Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI PL

IP/06/1808

Bryssel den 14 december 2006

Från larm till medicinska implantat: kommissionen frigör frekvenser för trådlös kortdistansutrustning inom EU

Frekvensband som används av vanliga trådlösa apparater – t.ex. garageportsöppnare, trådlösa larm, babyvakter, hörlurar och mikrofoner – kommer snart att harmoniseras i hela Europa till följd av två nyligen fattat kommissionsbeslut. Livet kommer att bli enklare när alla i Europa kan använda samma trådlösa produkt överallt i EU och tillverkarna bara behöver tillverka en produkt för hela den inre marknaden. Det kan betyda lägre priser för konsumenterna. Frekvenser som används av utrustning för radiofrekvensidentifiering (RFID) kommer också att harmoniseras. Den typen av elektroniska etiketter blir allt vanligare i verksamheter som detaljhandel, logistik, spårning av gods och personer, säkerhets- och larmsystem m.m.

Kortdistansutrustning – från garageportsöppnare till babyvakter, larm och trådlösa medicinska implantat – är något vi alla kan ha nytta av, allt från mycket unga till mycket gamla”, säger Viviane Reding, kommissionär för informationssamhälle och medier. ”Det är därför kommissionen har fattat de här besluten som kommer att bidra till att skapa en gemensam marknad för trådlösa apparater, främja användningen, hjälpa industrin inom detta viktiga område och ge fördelar till alla européer.

Kommissionens beslut betyder att trådlös kortdistansutrustning, som ofta är bärbara massmarknadsprodukter, kan användas utan licens i alla medlemsstater. Konsumenterna behöver inte kontrollera om en viss utrustning är tillåten i en viss medlemsstat. De slipper också oroa sig för att en trådlös produkt som köpts i en medlemsstat kanske inte fungerar i en annan medlemsstat, eller att den stör annan trådlös kommunikation. Detta kommer att främja efterfrågan, minska tillverkarnas produktionskostnader och uppmuntra utvecklingen av nya apparater och användningsområden. I en undersökning som nyligen gjorts av kommissionen beräknas marknaden för denna typ av utrustning vara värd 25 miljarder euro år 2009.

Harmonisering av radiospektrum för RFID-utrustning kommer att gynna utvecklingen av RFID-teknik i Europa. Det första stora användningsområdet blir troligen att öka effektiviteten i gods- och lagerhantering inom detaljhandeln, vilket kommer att ge stora besparingar. Kommissionens beslut råder bot på den hittills splittrade tillgången på frekvenser och bidrar direkt till att stärka den inre marknaden med ett fritt flöde av varor och tjänster. Detta visar tydligt kommissionären Viviane Redings engagemang för att underlätta införandet av RFID-teknik (se IP/06/289). Enligt vissa uppskattningar kommer marknaden för RFID-tjänster och RFID-utrustning i EU:s 15 gamla medlemsstater att vara värd 4 miljarder euro år 2010.

De båda kommissionsbesluten har utarbetats i samråd med medlemsstaternas experter på radiospektrumfrågor. I besluten anges harmoniserade villkor för användning av radiospektrum i hela EU. Villkoren gäller ett flertal olika typer av radiosändare med låg effekt och kort räckvidd. Den ena harmoniseringsåtgärden rör RFID-utrustning och säkrar att den snabbt ökande användningen av RFID-teknik åtföljs av en harmonisering av frekvenserna i hela EU. Den andra åtgärden rör vissa typer av utrustning som har betydelse redan i dag, men den har också inbyggda regler som gör att den kan utvidgas i takt med att nya apparater utvecklas och släpps ut på marknaden. Denna framtidssäkra lösning är kommissionens sätt att hantera ett mycket dynamiskt område för nya apparater och användningsområden.

Dessa harmoniseringsbeslut ingår i kommissionens engagemang för en radiospektrumpolitik på EU-nivå (se IP/05/1199) och har antagits som en följd av radiospektrumbeslutet som innebär en samordning av EU:s strategi för tekniska radiospektrumfrågor. EU:s radiospektrumkommitté (medlemsstaternas representanter) har lämnat ett positivt yttrande om besluten.

Mer information

EU:s radiospektrumpolitik:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/index_en.htm

De båda besluten om harmonisering av radiospektrum för kortdistansutrustning och utrustning för radiofrekvensidentifiering (RFID) i UHF-bandet (ultrahög frekvens):

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm

Undersökning av rättsliga, ekonomiska och tekniska aspekter av kollektiv användning av spektrum i Europeiska gemenskapen (2006):

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/activities/studies/index_en.htm


Side Bar