Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PL

IP/06/1808

Bryssel 14. joulukuuta 2006

Komissio vapauttaa taajuuksia lyhyen matkan langattomille laitteille EU:ssa

Autotallin ovenavaajat, murtohälyttimet, vauvan itkuhälyttimet, kuulokkeet ja mikrofonit ovat arkisia esimerkkejä langattomista laitteista, jotka käyttävät päivittäin taajuuskaistoja. Euroopan komissio on hiljattain tehnyt kaksi päätöstä, jolla nämä taajuudet yhdenmukaistetaan EU:ssa. Arkipäivä helpottuu, kun kaikki pystyvät Euroopassa käyttämään samaa lyhyen kantaman langatonta laitetta missä tahansa EU:ssa, ja valmistajien tarvitsee valmistaa vain yksi tuote koko sisämarkkinoille. Kuluttajille tämä saattaa merkitä hintojen alentumista. Myös radiotaajuustunnistus- eli RFID-laitteiden taajuudet yhdenmukaistetaan. Näitä sähköisiä tunnistejärjestelmiä käytetään yhä enemmän vähittäiskaupassa ja logistiikassa, tavaroiden ja henkilöiden jäljittämisessä, turva- ja hälytysjärjestelmissä jne.

”Lyhyen kantaman langattomat laitteet – kuten autotallin ovenavaajat, vauvan itkuhälyttimet, murtohälyttimet ja lääketieteelliset implantit – ovat läsnä meidän kaikkien elämässä, vauvasta vaariin”, toteaa tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Siksi nämä komission päätökset auttavat luomaan näille laitteille yhtenäismarkkinoita, edistävät niiden yleistymistä, kannustavat yrityksiä tällä tärkeällä alalla ja tarjoavat hyötyjä kaikille eurooppalaisille.”

Päätösten myötä lyhyen kantaman langattomia laitteita, jotka ovat tyypillisesti kannettavia massamarkkinatuotteita, voidaan käyttää ilman erillistä lupaa kaikissa jäsenvaltioissa. Kuluttajien ei tarvitse tarkistaa, saako laitetta käyttää eri jäsenvaltiossa. Heidän ei tarvitse liioin huolehtia siitä, että yhdestä jäsenvaltiosta ostettu langaton laite ei toimi toisessa jäsenvaltiossa tai että se häiritsee muuta langatonta viestintää. Tämä kannustaa kysyntää, alentaa tuotantokustannuksia ja rohkaisee valmistajia luomaan uusia innovatiivisia laitteita ja sovelluksia. Komission äskettäisessä selvityksessä arvioitiin, että näiden laitteiden markkinoiden arvo kasvaa 25 miljardiin euroon vuoteen 2009 mennessä.

RFID-taajuuksien yhdenmukaistaminen tukee RFID-teknologian kehittämistä Euroopassa. Vähittäismyynti on todennäköisesti sen ensimmäinen merkittävä käyttäjä tavaraliikenteen ja varastoinnin tehostamisessa, mistä koituu huomattavia säästöjä. Tähän saakka taajuuksien saanti on ollut hajanaista, joten komission hanke lujittaa välittömästi tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkumisen sisämarkkinoita. Hanke on konkreettinen osoitus komissaari Redingin sitoutumisesta RFID-sovellusten markkinoilletuonnin helpottamiseen (ks. IP/06/289). Joidenkin arvioiden mukaan RFID-palvelu- ja laitemarkkinoiden arvo Euroopassa (EU-15) yltää 4 miljardiin euroon vuoteen 2010 mennessä.

Näitä komission kahta päätöstä valmisteltiin yhdessä jäsenvaltioiden radiotaajuusasiantuntijoiden kanssa. Päätöksissä määritellään yhdenmukaistetut ehdot taajuuksien käytölle koko EU:ssa ja ne koskevat laajaa valikoimaa pienitehoisia lyhyen kantaman radiolähettimiä. Toinen päätöksistä koskee RFID-laitteita ja varmistaa taajuuksien yhdenmukaisuuden EU:ssa näiden laitteiden yleistyessä nopeasti, ja toinen puolestaan tiettyjä laitekategorioita, jotka ovat merkityksellisiä tällä hetkellä; päätös sisältää mekanismin, jolla kategorioita voidaan lisätä sitä mukaa kuin uusia laitteita kehitetään ja niitä tulee markkinoille. Tällä joustavuudella komissio valmistautuu erityisen dynaamiseen uusien laitteiden ja sovellusten kehittämiseen.

Taajuuksien yhdenmukaistamispäätökset ovat osa komission sitoumusta EU:n tason radiotaajuuspolitiikkaan (ks. IP/05/1199) ja ne tehtiin ns. radiotaajuuspäätöksen myötä, jolla mahdollistetaan EU:n tason koordinointi radiotaajuusasioissa. EU:n radiotaajuuskomitea (jäsenvaltioiden edustajat) antoi tukensa näille kahdelle päätökselle.

Lisätietoja:

EU:n radiotaajuuspolitiikka:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/index_en.htm

Päätökset lyhyen kantaman langattomien laitteiden ja UHF-taajuusalueella toimivien radiotaajuustunnistuslaitteiden (RFID-laitteiden) käyttämien radiotaajuuksien yhdenmukaistamisesta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm

Selvitys ”Study on Legal, Economic & Technical Aspects of ‘Collective Use’ of Spectrum in the European Community (2006)”:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/activities/studies/index_en.htm


Side Bar