Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT ET PL SL

IP/06/1720

Bryssel, 11. joulukuuta 2006

Autojen automaattisia 112-hätäpuheluja koskeva toimintasuunnitelma takaisin raiteilleen

Komissio on ehdottanut kiireellisiä toimia, jotta autojen uuden hätäpuheluteknologian (ns. eCall) käyttöönottosuunnitelma saataisiin uudelleen käyntiin. Komissio ja autoteollisuus laativat vuonna 2005 toimintasuunnitelman, jossa sovittiin, että eCall asennetaan kaikkiin uusiin autoihin Euroopassa vuodesta 2009 alkaen. Komission 23. marraskuuta 2006 antamassa tilannekatsauksessa varoitetaan kuitenkin, että suunnitelma on juuttunut paikoilleen. Vaikka asiassa on edistytty huomattavasti Euroopan tasolla, eräät jäsenvaltiot ovat hidastelleet infrastruktuuri-investoinneissaan, ja nyt autoteollisuus on keskeyttänyt yhteistyön.

”Meillä on kiire saada eCall takaisin raiteilleen”, totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Teknologia on jo hallussamme. Nyt on teollisuuden ja jäsenvaltioiden vuoro panna vauhtia rattaisiin ja auttaa meitä tekemään Euroopan teistä turvallisempia niin pian kuin mahdollista."

Komission ja teollisuuden alkuperäinen sopimus vuodelta 2005 loi puitteet eCall-järjestelmän käyttöönotolle Euroopassa (ks. IP/05/134 ja IP/05/1137). Jäsenvaltioiden tehtävä oli investoida pelastuspalvelujen infrastruktuuriin. Komissio lupasi puolestaan seurata tiiviisti kehitystä ja ryhtyä lisätoimiin, jos eCallin käyttöönotto näyttäisi vaarantuvan.

Koska eCall perustuu Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 ja sen laajennettuun versioon E112, jossa on mukana paikantamisominaisuus, komissio seurasi myös näiden hankkeiden täytäntöönpanoa.

Tulokset olivat huolestuttavia. Vaikka komissio on lukuisin toimenpitein tukenut eCallin käyttöönottoa ja standardointia ja eräät jäsenvaltiot ovat jo aloittaneet sen käyttöönoton, monien jäsenvaltioiden infrastruktuuri laahaa vielä perässä. Teollisuus on reagoinut tähän siirtämällä järjestelmän käyttöönoton vuoteen 2010.

Tämän johdosta komissio antoi 23. marraskuuta 2006 tiedonannon ”eCall takaisin raiteilleen – toimintasuunnitelma”. Siinä ehdotetaan kahta toimenpidettä, jotka ovat eCallin toteutumisen kannalta kriittisiä:

  1. Jäsenvaltioille on annettu selkeät määräajat ratkaista jäljellä olevat oikeudelliset, tekniset ja sosioekonomiset kysymykset ja saada tarvittavat 112-, E112- ja eCall-infrastruktuurit valmiiksi.
  2. Teollisuudelta pyydetään uutta sitoumusta eCalliin. Lisäksi komissio aloittaa autoteollisuusjärjestöjen kanssa neuvottelut vapaaehtoisesta sopimuksesta, jonka perusteella autoihin asennettaisiin eCall-laitteet.

Komissio selvittelee myös yksityisyydensuoja- ja standardointikysymyksiä ja toteuttaa kenttäkokeita ja tiedotuskampanjoita. Tämä tapahtuu ns. älyautoaloitteen puitteissa osana komission i2010-strategiaa ”kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” (ks. IP/06/191 ja IP/06/1271).

Taustaa
Komissio ja autoteollisuus sopivat helmikuussa 2005 toimintasuunnitelmasta, jolla tähdättiin eCallin käyttöönottoon kaikissa uusissa autoissa vuodesta 2009 alkaen (ks. MEMO/05/363). Arvioiden mukaan eCall pelastaa jopa 2 500 henkeä vuodessa, kun se on otettu täysimittaiseen käyttöön EU-25-maissa. Onnettomuuden sattuessa eCall-laite soittaa hätäkeskukseen, joka voidaan tavoittaa koko Euroopassa yhteisellä hätänumerolla 112, ja ilmoittaa onnettomuuspaikan tarkan sijainnin. eCall-puhelu voi käynnistyä automaattisesti tai ajoneuvon matkustaja voi soittaa sen manuaalisesti. Tarkat sijaintitiedot lyhentävät huomattavasti pelastuspalvelujen saapumisaikaa, pelastavat ihmishenkiä ja vähentävät vammojen vakavuutta.

Lisätietoja:

MEMO/06/476

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

http://www.eSafetysupport.org

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
Seuraavassa osoitteessa on luettelo jäsenvaltioista, järjestöistä ja yhtiöistä, jotka ovat tähän mennessä allekirjoittaneet eCall-yhteistoimintamuistion (MoU):
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf


Side Bar