Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1767

Bruselj, 12. decembra 2006

Energetska učinkovitost stavb: Evropska komisija pošlje Sloveniji obrazloženo mnenje

Evropska komisija je Sloveniji danes poslala obrazloženo mnenje, zadnje dejanje pred vložitvijo uradne pritožbe na Evropsko sodišče, ker Komisije ni obvestila o zadostnih nacionalnih izvedbenih ukrepih, zahtevanih na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti stavb iz leta 2002. Cilj te direktive je zmanjšati porabo energije v stavbah tako, da od držav članic zahteva, da določijo minimalne standarde glede energijske učinkovitosti ter jih uporabijo pri novih stavbah in večjih prenovah obstoječih stavb. Ta direktiva je zato pomemben del zakonodaje EU za izboljšanje celotne energijske učinkovitosti.

Ukrep Komisije je potreben zaradi nezadostnega informiranja s strani Slovenije, kljub prvemu dopisu v zvezi z neobveščanjem o izvedbenih ukrepih, ki ga je Komisija poslala februarja letos. Komisija trenutno preučuje informacije preostalih devetih držav članic, ki so oktobra letos prejele podobna obrazložena mnenja. Ker Komisija v dveh mesecih ni prejela zadovoljivih odgovorov se lahko odloči, da primere predloži Sodišču Evropskih skupnosti.

Ko bodo države članice vzpostavile minimalne standarde glede energijske učinkovitosti, bodo ti morali biti prikazani na energetskih izkaznicah, ki so v osnovi oznake stavb, podobne tistim, ki jih imajo gospodinjski aparati. Energetske izkaznice so bolj izpopolnjene in za obstoječe stavbe opremljene z nasvetom, kako izboljšati energijsko učinkovitost skupaj s podatki o stroških naložb in času, v katerem naj bi se naložba povrnila. Poleg tega bodo morale države članice za boljše izvajanje morale zagotoviti redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov.

Države članice bi morale začeti uporabljati Direktivo o energetski učinkovitosti stavb do 4. januarja letos.


Side Bar