsko, Slovensko a Finsko, kterým zbývá provést po jedné směrnici o finančních službách.
 • Podobně jako při obecném pohledu jsou na konci žebříčku Lucembursko a Řecko. V případě Portugalska se celkový mírný pokrok posledních šesti měsíců neprojevil: v oblasti finančních služeb má nejvyšší počet zpožděných neprovedených směrnic.

Porušování práva

 • Strategie pro oblast vnitřního trhu na období 2003 – 2006 vyzvala členské státy, aby do roku 2006 snížily počet případů porušování práva Společenství na polovinu. Ovšem snížit počet řízení vedených proti jednotlivým členským státům se v posledních třech letech podařilo jen pěti z nich: Francii, Belgii, Rakousku, Irsku a Nizozemsku. Celkový počet případů porušování práva vedených proti všem členským státům dohromady vzrostl.
 • Navíc žádnému členskému státu se nepodaří splnit cíl snížit do roku 2006 počet probíhajících řízení pro porušení práva o polovinu oproti roku 2003.
 • Vzhledem k tomu, že Komise se začala případy špatného uplatňování pravidel vnitřního trhu v „nových“ členských státech zabývat teprve v květnu 2004, nejsou údaje srovnatelné s údaji pro „staré“ členské státy. Ovšem vysoký počet případů porušování práva vedených proti Polsku, Maltě a České republice naznačuje, že problém s nesprávným uplatňováním právních předpisů v oblasti vnitřního trhu v těchto státech existuje a že je potřeba jej řešit.

Přínosy vnitřního trhu a význam provádění práva

Vnitřní trh má velmi důležitou úlohu v dosahování cílů EU, pokud jde o zvýšení růstu a tvorbu pracovních míst. Vytvořil miliony pracovních míst a přinesl miliardy eur v podobě větší prosperity. Občanům EU nabízí větší výběr kvalitního zboží a služeb a větší svobodu cestování, práce, studia a života obecně v jiných zemích EU. Přitom umožňuje mnohem efektivnější rozdělení zdrojů a podnikům otevírá lepší příležitosti pro obchod. Avšak vnitřní trh bude schopen rozvinout svůj plný potenciál jen tehdy, pokud všechny členské státy účinně provedou a budou používat právní předpisy dohodnuté na úrovni EU.

Annex

Internal Market Scoreboard 14 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 1635 directives

Member State
LT
DK
HU
FI
PL
SE
CY
LV
MT
SI
NL
DE
EE
SK
UK
AT
ES
FR
BE
IE
CZ
IT
PT
EL
LU
Transposition Deficit (%)
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.8
1.8
2.5
3.1
3.1
3.7
4.4
Number of Directives
6
11
12
13
14
14
18
18
19
19
19
22
22
23
23
24
25
28
29
30
41
50
50
60
72

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/12/2005

Member State
DK
NL
PT
FI
BE
ES
IE
SE
IT
AT
UK
DE
FR
EL
LU
Number of Directives
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
4
5
6
7
8

Transposition - Financial Services Action Plan Directives

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/12/2005 – 20 directives

Member State
DK
EE
LV
AT
PL
DE
IE
LT
HU
SK
FI
CY
MT
SI
IT
UK
BE
CZ
ES
FR
NL
SE
EL
LU
PT
Transposition Deficit (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
35.0
35.0
40.0

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 October 2005

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
PT
AT
UK
BE
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
31
36
36
41
44
51
53
59
66
66
99
101
113
115
157

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 October 2005

Member State
LT
LV
SI
EE
HU
SK
CY
CZ
MT
PL
Number of open infringement cases
4
7
7
8
10
10
11
14
14
18


Side Bar