Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1866

Brussel, 20 december 2006

Het gemeenschappelijk EU-hotline nummer voor vermiste kinderen komt eraan

Vandaag heeft een comité van vertegenwoordigers van de lidstaten op een bijzondere door de Commissie bijeengeroepen bijeenkomst het initiatief van de Commissie bekrachtigd om in de EU gemeenschappelijke gratis telefoonnummers te reserveren voor diensten met een maatschappelijke waarde. Dit betekent met name dat het nummer 116000 beschikbaar zal komen voor hotlines voor vermiste kinderen. De lidstaten zal worden gevraagd dit belangrijke initiatief voor de rechten van het kind zo spoedig mogelijk te realiseren.

"Eén nummer waar vermiste kinderen kunnen worden opgegeven laat concreet zien dat de EU de rechten van het kind als prioritair beschouwt", aldus Viviane Reding, lid van de Europese Commissie en bevoegd voor Informatiemaatschappij en media. "Ik verzoek alle EU-lidstaten derhalve zich actief in te zetten voor de tenuitvoerlegging van het '116 initiatief'. De veiligheid van onze kinderen mag niet op de lange baan worden geschoven ".

Het "116 initiatief" van de Commissie houdt in dat één nummer kan worden gereserveerd voor dezelfde dienst in geheel Europa. Diensten die worden verleend via het gratis 116 nummer helpen burgers in moeilijkheden of dragen bij tot het welzijn of de veiligheid van de burger.

Hotline telefoonnummers waar ouders een vermist kind kunnen opgeven bestaan al in een aantal EU-landen maar momenteel verschillen die nummers per land. Een gemeenschappelijk hotline nummer, 116000, zal ouders enorm helpen wanneer zij hun kind kwijtraken op reis of tijdens een verblijf in een ander Europees land.

Het ontwerp-besluit van de Comissie om nummers beginnend met 116 te reserveren voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde in Europa werd vandaag bekrachtigd door het Comité voor communicatie, een groep van deskundigen die de lidstaten vertegenwoordigen. Goedkeuring door dit comité effent de weg voor de Commissie om dit voor de lidstaten bindende besluit begin 2007 vast te stellen. Op 11 december 2006 deed commissaris Reding op de Raad Telecom een oproep tot alle ministers om snel vooruitgang te boeken met dit voorstel van de Commissie (zie MEMO/06/476).

Begin volgend jaar zal een openbare oproep worden gelanceerd om na te gaan voor welke andere diensten een 116 nummer nuttig kan zijn.


Side Bar