Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI ET PL

IP/06/1720

Bruselj, 11. decembra 2006

Avtomobili, ki kličejo 112: Akcijski načrt za vrnitev klica v sili na pravo pot

Komisija je predlagala vrsto nujnih ukrepov za obnovitev uvajanja tehnologije klicev v sili (eCall) za avtomobile v Evropi. Akcijski načrt Komisije in industrije, ki je bil sprejet leta 2005 in po katerem bi se eCall do leta 2009 dodal vsem novim avtomobilom v Evropi, je obstal, svari poročilo o stanju, ki ga je pripravila Komisija. Čeprav je bil na evropski ravni dosežen občuten napredek, so nekatere države članice prepočasi vlagale v infrastrukture, tako da industrija zavrača nadaljnje korake.

eCall je treba nujno spraviti spet na pravo pot,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Imamo tehnologijo. Zdaj je treba, da industrija in države članice prestavijo v višjo prestavo in nam prejkoprej pomagajo narediti ceste v Evropi varnejše.

Začetni dogovor med Komisijo in industrijo iz leta 2005 je vseboval okvir za uvajanje tehnologije eCall v Evropi (glej IP/05/134 in IP/05/1137), naravnan na države članice, ki morajo vlagati v infrastrukturo reševalne službe ob nesrečah. Poleg tega se je Komisija strinjala, da bo pobliže spremljala napredek in nadaljnje ukrepala, če bi bilo uvajanje tehnologije eCall ogroženo.

Ker eCall temelji na enotni evropski številki za klic v sili 112 njegovi nadgradnji z določitvijo lokacije E112, je spremljala tudi bilo njuno izvajanje.

To je vzbudilo resno zaskrbljenost. Medtem ko je Komisija sprejela več ukrepov v podporo uvajanju in standardizaciji eCall in so nekatere države članice že začele uvajati eCall, nekatere zaostajajo pri potrebni infrastrukturi. Industrija se je že odzvala z novim časovnim okvirom uvajanja z letom 2010 namesto 2009.

Komisija je odgovorila s sporočilom „Usmerjanje sistema za klic v sili (eCall) na pravo pot – akcijski načrt“, ki ga je sprejela 23. novembra. Sporočilo opisuje dva ukrepa, ki sta ključna za uresničitev eCall:

  1. državam članicam so bili določeni jasni ukrepi z roki za rešitev preostalih pravnih, tehničnih in socialno-ekonomskih vprašanj in postopkov pri potrebnih infrastrukturah za 112, E112 in eCall;
  2. industrija je pozvana, naj obnovi svojo zavezanost projektu eCall; Komisija bo začela pogajanja z združenji avtomobilske industrije, da bi dosegli prostovoljen dogovor glede uvedbe naprav eCall v vozila.

Komisija bo zagotovila dodatno pomoč s prizadevanji na področju zasebnosti in standardizacije ter s preskusi na terenu in akcijami javnega ozaveščanja kot delom pobude inteligentnega avtomobila v strategiji Komisije i2010 – evropska informacijska družba za gospodarsko rast in delovna mesta (glej IP/06/191 in IP/06/1271).

Ozadje:
Komisija in industrija avtomobilov sta se februarja 2005 dogovorili za akcijski načrt, namenjen uvedbi tehnologije eCall v vsa nova vozila od leta 2009 (glej MEMO/05/363). Ocenjuje se, da bo eCall rešil do 2 500 človeških življenj na leto v EU-25, ko bo v celoti v rabi. V nesreči bo tehnologija eCall klicala službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ki je v vsej Evropi dosegljiva na enotni številki za klic v sili 112, in sporočila natančno lokacijo. Klic eCall se lahko sproži samodejno ali ga lahko ročno sproži kdo v vozilu. Natančen podatek o lokaciji bo drastično zmanjšal čas odziva, rešil življenja in omejil resnost poškodb.

Več o tem:

MEMO/06/476

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

http://www.eSafetysupport.org

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Seznam držav članic, združenj in podjetij, ki so doslej podpisale memorandum o soglasju eCall, je na voljo na:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf


Side Bar