Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV FI

IP/06/1808

Bruksela, dnia 14 grudnia 2006 r.

Od systemów alarmowych po implanty medyczne: Komisja dokonuje ujednolicenia częstotliwości dla bezprzewodowych urządzeń bliskiego zasięgu

Dwie decyzje podjęte niedawno przez Komisję umożliwią wkrótce ujednolicenie w skali europejskiej pasm częstotliwości, które są wykorzystywane przez bezprzewodowe urządzenia codziennego użytku, takie jak mechanizmy otwierania drzwi garażowych, systemy alarmowe, elektroniczne nianie, słuchawki czy mikrofony. Ułatwi to życie zarówno konsumentom, jak i producentom, ponieważ możliwe będzie zaoferowanie na wspólnym rynku jednego modelu określonego urządzenia, które będzie mogło być następnie bez przeszkód używane w całej UE. Może to również doprowadzić do obniżki cen dla konsumentów. Ujednolicone zostaną również pasma częstotliwości dla urządzeń RFID (Radio Frequency Identification – technologia identyfikacji radiowej). Te elektroniczne etykiety są coraz częściej stosowane w handlu detalicznym i logistyce, służą śledzeniu towarów i lokalizowaniu osób oraz są wykorzystywane w systemach bezpieczeństwa i systemach alarmowych.

„Od najmłodszych po najstarszych – wszyscy mamy na co dzień do czynienia z bezprzewodowymi urządzeniami bliskiego zasięgu, takimi jak mechanizmy otwierania drzwi garażowych, elektroniczne nianie, systemy alarmowe albo bezprzewodowe implanty”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Decyzje Komisji przyczynią się do stworzenia jednolitego rynku dla urządzeń bezprzewodowych, a tym samym do zwiększenia zarówno poziomu akceptacji ze strony konsumentów, jak i dynamiki sektora, co przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom Europy.”

Decyzje Komisji oznaczają, że bezprzewodowe urządzenia bliskiego zasięgu – najczęściej przenośne urządzenia dla rynku masowego – będą mogły być używane bez licencji we wszystkich państwach członkowskich. Konsumenci nie będą już musieli sprawdzać, jakie urządzenia mogą być używane w poszczególnych państwach członkowskich, ani też troszczyć się o to, czy produkt kupiony w jednym państwie członkowskim będzie funkcjonował w innym, albo czy nie będzie zakłócał innych połączeń drogą radiową. Doprowadzi to do zwiększenia popytu, zmniejszenia kosztów produkcji i będzie stanowiło impuls dla rozwoju nowatorskich urządzeń i zastosowań. Według najnowszych analiz Komisji rynek tych urządzeń będzie miał w roku 2009 wartość 25 mld EUR.

Ujednolicenie częstotliwości radiowych dla zastosowań RFID przyczyni się do rozwoju tej technologii w Europie. Handel detaliczny będzie prawdopodobnie pierwszym sektorem, który dzięki technologii RFID zwiększy wydajność całego łańcucha dostaw i osiągnie znaczne oszczędności. Inicjatywa Komisji – dzięki rozwiązaniu problemu dotychczasowej fragmentacji w zakresie dostępnych częstotliwości – przyczyni się bezpośrednio do urzeczywistnienia swobodnego przepływu towarów i usług na wspólnym rynku. Stanowi ona dowód zaangażowania komisarz Reding na rzecz wprowadzenia rozwiązań wykorzystujących technologię identyfikacji radiowej (patrz IP/06/289). Szacuje się, że wartość rynku urządzeń i usług RFID w Europie (UE-15) wyniesie w roku 2010 około 4 mld EUR.

Obie decyzje Komisji zostały przygotowane w porozumieniu z ekspertami z państw członkowskich w dziedzinie częstotliwości radiowych. Decyzje określają obowiązujące w całej UE jednolite warunki wykorzystywania zakresów częstotliwości na potrzeby różnych nadajników radiowych bliskiego zasięgu o małej mocy. Jedno z działań harmonizacyjnych dotyczy technologii RFID i – w obliczu jej szybkiego rozpowszechnienia – służy zapewnieniu w całej UE jednolitych częstotliwości, natomiast drugie dotyczy określonych kategorii stosowanego obecnie sprzętu, choć zawiera również mechanizm pozwalający na włączanie nowych urządzeń w miarę ich pojawiania się na rynku. Ta przyszłościowa koncepcja to reakcja Komisji na szczególnie dynamicznie rozwijający się obszar nowych urządzeń i zastosowań.

Przedstawione powyżej decyzje w sprawie ujednolicenia częstotliwości radiowych stanowią część strategii Komisji służącej optymalnemu wykorzystaniu zakresów częstotliwości w UE (patrz IP/05/1199), realizowanej na podstawie decyzji o widmie radiowym, która w ramach UE umożliwia skoordynowane podejście do odnośnych zagadnień technicznych. Złożony z przedstawicieli państw członkowskich Komitet ds. Widma Radiowego wydał pozytywną opinię w sprawie tych decyzji.

Więcej informacji:

Polityka UE w zakresie częstotliwości radiowych:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/index_en.htm

Dwie decyzje dotyczące harmonizacji zakresów częstotliwości na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz na potrzeby urządzeń stosujących technologię identyfikacji radiowej (RFID) w paśmie UHF:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm

Analiza prawnych, ekonomicznych i technicznych aspektów „wspólnego wykorzystania” widma radiowego we Wspólnocie Europejskiej (2006, w języku angielskim)

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/activities/studies/index_en.htm


Side Bar