Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

IP/06/191

Bruksela, dnia 21 lutego 2006 r.

Inteligentne samochody: urządzenia ratujące życie wymagają silniejszego wsparcia ze strony przemysłu i decydentów, stwierdza Komisja

Urządzenia techniczne zapobiegające kolizjom z samochodem jadącym przed nami mogłyby wyeliminować 4000 wypadków rocznie w całej UE, jeśli do 2010 r. posiadałoby je zaledwie 3 % samochodów. Urządzenia pomagające trzymać się swojego pasa ruchu lub wyprzedzać mogłyby zapobiec 1500 wypadkom rocznie, jeśli do 2010 r. posiadałoby je zaledwie 0,6 % samochodów. Natomiast urządzenia budzące zasypiających kierowców mogłyby zapobiec 30 % śmiertelnych wypadków na autostradach i 9 % wszystkich śmiertelnych wypadków. Tak twierdzi Komisja Europejska rozpoczynając dziś nową akcję mającą na celu szybkie zwiększenie liczby urządzeń technicznych kupowanych przez nabywców samochodów, które sprawiają, że samochody stają się inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

Inteligentne samochody mogą pomóc nam rozwiązać kluczowe problemy transportu drogowego: bezpieczeństwa, zatorów w ruchu drogowym i zużycia energii”, stwierdziła Viviane Reding, Komisarz ds. Społeczeństwa Informatycznego i Mediów. „Nie można jednak oczekiwać od obywateli i twórców polityki, aby promowali i inwestowali w systemy bezpieczeństwa samochodów, jeśli korzyści z nich wynikające nie są oczywiste. Dlatego nawołuję do zwiększenia wysiłków przemysłu i polityki na rzecz włączenia inteligentnych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych do wszystkich pojazdów budowanych w Europie”.

„Inteligentne” systemy mogą pomóc kierowcom uniknąć kolizji i mogą nawet w razie wypadku automatycznie powiadamiać służby ratunkowe (zob. IP/05/134). Mogą być również wykorzystywane w elektronicznych systemach zarządzania ruchem drogowym lub do optymalizacji wydajności silnika, poprawiając w ten sposób sprawność energetyczną i ograniczając zanieczyszczenie środowiska. Dzięki urządzeniom informatycznym i telekomunikacyjnym dokonano dużych postępów w kierunku realizacji celu UE polegającego na zmniejszeniu o połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych do 2010 r., lecz na drogach UE każdego roku wciąż odnotowuje się ponad 1,4 mln wypadków, w których ginie 40 000 osób. Aktualne badania wskazują, że z błędem ludzkim mamy do czynienia w prawie 93 % wypadków, co kosztuje około 200 mld EUR lub 2 % PKB UE. Zatory w ruchu drogowym dotyczą obecnie 10 % sieci dróg i kosztują 50 mld EUR rocznie lub 0,5 % PKB UE; natomiast badania wskazują, że nawet do 50 % zużycia paliwa przypada na zatory w ruchu drogowym i nieumiejętne prowadzenie samochodu; wszystkie te problemy można rozwiązać dzięki zastosowaniu urządzeń informatycznym i telekomunikacyjnym.

Wciąż zbyt wąskie wykorzystanie

Po ponad 20 latach od wprowadzenia układów zapobiegających blokowaniu kół (ABS), niektóre samochody wciąż ich nie mają. Układy stabilizacji toru jazdy (ESP), które poprawiają możliwości kierowania pojazdem w warunkach śliskiej nawierzchni, rozkładając moc i siłę hamowania na koła, które ich najbardziej potrzebują, po 10 latach od wprowadzenia na rynek osiągnęły zaledwie 40 % stopień penetracji rynku. Takie i nowsze systemy, m.in. wspomagania hamowania, ostrzegania o zjechaniu z pasa ruchu, unikania kolizji oraz aktywnej ochrony pieszych oparte na wykrywaniu i ostrzeganiu, powinny być jak najszybciej wprowadzane do użytku i obejmować całą gamę od najlepszych do tanich modeli pojazdów.

Inicjatywa na rzecz inteligentnego samochodu

Inicjatywa Komisji „Inteligentny samochód”, która jest częścią inicjatywy UE pod nazwą i2010, dotyczyć będzie potrzeby szerszego wykorzystania nowych urządzeń technicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ekologiczności i sprawności samochodów. Inicjatywa inteligentnego samochodu ma trzy cele:

  • koordynację wysiłków zainteresowanych stron, obywateli, państw członkowskich i przemysłu w celu przyspieszenia rozwoju i wdrożenia takich urządzeń.
  • wsparcie badań i rozwoju dotyczących inteligentniejszych, bardziej przyjaznych środowisku i bezpieczniejszych pojazdów z funduszy siódmego ramowego programu badań (FP7) i ułatwianie wykorzystania i stosowania wyników badań. Powinno to obejmować szereg badań eksploatacyjnych w celu oceny w rzeczywistych warunkach oddziaływania systemów eBezpieczeństwo na zachowanie kierowcy i dynamikę prowadzenia pojazdu (priorytety badań dotyczących inteligentnego samochodu w pełni popiera Europejski komitet doradczy ds. badań w dziedzinie transportu drogowego ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council)).
  • budowanie świadomości korzyści płynących ze stosowania elektronicznych urządzeń dla poprawy bezpieczeństwa (eBezpieczeństwo) w celu pobudzenia popytu wśród kierowców. Prace te obejmować będą regularne pokazy i specjalne programy telewizyjne.

Inicjatywa Komisji na rzecz inteligentnego samochodu zostanie przedstawiona przez Viviane Reding podczas Pokazu inteligentnego samochodu, który odbędzie się w czwartek, 23 lutego od godz. 10.30 w brukselskim muzeum Brussels Autoworld Museum; po prezentacji nastąpi pokaz nowych prototypów samochodów, które już wykorzystują urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne. Pokaz ten jest otwarty dla korpusu prasowego w Brukseli.

Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/048-esafety.pdf


Side Bar