Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/06/188

Bruksela, dnia 20 lutego 2006 r.

Rynki telekomunikacji UE: inwestycje i innowacje rosną, perspektywy są pozytywne

Operatorzy sieci telekomunikacji w Europie inwestują w nowe technologie w celu obniżenia kosztów i wykorzystania okazji stworzonych przez połączenie sieci łączności, treści multimedialnej i urządzeń elektronicznych. Rosnąca konkurencja, szczególnie na rynkach detalicznych, przynosi coraz większe korzyści konsumentom, a perspektywy w zakresie innowacji i inwestycji krajowych i zagranicznych w państwach członkowskich są dobre, stwierdza wydany dziś najnowszy Raport Komisji Europejskiej na temat regulacji i rynków łączności elektronicznej. Państwa członkowskie dokonały znacznych postępów we wdrażaniu przepisów telekomunikacyjnych UE z 2002 r., które otwierają rynki dla nowych operatorów. Raport podkreśla dynamiczny wzrost liczby uruchamianych szybkich łączy „szerokopasmowych”. W sektorze łączności komórkowej, mimo że liczba abonentów usług wciąż rośnie, szczególnie w nowych państwach członkowskich, istnieją oznaki dojrzewania rynku łączności głosowej. Jednocześnie, mimo stopniowego spadku, przychody z tradycyjnych usług głosowych pozostają największym źródłem przychodów na rynku linii stacjonarnych.

„Obszerne dane gospodarcze zawarte w tegorocznym raporcie pozwalają Komisji na solidną ocenę oddziaływania przepisów telekomunikacyjnych UE z 2002 r. , która stanowić będzie podstawę dla naszego przeglądu tych zasad w 2006 r.”, mówi Viviane Reding, Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. „Moim celem w tym procesie przeglądu jest wzmocnienie inwestycji poprzez konkurencję opartą na inwestycjach w infrastrukturę; popieranie innowacji dzięki otwartości zasad dotyczących nowych technologii oraz pełne wprowadzenie w życie idei jednolitego rynku poprzez bardziej konsekwentne stosowanie zasad UE we wszystkich 25 państwach członkowskich i promowanie transgranicznych usług łączności”.

Tegoroczny przegląd rynków telekomunikacji UE przedstawia w skrócie sytuację w sektorze łączności elektronicznej przed dokonaniem przeglądu ram prawnych. Przygląda się najnowszemu rozwojowi sytuacji, głównie na rynku usług szerokopasmowych, sieci komórkowych i stacjonarnych, otoczenia prawnego i interesów konsumentów.

W 2005 r. operatorzy zaczęli proponować pakiety usług (usługi potrójne, a nawet poczwórne) z różnymi konfiguracjami taniej usługi głosowej (w tym komórkowej), dostępu do internetu i treści audiowizualnych w celu przyciągnięcia lub zatrzymania klientów. Zwiększona pewność w odniesieniu do stałości przepisów stymuluje międzynarodowe inwestycje kapitałowe oraz fuzje i przejęcia. W zeszłym roku, inwestycje transgraniczne były pobudzane przez korzyści skali i obserwujemy już pierwsze oznaki strategii ekspansji na skalę europejską.

Przedstawiając raport w Brukseli Komisarz Viviane Reding wyraziła zadowolenie z postępów w otwarciu krajowych rynków telekomunikacji, lecz dodała, że trzeba nad tym jeszcze pracować. Raport wskazuje, że konkurencja przynosi już zasadnicze korzyści konsumentom, szczególnie w sektorach usług szerokopasmowych i komórkowych. Dzięki konkurencji i inwestycjom usługi szerokopasmowe odnotowały znaczny wzrost od poziomu 20 mln do 53 mln abonentów. Penetracja rynku telefonii komórkowej sięga prawie 93 %, a w ośmiu państwach członkowskich przekracza 100 %.

Raport wskazuje, że niektóre państwa członkowskie wprowadziły już prawie wszystkie krajowe przepisy i praktyki regulacyjne niezbędne do wdrożenia przepisów telekomunikacyjnych UE, a pozostałe dokonały znacznych postępów. Grecja, która jako ostatnia dokonała transpozycji tych przepisów do prawa krajowego, ukończyła to zadanie w styczniu 2006 r.

Tegoroczny raport podkreśla również potrzebę obniżenia kosztów korzystania z telefonów komórkowych za granicą („roaming międzynarodowy”), zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej jednego europejskiego numeru ratunkowego oraz unikania tworzenia nadmiaru przepisów w odniesieniu do pojawiających się usług telefonii internetowej.
Raport można przeczytać na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

MEMO/06/84


Side Bar