Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI ET SL

IP/06/1720

Bruksela, dnia 11 grudnia 2006 r.

Samochody dzwoniące pod 112: plan działań służących przyspieszeniu prac nad wdrożeniem systemu wzywania pomocy

Komisja zaproponowała pakiet pilnych działań mających doprowadzić do przyspieszenia prac nad wdrożeniem w Europie samochodowego systemu wzywania pomocy (eCall). W opublikowanym 23 listopada sprawozdaniu Komisja ostrzega, że opóźnia się realizacja uzgodnionego w 2005 r. z branżą motoryzacyjną planu, zgodnie z którym począwszy od roku 2009 urządzenia eCall mają być instalowane we wszystkich nowych samochodach sprzedawanych w Europie. Na szczeblu europejskim odnotowano znaczące postępy, jednak niektóre z państw członkowskich zwlekają z inwestycjami w infrastrukturę, w związku z czym przemysł odmawia podejmowania dalszych działań.

Konieczne jest pilne skierowanie projektu eCall na właściwe tory”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Dysponujemy odpowiednią technologią. Teraz kolej na przemysł motoryzacyjny i państwa członkowskie, które powinny podjąć bardziej efektywne działania, aby doprowadzić do jak najszybszej poprawy bezpieczeństwa na drogach Europy.

Zawarte w 2005 r. porozumienie Komisji z branżą motoryzacyjną określało harmonogram wdrożenia systemu eCall w Europie (patrz IP/05/134 oraz IP/05/1137) i przewidywało, że państwa członkowskie zainwestują w infrastrukturę służb ratowniczych. Komisja zobowiązała się uważnie śledzić postęp prac i podejmować działania w przypadku, gdyby wdrożenie systemu eCall było zagrożone.

Ponieważ system eCall oparty jest na jednolitym europejskim numerze alarmowym 112 oraz na jego rozszerzeniu lokalizacyjnym E112, śledzono również postęp wdrożenia tych usług.

Wyniki były bardzo niepokojące. Wprawdzie Komisja podjęła szereg działań wspierających wdrożenie systemu eCall i jego normalizację, a niektóre państwa członkowskie przystąpiły już do wdrażania systemu, jednak wiele z nich zwleka z budową niezbędnej infrastruktury. Reakcją ze strony przemysłu motoryzacyjnego było przesunięcie terminu wprowadzenia systemu z roku 2009 na 2010.

W związku z powstałą sytuacją Komisja w dniu 23 listopada przyjęła komunikat zatytułowany „Nowe impulsy dla systemu eCall – Plan działania”. Przedstawiono w nim dwa działania, mające zasadnicze znaczenie dla realizacji systemu eCall:

  1. Określono konkretne terminy, w których państwa członkowskie powinny rozwiązać pozostałe kwestie prawne, techniczne i społeczno-ekonomiczne oraz zrealizować infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania numerów 112 i E112 oraz systemu eCall;
  2. Wezwano przemysł motoryzacyjny do odnowienia zobowiązania do wprowadzenia systemu eCall. Komisja podejmie także negocjacje ze zrzeszeniami branżowymi na temat dobrowolnego porozumienia w sprawie instalowania urządzeń systemu eCall w pojazdach.

Ponadto Komisja będzie prowadzić prace nad ochroną prywatności i standaryzacją, a także realizować badania eksploatacyjne i kampanie uświadamiające, w ramach inicjatywy „Inteligentny samochód” stanowiącej element przyjętej przez Komisję strategii i2010: europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (patrz IP/06/191 oraz IP/06/1271).

Kontekst:
W lutym 2005 r. Komisja uzgodniła z przemysłem motoryzacyjnym plan, zgodnie z którym urządzenia eCall mają być instalowane we wszystkich nowych samochodach począwszy od roku 2009 (patrz MEMO/05/363). Szacuje się, że w pełni wdrożony system eCall przyczyni się do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 25 państwach UE o 2500 rocznie. W razie wypadku urządzenie eCall połączy się ze służbami ratowniczymi, które w całej Europie funkcjonują pod wspólnym numerem alarmowym 112, przekazując informacje o dokładnej lokalizacji wypadku. Połączenie eCall może być inicjowane automatycznie lub ręcznie przez osobę znajdującą się wewnątrz pojazdu. Dokładne informacje o lokalizacji wypadku pozwolą znacząco skrócić czas przybycia służb ratowniczych, ocalić życie ludzkie i złagodzić skutki urazów.

Więcej informacji:

MEMO/06/476

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

http://www.eSafetysupport.org

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Wykaz państw członkowskich, organizacji i przedsiębiorstw, które do tej pory podpisały protokół ustaleń w sprawie eCall:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf


Side Bar