Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

IP/06/191

Brussel, 21 februari 2006

Intelligente auto’s: levensreddende technologieën verdienen volgens de Commissie meer steun van de industrie en beleidsmakers

Technologieën ter voorkoming van kop-staartbotsingen kunnen het aantal ongevallen in de EU jaarlijks met 4.000 terugdringen als tegen 2010 3% van de auto’s hierover beschikt. Met technologieën die helpen bij het blijven volgen van de rijstrook of het inhalen, kunnen jaarlijks 1.500 ongevallen worden voorkomen als tegen 2010 slechts 0,6% van de auto’s hierover beschikt. En technologieën die slaperige chauffeurs wakker houden, kunnen 30% van de dodelijke snelwegongevallen en 9% van alle dodelijke ongevallen helpen voorkomen. Dat zegt de Europese Commissie in een vandaag gelanceerde campagne om de consumenten aan te zetten tot de aanschaf van auto’s met intelligentere, veiligere en schonere technologieën.

“Intelligente auto’s kunnen bijdragen tot de oplossing van onze belangrijkste problemen op het gebied van wegvervoer: veiligheid, verkeerscongestie en energieverbruik”, merkte Commissaris voor Informatiemaatschappij en Media Viviane Reding op. “Van burgers en beleidsmakers kan echter niet worden verwacht dat ze in technologieën voor de veiligheid van auto’s investeren of deze bevorderen, tenzij de voordelen duidelijk zijn. Daarom roep ik ertoe op de inspanningen van industrie en beleidsmakers kracht bij te zetten door met informatie- en communicatietechnologie intelligentie in te bouwen in alle in Europa gemaakte voertuigen.”

“Intelligente” systemen kunnen chauffeurs helpen ongelukken te voorkomen en kunnen bij een ongeval de noodhulpdiensten zelfs automatisch waarschuwen (zie IP/05/134). Ze kunnen ook worden toegepast in elektronische verkeersbeheerssystemen of om de werking van de motor te optimaliseren, om zo de energie-efficiëntie te verbeteren en de verontreiniging te bestrijden. Dankzij informatie- en communicatietechnologieën wordt er goede vooruitgang geboekt in de richting van de EU-doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2010 te halveren. Toch gebeuren er op de wegen in de EU jaarlijks toch nog meer dan 1,4 miljoen ongelukken, waarvan 40.000 met dodelijke afloop. Huidig onderzoek toont aan dat menselijke fouten een rol spelen in bijna 93% van de ongelukken, die een schade veroorzaken van rond de 200 miljard euro, 2% van het BBP van de EU. Verkeersopstoppingen komen voor op 10% van ons wegennet en kosten 50 miljard euro per jaar, oftewel 0,5% van het BBP van de EU. Onderzoek toont aan dat tot 50% van het energieverbruik te wijten is aan verkeerscongestie of slecht rijgedrag, problemen die kunnen worden opgelost door informatie- en communicatietechnologieën.

Acceptatie van de technologieën gaat nog te langzaam

Meer dan 20 jaar na de introductie van het antiblokkeerremsysteem (ABS) beschikken nog steeds niet alle auto’s hierover. Het heeft tien jaar geduurd voordat ESP-systemen (elektronisch stabiliteitsprogramma), die de controle van de chauffeur bij een glad wegdek verbeteren door de aandrijf- of remkracht te verdelen over de wielen die deze het hardst nodig hebben, een marktpenetratie van slechts 40% hadden bereikt. Deze en nieuwere systemen, zoals remassistentie, systemen die waarschuwen bij rijstrookafwijking, systemen ter voorkoming van botsingen en detectie- en waarschuwingssystemen voor actieve bescherming van voetgangers, moeten sneller worden geaccepteerd en zo snel mogelijk in zowel topmodellen als goedkopere auto's worden ingebouwd.

Het initiatief “De intelligente auto”

Het initiatief “De intelligente auto” van de Commissie – dat een onderdeel vormt van de i2010-strategie van de EU – sluit aan bij de behoefte aan een snellere acceptatie van nieuwe technologieën om auto’s veiliger, schoner en efficiënter te maken. Dit initiatief heeft drie doelstellingen:

  • coördinatie van de inspanningen van belanghebbenden, burgers, lidstaten en de industrie om de ontwikkeling en invoering van deze technologieën te bespoedigen;
  • ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van slimmere, schonere en veiligere voertuigen met middelen van het Zevende kaderprogramma (KP7) van de EU en bevordering van de acceptatie en toepassing van de resultaten. Er zou onder andere een reeks veldexperimenten moeten worden uitgevoerd om de effecten van eSafety-systemen op het gedrag van de bestuurder en op het dynamisch rijgedrag onder realistische omstandigheden te beoordelen (de onderzoeksprioriteiten van de EU op het gebied van intelligente voertuigen krijgen de volle steun van de ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council)); en
  • promotie van de voordelen van de eSafety-technologieën om de vraag van de autobezitters te stimuleren. Hiertoe zullen regelmatig evenementen worden georganiseerd om de technologieën te demonstreren en zullen er gerichte tv-programma’s worden geproduceerd.

Tijdens het demonstratie-evenement “Intelligente auto”, dat op donderdag 23 februari vanaf 10u30 in het Autowereld-museum in Brussel plaatsvindt, zal het Commissie-initiatief “De intelligente auto” door Commissaris Vivane Reding worden gepresenteerd. Daarna volgt een show van nieuwe prototypes waarin al informatie- en communicatietechnologie wordt toegepast. Dit evenement is toegankelijk voor vertegenwoordigers van de pers in Brussel.

Verdere informatie:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/048-esafety.pdf


Side Bar