Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1862

Briselē, 2006. gada 20. decembrī

Klimata pārmaiņas: Komisija ierosina iekļaut gaisa transportu ES emisiju kvotu tirdzniecības shēmā

Eiropas Komisija šodien apstiprināja stingru apņemšanos cīnīties pret klimata pārmaiņām, ierosinot tiesību aktos iekļaut civilās aviācijas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas ES emisiju kvotu tirdzniecības shēmā. Eiropas Savienībā emisijas no starptautiskā gaisa transporta pieaug daudz straujāk nekā no jebkuras citas nozares. Šis pieaugums draud sagraut ES panākumus vispārējā siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā. Ar civilās aviācijas iekļaušanu ES emisiju kvotu tirdzniecības shēmā nozarei tiek nodrošināts rentabls emisiju kontroles veids un īstenota pieeja, ko atbalsta Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (SCAO). Ierosinātā direktīva attieksies uz emisijām, ko no 2011. gada radījuši lidojumi Eiropas Savienībā un no 2012. gada visi lidojumi uz ES lidostām un lidojumi no tām. Tā attieksies gan uz ES, gan ārzemju gaisa kuģu operatoriem. Līdzīgi rūpniecības uzņēmumiem, uz kuriem jau attiecas ES emisiju kvotu tirdzniecības shēma, aviosabiedrības varēs pārdot pārpalikuma kvotas, ja tās samazina savas emisijas, bet, ja to emisijas palielināsies, tām būs jāpērk papildu kvotas. Paredzams, ka shēmas izraisītā biļešu sadārdzināšanās būs ierobežota un daudz mazāka nekā tā, ko pēdējos gados izraisīja naftas cenu izmaiņas.

Komisārs vides jautājumos Stavrs Dims sacīja: „Aviācijai arī ir atbilstoši jāatbalsta mūsu pūles samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Komisija turpinās sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai visā pasaulē sasniegtu nolīgumā paredzētos mērķus aviācijas jomā. Aviācijas radīto emisiju iekļaušana ES emisiju kvotu tirdzniecības shēmā ir rentabls un videi draudzīgs risinājums, kurā pret visām aviosabiedrībām attieksme ir vienāda.”

Aviācijas radīto emisiju pieaugums

Uz emisijām, kas radušās no iekšzemes lidojumiem, attiecas Kioto protokols, taču starptautiskie lidojumi ir palikuši ārpus tā. Turklāt reaktīvo dzinēju degviela līdz šim netika aplikta ar nodokli. Tiek izdarītas izmaiņas ES dalībvalstu un trešo valstu divpusējos nolīgumos aviācijas jomā, lai būtu šī iespēja, bet tās īstenošanai ir vajadzīgs laiks.

Pašlaik aviācijas radītās emisijas veido aptuveni 3 % no ES kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām, taču tās strauji pieaug – kopš 1990. gada par 87 % –, jo gaisa satiksme ir kļuvusi lētāka, tāpēc ka netiek ņemtas vērā vides prasību ievērošanas izmaksas. Piemēram, ceļotājs, kas lido no Londonas uz Ņujorku un atpakaļ, ir atbildīgs par tādu pašu emisiju daudzumu, kā vidējais ES iedzīvotājs, visu gadu apkurinot savu māju.

Straujais emisiju pieaugums aviācijā kontrastē ar citās ekonomikas nozarēs gūtajiem panākumiem emisiju samazināšanā.

Ja netiks veikti nekādi pasākumi, emisiju pieaugums, ko rada lidojumi no ES lidostām, līdz 2012. gadam iznīcinās vairāk par ceturtdaļu no 8 % emisiju samazinājuma, kas 15 dalībvalstu Eiropas Savienībai ir jāsasniedz saskaņā ar Kioto protokolā nosprausto mērķi. Līdz 2020. gadam aviācijas radītās emisijas visticamāk vairāk nekā divas reizes pārsniegs pašreizējo līmeni.

Ierosinātā direktīva

Direktīvas priekšlikums pieņemts saskaņā ar 2005. gada septembra paziņojumu[1], kurā secināts, ka aviācijas iekļaušana ES emisiju kvotu tirdzniecības shēmā, gan ņemot vērā ekonomiskos, gan ar vidi saistītos apsvērumus, bija labākais veids, kā risināt nozares radītās emisijas. Šim viedoklim vēlāk pievienojās arī Padome un Eiropas Parlaments.

Direktīvā attieksme pret visām aviosabiedrībām – gan ES, gan trešo valstu aviosabiedrībām – būs vienāda. No 2011. gada tā attieksies uz visiem iekšējiem un starptautiskajiem lidojumiem starp ES lidostām, bet no 2012. gada darbības jomu paplašinās uz visām starptautisko lidojumu lidmašīnām, kas ielido ES lidostās vai izlido no tām. Tiek lēsts, ka tādējādi līdz 2020. gadam gadā var ietaupīt līdz 46 % vai 183 tonnām CO2, kas, salīdzinot ar „uzņēmējdarbību kā parasti”, ir divas reizes vairāk nekā, piemēram, Austrijas viena gada visu avotu siltumnīcefekta gāzu emisijas kopā.

Lai nepieļautu strauju aviācijas emisiju pieaugumu, pieejamo emisiju kvotu kopskaits tiks ierobežots 2004. – 2006. gada vidējā emisiju līmenī. Noteiktu kvotu daudzumu dalībvalstis izsolīs, bet lielāko daļu izsniegs bez maksas, pamatojoties uz saskaņotu efektivitātes kritēriju, kas atspoguļo katra uzņēmēja līdzšinējo daļu gaisa satiksmē.

Lai samazinātu administratīvās izmaksas, ļoti vieglās lidmašīnas shēmā neiekļaus un katru uzņēmēju pārvaldīs tikai viena dalībvalsts.

Direktīva ir tikai daļa no visaptverošas pieejas aviācijas emisiju risinājumam, kas ietver arī pastiprinātu videi draudzīgāku tehnoloģiju izpēti un gaisa satiksmes pārvaldības uzlabojumus.

Ietekme uz biļešu cenām

Pieņemot, ka aviosabiedrības visas papildu izmaksas liks segt pasažieriem, līdz 2020. gadam cena par tipisku turp un atpakaļ lidojumu Eiropas Savienībā varētu pieaugt par 1,8 līdz 9 euro. Tālo reisu cenas varētu nedaudz pieaugt atkarībā no precīza maršruta garuma, jo šie lidojumi atstāj lielāku ietekmi uz vidi. Tomēr biļešu cenu pieaugums jebkurā gadījumā paredzams daudz mazāks nekā papildu izmaksas, kas patērētājiem ir jāsedz, ņemot vērā pasaules naftas cenu pieaugumu pēdējos gados.

Skat. arī MEMO/06/506
Sīkāka informācija ir pieejama

http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


[1] Aviācijas radīto klimata pārmaiņu ietekmes samazināšana. COM (2005) 459 galīgā redakcija


Side Bar