Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1862

Brüsszel, 2006. december 20.

Éghajlatváltozás: A Bizottság javaslatot terjeszt elő a légiközlekedésnek az EU gázkibocsátásokra vonatkozó kereskedelmi rendszerébe történő bevonására

Az Európai Bizottság megerősítette erős elkötelezettségét az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett, amikor ma jogalkotási javaslatot terjesztett elő a polgári légiközlekedésből származó, üvegházhatást előidéző gázok kibocsátásának az Európai Unió gázkibocsátásokra vonatkozó kereskedelmi rendszerébe (EU ETS) történő bevonására. Az EU nemzetközi légiforgalomból származó károsanyagkibocsátása gyorsabban növekszik, mint bármely más ágazat kibocsátása. Ez a tendencia azzal fenyeget, hogy feltartóztatja azt a haladást, melyet az EU az üvegházhatást előidéző gázok összkibocsátásának megfékezése terén tesz. A polgári légiközlekedés bevonása az Európai Unió gázkibocsátásokra vonatkozó kereskedelmi rendszerébe költséghatékony lehetőséget kínál az ágazat számára ahhoz, hogy ellenőrzése alatt tartsa a gázkibocsátást, valamint megfeleljen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által támogatott startégiának. A javasolt irányelv 2011-től az EU-n belüli, 2012-től az EU területéről induló vagy oda érkező repülésekből származó kibocsátásokakra vonatkozik. Az intézkedés érinti mind az EU-ban, mind az EU-n kívül honos társaságok üzemeltetőit. Azokhoz az iparvállalatokhoz hasonlóan, melyek az Európai Unió gázkibocsátásokra vonatkozó kereskedelmi rendszerébe tagozódtak, a jövőben a légitársaságok is értékesíthetik többlet-jogosultságaikat, amennyiben csökkentik a kibocsátást; ha azonban nő a kiibocsátás mértéke, további jogosultságokat kell vásárolniuk. Az ágazat rendszerbe történő integrálásából fakadó menetdíj-emelkedés várhatóan korlátozott mértékű lesz, lényegesen kisebb, mint azok az áremelkedések, melyeket az elmúlt évben az olajárak változása okozott.

Sztavrosz Dimasz környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása ellen tett erőfeszítéseinkből a légiközlekedésnek is ki kellene vennie a maga megfelelő részét. A Bizottság folytatni kívánja az együttműködést nemzetközi partnereivel egy légiközlekedésről szóló átfogó megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében. A légiközlekedésnek az EU gázkibocsátásokra vonatkozó kereskedelmi rendszerébe történő bevonása költséghatékony és környezetkímélő megoldás, mely egyenlő elbánásban részesíti a légitársaságokat.”

Növekvő károsanyagkibocsátás a légiközlekedésben

A Kiotói Jegyzőkönyv célkitűzései csak a belföldi légiközlekedésből származó kibocsátásokat érintik, a nemzetközi légiforgalomból származókat nem. Ráadásul a nemzetközi forgalomban használt üzemanyag hagyományosan adómentes. Az unió tagállamai és harmadik országok között érvényben lévő kétoldalú légiforgalmi egyezmények módosítása már folyamatban van annak érdekében, hogy lehetőség nyiljon a megadóztatásra, ennek megvalósulásához azonban időre van szükség.

A légiközlekedésből származó kibocsátások jelenleg az üvegházhatást előidéző gázok teljes kibocsátásának mindössze 3%-át teszik ki az Európai Unióban, mértékük azonban rohamosan nő (1990-től 87%-kal). Miközben az utazások egyre olcsóbbá válnak, a kedvezőtlen környezeti hatásokat figyelmen kívül hagyják. Ha például valaki a London–New York távolságot oda-vissza repülőgépen teszi meg, nagyjából ugyanannyi kibocsátást generál, mint egy átlagos uniós polgár azzal, ha egy éven át fűti az otthonát.

A légiközlekedés fokozódó károsanyagkibocsátása éles ellentétben áll azokkal az eredményekkkel, melyeket a gazdaság számos más ágazatában sikerült elérni a kibocsátáscsökkentés terén. Ha tétlenek maradunk, 2012-re a Kiotói Jegyzőkönyben előirányzott és a tizenöttagú EU által vállalt 8%-os kibocsátáscsökkentés több mint egy negyedét semmivé teszi a közösségi területekről induló repülések fokozódó károsanyagkibocsátása. A légiközlekedésből származó kibocsátás mennyisége 2020-ra várhatóan több mint kétszerese lesz a jelenleginek.

Irányelv-javaslat

Az irányelv-javaslat előzménye egy 2005. szeptemberi bizottsági közlemény[1], mely szerint a légiközlekedés integrálása az Európai Unió gázkibocsátásokra vonatkozó kereskedelmi rendszerébe gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt a legjobb módja az ágazatra jellemző kibocsátások leküzdésének. A Tanács és az Európai Parlament támogatták a bizottsági álláspontot.

Az irányelv értelmében a légitársaságok egyenlő elbánásban részesülnek, függetlenül attól, hogy az EU-ban honosak-e vagy sem. A javasolt irányelv hatálya 2011-től az EU légterében végrehajtott, országhatárokon belüli és nemzetközi repüléseket érinti, 2012-től pedig kiterjed minden, az EU területéről kiinduló vagy oda érkező nemzetközi repülésre. Ezzel becslések szerint 2020-ra a széndioxid-kibocsátást 46%-kal, azaz évi 183 millió tonnával lehetne visszafogni, ami kétszer annyi, mint például Ausztria teljes éves üvegházhatást előidéző gázkibocsátása (a megszokott körülmények között).

Annak érdekében, hogy gátat vessenek a légiközlekedésből származó károsanyag-kibocsátás növekedésének, az elosztandó kibocsátási jogosultságok teljes mennyisége nem haladhatja meg a 2004–2006-os időszak átlagos kibocsátásának mértékét. Bizonyos mennyiségű jogosultságot a tagállamok is felkínálhatnak, a jogosultságok túlnyomó része azonban ingyenesen, egy egységes teljesítménymérő referenciaérték alapján kerül odaítélésre, amely figyelembe veszi az üzemeltetőknek a légiközlekedésben betöltött korábbi szerepét.

Az adminisztratív költségek csökkentése érdekében a nagyon könnyű légi járművek nem kerülnek bele a rendszerbe, illetve egy üzemeltető csak egy tagállamban lesz regisztrálva.

Az irányelv egy a légiközlekedésből származó kibocsátások kezelésére létrehozott átfogó stratégia része, melybe ugyanúgy beletartozik a környezetbarát technológiák további kutatása, mint a légiközlekedés irányításának javítása.

A menetdíjakra gyakorolt hatás

Feltételezve, hogy a légitársaságok a felmerülő járulékos költségeket az ügyfeleikre hárítják, a szokásos oda-visszaút az EU területén belül 2020-ban 1,8–9 euróval kerülhet többe. Nagyobb távolságokon – a táv hosszától függően – a menetjegyek ára valamivel nagyobb mértékben emelkedhet, tekintettel a magasabb fokú környezeti terhelésre. A menetdíj-emelkedés ugyanakor minden esetben várhatóan lényegesen kisebb lesz, mint azok az ügyfelekre hárított járulékos költségek, melyeket az elmúlt évben az olajárak változása miatt kellett kifizetni.

Lásd még: MEMO/06/506
További információ:

http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


[1] A repülés éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának csökkentéséről, COM(2005) 459 végleges.


Side Bar