Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI ET PL SL

IP/06/1720

Bryssel den 11 december 2006

Bilar som ringer 112: en handlingsplan för att blåsa nytt liv i nödropsfunktionen

Kommissionen har föreslagit en rad brådskande åtgärder för att blåsa nytt liv i utvecklingen av teknik för automatiska nödanrop (eCalls) i EU. 2005 kom kommissionen och näringslivet överens om en handlingsplan för att förse alla nya bilar med automatiskt nödanrop från och med 2009, men denna plan har kört fast, varnar kommissionen i sin lägesrapport av den 23 november. På EU-nivå har det gjorts stora framsteg, men vissa medlemsstater har dröjt med att investera i infrastruktur, och därför vägrar näringslivet nu att fortsätta sina insatser.

Vi måste så snabbt som möjligt blåsa nytt liv i eCall”, säger Viviane Reding, EU:s kommissionär med ansvar för informationssamhället och media. ”Tekniken finns. Nu måste näringslivet och medlemsstaterna lägga i en ny växel och hjälpa oss att så snabbt som möjligt göra EU:s vägar säkrare.”

Det ursprungliga avtalet mellan kommissionen och näringslivet, från 2005, innehöll ett schema för att införa automatiska nödanrop i EU (se IP/05/134 och IP/05/1137). Detta var riktat till medlemsstaterna, som skulle investera i infrastrukturen för larmtjänster. Kommissionen åtog sig också att övervaka denna process mycket noga och att vidta ytterligare åtgärder om införandet av den automatiska nödropstjänsten såg ut att avstanna.

Eftersom det automatiska nödanropet eCall bygger på det gemensamma europeiska larmnumret 112 och dess samtalslokaliseringsfunktion har kommissionen också följt utvecklingen av detta.

Det visar sig att det finns allvarliga skäl till oro. Kommissionen har vidtagit flera åtgärder för att främja spridningen och standardiseringen av eCall, och vissa medlemsstater har redan börjat införa tekniken, men många andra håller inte takten med den infrastruktur som behövs. Näringslivet har redan reagerat med ett nytt schema där man satsar på att utrusta alla nya bilar med denna funktion först till 2010 i stället för 2009.

Kommissionen har reagerat med det meddelande som antogs den 23 november, ”eCall tillbaka på rätt spår – Handlingsplan". Där redogör man för två förutsättningar för att dt automatiska nödanropet eCall ska bli verklighet:

  1. Medlemsstaterna har fått uppgifter med klara tidsfrister för att lösa de återstående rättsliga, tekniska och socioekonomiska frågorna och utveckla den infrastruktur som behövs för det gemensamma larmnumret 112, funktionen E112 det automatiska nödanropet eCall.
  2. Näringslivet uppmanas att förnya sitt engagemang i eCall. Kommissionen kommer också att börja förhandla med bilindustrins branschorganisationer för att få fram ett frivilligt avtal om att införa eCall-utrustning i fordon.

Kommissionen kommer att ge ytterligare stöd med skydd av personuppgifter och standardisering, och med fältstudier och informationskampanjer, inom ramen för det initiativet för intelligenta fordon som ingår i kommissionens strategi i2010, som syftar till ett europeiskt informationssamhälle för tillväxt och arbetstillfällen (se IP/06/191 och IP/06/1271).

Bakgrund:
I februari 2005 kom kommissionen och bilindustrin överens om en handlingsplan för att införa eCall i alla nya fordon från och med 2009 (se MEMO/05/363). Uppskattningsvis skulle eCall-funktionen, när den är fullt utvecklad, kunna rädda upp till 2 500 människoliv varje år i EU:s 25 medlemsstater. Vid en trafikolycka sänder eCall-funktionen ett automatiskt nödanrop till räddningstjänsten, som inom hela EU kan nås på det gemensamma europeiska larmnumret 112, och meddelar exakt var bilen befinner sig. eCall-funktionen kan utlösas automatiskt eller manuellt av någon som befinner sig i bilen. Korrekta lokaliseringsuppgifter innebär att reaktionstiden för räddningsinsatserna minskar drastiskt. Därigenom kan man rädda liv och minska skadornas omfattning.

Ytterligare upplysningar:

MEMO/06/476

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

http://www.eSafetysupport.org

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Förteckningen över de medlemsstater, organisationer och företag som hittills har undertecknat samförståndsavtalet om eCall finns på följande webbadress:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf


Side Bar